Nyheter

ANSKAFFET: Det var mangler på flere av artiklene norske soldater bruker til daglig i 2019.
ANSKAFFET: Det var mangler på flere av artiklene norske soldater bruker til daglig i 2019.

Tilsynsorganet ESA lukker sak om haste­anskaffelser i Forsvaret

Forsvaret gjorde anskaffelser for nærmere 200 millioner kroner med en unntakshjemmel i EØS-avtalen. Det var ikke slik det skulle vært gjort, men er ikke et systematisk brudd, sier ESA-talsperson.

Publisert Sist oppdatert

– ESA har bestemt seg for å lukke saken, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan, til Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Han opplyser at ESA meddelte nyheten til norske myndigheter i et brev sendt 18. januar.

I 2020 skrev Forsvarets forum at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) var nødt til å gjøre hasteanskaffelser for nærmere en halv milliard kroner da grunnleggende avtaler på klær og utstyr var løpt ut. De manglende avtalene førte til store mangler i Forsvarets depoter og at soldatene ikke fikk de klærne de trenger i sin daglige tjeneste.

Kunne stanset deployeringer

Manglene kunne ført til at Forsvaret var nødt til å stanse deployeringer av norske styrker til internasjonale bidrag og redusert daglig aktivitet i Norge, deriblant vakthold ved grensen, skrev Forsvarsdepartementet i et brev til ESA i februar 2021.

Derfor var det nødvendig å raskt kunne handle inn sokker, anorakker og ullundertøy, blant annet, har departementet forklart til ESA.

I offentlig sektor skal anskaffelser som regel kunngjøres og konkurreres om. I anskaffelser for rett i underkant av 200 millioner kroner, ble det i stedet brukt en unntakshjemmel som fordrer at det som kjøpes er «uunnværlig for forsvarsformål».

Den aktuelle hjemmelen er EØS-avtalen, artikkel 123, bokstav b.

I november 2020 ble det klart at ESA, som fører tilsyn med EØS-avtalen, ville se nærmere på anskaffelsene. I ytterste konsekvens kunne et brudd mot avtalen ført til en sak i EFTA-domstolen.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har tidligere innrømmet overfor Forsvarets forum at de brøt anskaffelsesloven når det gjaldt innkjøp av ferdighetsmerker til over 200.000 kroner og bereter til Norges Lotteforbund til 107.000 kroner med unntakshjemmelen som krever at varene er uunnværlig for forsvarsformål.

I 2020 skrev FLO til Forsvarets forum at erfaringene de hadde gjort med anskaffelsene i 2019, har gjort dem til en sterkere forsyningsorganisasjon, og at anskaffelsene hadde gitt gode resultater.

– FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

– Engangstilfelle

I januar i år er saken derimot lukket av ESA.

– Grunnen er at dette er et engangstilfelle. Vi har gode nok samtaler med norske myndigheter om denne saken. Det er ikke systematiske brudd, sier Hetland i ESA.

– Men dere mener at de har gjort noe galt?

– Ja, Norge har også sagt at det ikke var gjort slik det skulle vært gjort.

I brevet fra ESA til Forsvarsdepartmentet står det at de ikke kunne gjøre noen «formelle grep» knyttet til kontraktene, ettersom de hadde relativt kort varighet, og var utgått da undersøkelsen begynte. Men de ville undersøke om anskaffelsene av PBU var et symptom på at Forsvaret til stadighet brøt EØS avtalens artikkel 123.

Tilsynet mener dog at Forsvarsdepartementet har gjort tilstrekkelige grep for å hindre fremtidige brudd på loven.

Skal ikke sette presedens

– Forsvarsdepartementet er fornøyd med at ESA har funnet det riktig å lukke saken som følge av de tiltak som er iverksatt av departementet og Forsvaret for å hindre den type bruk av anskaffelsesregelverket i fremtiden, skriver underdirektør Ann Kristin Salbuvik i departementet, i en e-post til Forsvarets forum.

Underdirektøren skriver at de har fulgt opp saken gjennom styringsdialogen med Forsvaret.

– Forsvaret har overfor departementet uttalt at det er Forsvarets klare ambisjon å unngå at situasjonen fra 2019 gjenoppstår. Det er derfor et tett samarbeid mellom Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsmateriell og forsvarsgrenene knyttet til kravspesifikasjoner, prognostisering og rettidige bestillinger av personlig bekledning og utrustning.

Salbuvik skriver at Forsvarsdepartementet er opptatt av at denne saken ikke skal sette presedens for hvordan anskaffelser skal gjennomføres i forsvarssektoren, og har understreket det overfor Forsvaret.

Hun opplyser også at når en anskaffelse som faller inn under EØS-avtalen artikkel 123 er planlagt gjennomført uten konkurranse, skal saken med begrunnelse fremsendes til Forsvarsdepartementet for godkjenning før anskaffelsen iverksettes og gjennomføres, ifølge anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren.

– Det ble ved en inkurie ikke søkt Forsvarsdepartementet om godkjenning i denne saken.

Powered by Labrador CMS