Nyheter:

Stridsvester og ballistiske hjelmer.

Avtaler på vester og hjelmer er i ferd med å løpe ut

Nytt materiell kommer ikke før i 2022 eller 2023, ifølge Forsvarets logistikkorganisasjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Siden høsten 2019 har Forsvaret brukt flere hundre millioner kroner på stridsvester, komplette vester (M07), ballistiske hjelmer, lette hjelmer, kjeledresser og feltstøvler. Utstyret anskaffes ved at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) gjør såkalte avrop på rammeavtaler – altså å bestille varer på gjeldende kontrakt med leverandør.

Flesteparten av rammeavtalene på dette utstyret løper ut sommeren 2020. FLO må ta ut så mye utstyr de kan før kontrakten ikke lenger er aktiv.

– Så vi sørger for at vi også sikrer oss et antall før avtalen løper ut. Nå har vi en god forsyningskilde, så da må jeg også sikre meg at jeg har tilgang på de produktene og artiklene i en periode inntil rammeavtale med en ny aktør kommer på plass, sier direktør i FLO Forsyning, Ronny Angeltvedt.

I en oversikt Forsvarets forum har fått, kommer det frem at det er brukt nesten 29 millioner Euro, altså over 308 millioner norske kroner etter dagens kurs, på vester gjennom leverandøren Equipnor. Det er brukt over 3 millioner amerikanske dollar, altså om lag 29 millioner norske kroner i dagens kurs, på hjelmer gjennom leverandøren Gentex Corporation.

Den norske kronen har svekket seg kraftig mot euro og dollar de siste månedene og etter at FLO har gjennomført innkjøpene.

Har vært savnet hos grenene

Ballistisk hjelm er en standard hjelm til soldaten, som beskytter mot splinter og visse prosjektiler.

Deler av innkjøpene går inn i hasteanskaffelsene FLO har gjennomført for nærmere en halv milliard, og som Forsvarets forum har omtalt tidligere denne uken. Hele saken kan leses her.

Gjennom det FLO kaller «forserte anskaffelser» har de skullet sikre materiell som det har vært mangler på blant norske soldater.

Som del av dette er 205,6 millioner kroner brukt på blant annet stridsvester, M07-vester og ballistiske hjelmer. Materiellet er etterlyst i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Alle de tre forsvarsgrenene opplyser til Forsvarets forum at manglene på vester og hjelmer har vært blant de mest kritiske manglene deres de siste årene.

Vester og hjelmer er en viktig del av utrustningen til norske soldater.

Stridsvesten M/10 er en bærevest uten ballistisk beskyttelse, som soldatene bruker for å bære med seg magasiner med ammunisjon, granater og annet utstyr. Komplett vest, eller M/07, er i utgangspunktet en ballistisk vest. At vesten er «komplett» betyr ifølge FLO at det er en vest med ferdig standardoppsett, men det behøver ikke si noe om hvorvidt den er med eller uten splint- eller skuddsikring.

Ballistiske hjelmer er standard hjelmer til soldaten, som beskytter mot splinter og visse prosjektiler, mens fast bump hjelmer, det som her omtales som letthjelmer, er en hjelm som beskytter mot støt og slag.

At avtalene for dette utstyret ville løpe ut i sommer, har Forsvaret vært klar over lenge. Grunnen til at de ikke er fornyet, er at en nyere modell av utstyret er på vei inn. De nye modellene skal erstatte dagens utstyr.

Men prosjektene som skal innføre det nye utstyret har ikke levert tidsnok, og leveransene har blitt utsatt i flere omganger. Dermed står Forsvaret i en spagat mellom avtalene som er i ferd med å løpe ut og de nye prosjektene som ikke ennå er aktive.

Har du tips i denne saken? Kontakt journalistene kryptert:
Louise Thommessen på e-post: lthommessen@protonmail.com eller via Signal +4798806282
Andrea Rognstrand på e-post: arognstrand@protonmail.com eller via Signal +4745204315.

Stadig utsatte prosjekter

Forsvarsmateriell (FMA) har ansvar for investeringsprosjektene som skal levere nye vester og hjelmer. Det er altså de som kontrollerer og gjør avtaler på helt nytt utstyr. Deretter er det Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som sørger for forsyning til Forsvarets avdelinger.

