Nyheter:

Forsvarets logistikkorganisasjon har gjort hasteanskaffelser for over 400 millioner kroner. Grafikken viser noen av artiklene som er anskaffet.

Forsvaret må redegjøre for hasteanskaffelsene innen 1. september

Forsvarsdepartementet ber om en fullstendig redegjørelse for foranledningen, årsaken og oppfølgingen av hasteanskaffelsene, der Forsvarets logistikkorganisasjon i enkelte tilfeller har erkjent at de brøt loven.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hasteanskaffelsene Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gjort for over 400 millioner kroner og hjemmelsgrunnlaget de har brukt for å unngå kunngjøring og konkurranse for nærmere 200 millioner kroner, skrev Forsvarets forum om i juni.

Ber om redegjørelse og eventuelle tiltak

Med EØS-avtalen artikkel 123, bokstav b, som åpner for anskaffelser uten kunngjøring og konkurranse – slik det vanligvis kreves for offentlige anskaffelser – kjøpte FLO klær og utstyr for 193 millioner kroner. Artikkelen setter som betingelse at anskaffelsene skal være «uunnværlig for forsvarsformål». Etter at Forsvarets forum spurte hvorfor ferdighetsmerker og bereter til Norges lotteforbund sto på listen, erkjente FLO at de hadde brutt regelverket.

Nå må Forsvaret forklare saken for Forsvarsdepartementet.

– Forsvarsdepartementet har bedt Forsvaret om en fullstendig redegjørelse for saken, herunder foranledning, årsak og oppfølging av de forhold som er omtalt i artiklene i Forsvarets forum, skriver kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet (FD) i en e-post.

– Det er i tillegg bedt om en redegjørelse for eventuelle tiltak Forsvaret anser nødvendig, samt når disse vil bli eller er iverksatt med tilhørende frister, skriver Dåsnes.

Fristen for redegjørelsen er satt til 1. september i år.

Forsvarets forum har spurt om departementet kommer til å forsikre seg om at FLO ikke har brutt regelverket på andre artikler enn i de to kategoriene som Forsvarets forum spurte spesifikt om. Til det viser departementet til svaret Dåsnes er sitert på ovenfor.

Se alle artiklene som er kjøpt med EØS-avtalen artikkel 123 bokstav b, og summen som er brukt på de enkelte kategoriene her.

I midten av juni sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum at han la til grunn at saken ville komme i orden:

– Det er veldig viktig at soldatene våre får riktig utstyr og dette må selvfølgelig anskaffes på den riktige måten. Dette er alvorlig og jeg ser med tilfredshet at Forsvarets logistikkorganisasjon tar selvkritikk i saken. Jeg legger derfor til grunn at dette nå kommer i orden.

Etter at Rødt-leder Bjørnar Moxnes spurte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om saken i et skriftlig brev fra Stortinget, svarte statsråden i slutten av juni at departementet ville skaffe seg et «helhetlig bilde av hva som har skjedd».

Forsvarsmateriell må også redegjøre

Rammeavtaler som gir Forsvaret mulighet til å anskaffe hjelmer og stridsvester er i ferd med å løpe ut, har Forsvarets forum tidligere omtalt.

205,6 millioner kroner er brukt til å kjøpe blant annet stridsvester, M07-vester og ballistiske hjelmer. Materiellet er etterlyst i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Alle de tre forsvarsgrenene opplyser til Forsvarets forum at manglene på vester og hjelmer har vært blant de mest kritiske manglene deres de siste årene.

Stridsvester er blant artiklene som er anskaffet.

Grunnen til at avtalene på disse artiklene ikke er fornyet, er at en nyere modell av utstyret er på vei inn. De nye modellene skal erstatte dagens utstyr. Prosjektene som skal sørge for å skaffe de nye modellene, har utsatt leveransene i flere omganger. Dermed står Forsvaret i en spagat mellom avtalene som er i ferd med å løpe ut og de nye prosjektene som ennå ikke er aktive.

Forsvarsmateriell (FMA) har ansvar for investeringsprosjektene som skal levere nye vester og hjelmer. Det er altså de som kontrollerer og gjør avtaler på helt nytt utstyr.

Også FMA må nå bidra inn i redegjørelsen til Forsvarsdepartementet.

Departementet har bedt Forsvaret om å koordinere svaret med Forsvarsmateriell innenfor respektive ansvarsområder. Fristen for redegjørelsen er satt til 1. september 2020, skriver kommunikasjonssjef Dåsnes i FD.

En av årsakene Forsvarets forum har fått opplyst at har vært medvirkende til utstyrsmangelen i Forsvaret, har vært lave lagerbeholdninger. I en årrekke og i den inneværende langtidsplanen for Forsvaret har det blitt vurdert som mer kostnadseffektivt å få utstyr gjennom avtaler med leverandører. Dette i stedet for å oppbevare utstyr i store lagerbygg.

Forsvarets forum har spurt departementet om hva de gjør for å bedre denne situasjonen. Til det viser departementet til at de avventer en redegjørelse fra Forsvaret.

Slik svarte FLO på hasteanskaffelses-saken

Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbeholdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og epost har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.

Første prioritet for sjef FLO har vært å fremskaffe materiell til styrkene for høyere beredskap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.

Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innenfor gjeldene reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangspunktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaffelsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestiller vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.

FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form.

Powered by Labrador CMS