Nyheter:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)(tv) i diskusjon med leder av Utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (Ap) og komitésekretær Rune Skjerve. Bildet er fra en høring om Andøya i 2018.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)(tv) i diskusjon med leder av Utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (Ap) og komitésekretær Rune Skjerve. Bildet er fra en høring om Andøya i 2018.

Politikere om ESAs undersøkelse av FLO: Må være forberedt på å bli «sett i kortene»

At det rettes et kritisk søkelys mot hasteanskaffelsene av bekledning og utrustning, er positivt, sier flere politikere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag skrev Forsvarets forum at tilsynsorganet ESA, som kontrollerer at Efta-landene, deriblant Norge, bruker EØS-avtalen riktig, har åpnet undersøkelsessak av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). I den forbindelse har ESA bedt Forsvarsdepartementet om mer informasjon om anskaffelsene av klær og utstyr til soldater til en verdi av nærmere 200 millioner med en unntakshjemmel i EØS-avtalen.

EØS-avtalen artikkel 123 gir anledning til å anskaffe varer uten kunngjøring og konkurranseutsetting dersom det anses for å være «uunnværlig for forsvarsformål». Med denne hjemmelen er det handlet plym til Gardens hatter, paradeuniformer og ferdighetsmerker, i tillegg til ullundertøy og sokker.

FLO har erkjent at de brøt anskaffelsesregelverket da de kjøpte bereter til Lotteforbundet og infanterimerker med unntakshjemmelen.

Christian Tybring-Gjedde sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Frp.
Christian Tybring-Gjedde sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Frp.

«Sett i kortene»

– Det er viktig at Norge overholder de konkurransevilkårene vi har fremforhandlet med andre land. Som jeg understreket i sommer er det lite sannsynlig at de anskaffelsene som Forsvaret foretok ville kvalifisere til unntaksbestemmelse om konkurranse gjennom artikkel 123, skriver Christian Tybring-Gjedde, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen for Frp.

Han mener det er både viktig og positivt at ESA ser nærmere på saken.

– Det som er viktig å understreke er at brudd på artikkel 123 på sikt vil ramme norsk forsvarsindustri. Ikke minst fordi andre land har langt større anskaffelsesbudsjetter enn Norge, og at volumet å konkurrere om derfor er større. Et potensielt brudd er derfor alvorlig, sier Tybring-Gjedde.

Hårek Elvenes (H) og Anniken Huitfeldt (Ap) sitter begge i Utenriks- og forsvarskomiteen.
Hårek Elvenes (H) og Anniken Huitfeldt (Ap) sitter begge i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Offentlige etater må være forberedt på å bli sett i kortene

Da Forsvarets forum omtalte hasteanskaffelsene i sommer, skrev Hårek Elvenes, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre, at god oversikt over behov og beholdninger er en forutsetning for å ikke havne i unødvendige «nødssituasjoner» som krever hasteinnkjøp.

– Jeg forutsetter at FLO følger Lov om offentlige anskaffelser så langt som mulig, med bruk av flere tilbydere, og at unntaksbestemmelsene ikke brukes i utrengsmål, skrev Elvenes da.

I forbindelse med nyheten om at ESA ser på anskaffelsene, viser Elvenes til sine tidligere uttalelser.

– Som en offentlig etat må også FLO være forberedt på å bli «sett i kortene» knyttet praktiseringen av Lov om offentlige anskaffelser. Det er i seg selv positivt, skriver han til Forsvarets forum torsdag.

Jeg vil selvsagt ikke konkludere i denne konkrete saken, men det er gode grunner til at loven har unntaksbestemmelser som åpner for direkte innkjøp uten åpen konkurranse, legger han til.

Unngå uthuling

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt, skriver følgende i en e-post til Forsvarets forum.

– EØS-unntaket for forsvarsanskaffelser er viktig både for vår forsvarsevne og for norske arbeidsplasser. Det er forsvarsministerens ansvar å unngå uthuling av forsvarsunntaket i EØS-avtalen.

Bekymret for effektiviseringspress

– Hasteinnkjøp i denne størrelsesordenen, samtidig som det jevnlig rapporteres om mangler på andre områder, viser et større problem i planlegging av utstyrsanskaffelser i Forsvaret, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en e-post til Forsvarets forum.

Han viser til at både SV og andre partier har utfordret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på hvorfor dette skjer, uten at de opplever å få noen gode svar på hvorfor situasjonen er blitt som den er blitt.

SV-leder Audun Lysbakken.
SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken syns det er interessant at ESA vil se nærmere på saken.

– Jeg er bekymret for effektiviseringspresset som FLO og andre deler av Forsvaret har vært utsatt for de siste årene. Jeg ser at Forsvarsdepartementet er positiv til at ESA ser på saken, men jeg mener statsråden selv burde kunne svare på spørsmålet om hvordan dette kan skje, spesielt i lys av andre rapporter om utstyrsmangel i Forsvaret, skriver han.

SV spurte om usjekkede skuddbeskyttende vester på Stortinget i fjor høst: – Meget alvorlig.

At ESA åpner sak er en logisk konsekvens av det som har skjedd og et tydelig uttrykk for at ting ikke er på stell i FLO, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det mest alvorlige i denne saken er imidlertid ikke at noen EØS-lover er brutt, men at det over tid har vokst fram et regime for anskaffelser i Forsvaret som er basert på konkurranseutsetting og privatisering, skriver han til Forsvarets forum, og fortsetter:

– Dette regimet gjør Forsvaret sårbart og ute av stand til å skaffe helt elementært materiell til det som er forsvarets viktigste ressurs, menneskene som jobber der.

Vil ha redegjørelse

– Forsvarsdepartementet skriver til Forsvarets forum at: «ESA har bedt om informasjon på bakgrunn av oppslagene i Forsvarets forum. Det er disse anskaffelsene som ønskes belyst, og det synes vi er positivt». Deler Rødt oppfatningen om at det er positivt at anskaffelsene blir belyst?

– Det er veldig positivt at det blir rettet et kritisk søkelys mot dette anskaffelsesregimet. Men problemene i Forsvarets logistikkorganisasjon, som fører til at soldater mangler sokker, truser og elementært utstyr, forsvinner ikke ved å følge EØS-lovgivningens privatiseringslogikk strengere.

Moxnes viser til at forsvarsministeren i juni lovet Stortinget å fremskaffe et helhetlig bilde av hva som har skjedd, hva som er årsaken og hva som må gjøres for å løse utfordringene med anskaffelser.

– Vi forventer at Bakke-Jensen kommer tilbake til Stortinget med en redegjørelse om dette, og at han sørger for at embetsverket blir utstyrt med nye og bedre verktøy for å ivareta Forsvarets materiellbehov.

Forsvarets forum har forelagt Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarsdepartementet kritikken som fremkommer. Kommunikasjonssjef Hans Meisingset svarer at FLO har gitt Forsvarsstaben innspill til spørsmålene fra ESA. Ut over det har ikke FLO noen kommentarer til saken.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere ut over svarene de allerede har gitt i forbindelse med saken om at ESA åpner undersøkelsessak på anskaffelsene.

– ESAs hovedoppgaver består i gjennomførings- og håndhevingskontroll overfor EØS-statene. Med håndhevingskontroll menes at ESA kontrollerer at EFTA-statene følger reglene i EØS-avtalen, herunder regelverket for offentlige anskaffelser, svarte Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet da. Departementet skrev også at de mener det er positivt at anskaffelsene ønskes belyst av ESA.

Powered by Labrador CMS