Stridvesten M/10 er en bærevest. Komplett vest M/07 er i utgangspunktet en ballistisk vest.

– Vi snakker om et investeringsprosjekt som FMA har ansvar for. Man har valgt å kjøpe nye vester i stedet for å lage ny avtale på samme materiell, sier oberstløytnant Torstein Espolin Johnson, sjef for Soldatsystemavdelingen i FMA.

Siden 2014 har tidsfrister og utbetalinger blitt skjøvet på, som gjør at nytt utstyr ikke leveres som planlagt, forteller han.

– Hvis prosjektet som skal erstatte en artikkel som er i bruk, tar noe lenger tid, er det behov for å «booste» opp. Som nå, for å sikre seg at man har materiell til den nye avtalen leverer, sier Espolin Johnson.

Forsvarets forum har spurt kommunikasjonsenheten i FMA om når avtalene for disse prosjektene ble inngått, når de skulle ha levert, og på hvilket grunnlag prosjektene er blitt utsatt. Dette i tillegg til hvilke konsekvenser forsinkelsene vil ha for Forsvarsgrenene.

Spørsmålene har foreløpig ikke blitt besvart.

Ingen avtale før 2023

FLO sier at de nye vestene og hjelmene ikke blir levert før i 2022 eller 2023. Frem til da må de selv fortsette å levere dagens modell til soldater i tjeneste. Det er leveranser de i utgangspunktet ikke hadde planlagt for.

Vil det komme på plass en ny rammeavtale for å sikre forsyning frem til 2023 ?

– FLO har ikke plan om å etablere ny rammeavtale for disse artiklene før planlagt leveranse fra prosjekt, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i FLO i en e-post.

Betyr det at Forsvaret de neste 2-3 årene står uten leveranseavtale på dette utstyret?

– Viser til tidligere oversendt informasjon, vårt tilsvar 10. juni (se faktaboks, journ. anm.) og mitt svar tidligere i dag. Vi uttaler oss ikke vedrørende hvor lenge våre lagerbeholdninger er planlagt å rekke.

– Hva skjer hvis Forsvaret plutselig skulle trenge flere vester og hjelmer?

– Dersom FLO går tom for artikler som skal leveres til brukere gjøres en vurdering av mulige forsyningskilder og hvordan det kan håndteres ut fra de muligheter som finnes.

Kunne trolig vært unngått

Forsvarets forum har også spurt FMA om hvor mye forsinkelser i prosjekter har påvirket hasteinnkjøpene som FLO nå har måttet gjennomføre.

– I forhold til det utstyret som det nå er bestilt ekstra på, så kunne det vært trolig unngått hvis det hadde vært en tidligere leveranse, sier Espolin Johnson.

Ønsker du å skrive et debattinnlegg om denne saken? Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Forsvarsdepartementet (FD) bekrefter at prosjekter på nye vester og hjelmer pågår, og at de er forsinket i forhold til opprinnelige planer. Forsvarets forum har spurt hvilket ansvar departementet har for å sørge for at ikke prosjektfrister blir flyttet så det oppstår mangler.

– Vi har ansvaret for at sektoren gjennomfører materiellprosjektene sine i henhold til planene sine. Så må vi gå inn og se på avviksforklaring på de prosjektene, sier Odin Standal, avdelingsdirektør ved investeringsavdelingen i FD.

Forsvarets forum har spurt FD om hvorfor prosjekter som angår soldatutrustning blir forskjøvet og om dette er ansett som kritisk materiell. De har foreløpig ikke besvart spørsmålene.

FLO har gitt Forsvarets forum et samlet tilsvar i hovedsaken angående anskaffelsene. Dette tilsvaret kan leses i sin helhet i faktaboksen under:

FLOs tilsvar

Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbeholdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og epost har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.

Første prioritet for sjef FLO har vært å fremskaffe materiell til styrkene for høyere beredskap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.

Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innenfor gjeldene reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangspunktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaffelsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestiller vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.

FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form.

Powered by Labrador CMS