Nyheter:

Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under en spørretime på Stortinget.

Huitfeldt: - Ansvaret her ligger til sjuende og sist hos forsvarsministeren

Flere politikere reagerer på at norske soldater har gått med usjekkede vester – og sier Forsvaret må informere Stortinget om eventuelle behov.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Norske soldater skal ha skikkelig og sikkert utstyr, det gjelder ikke minst beskyttelsesutstyr som M07-vesten. Ansvaret her ligger til syvende og sist hos forsvarsministeren.

Det skriver lederen for Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), i en e-post.

Før helgen dokumenterte Forsvarets forum at vester som ikke er kontrollert for brister eller sprekker som kan svekke skuddbeskyttelsen, har vært brukt i skarpe oppdrag i Norge og blitt sendt med norske soldater på utenlandsoppdrag. En av årsakene til at usjekkede vester har vært i omløp, skal være at det ikke har vært nok materiell tilgjengelig.

Flere av medlemmene i Utenriks- og forsvarskomiteen reagerer på sakene. Audun Lysbakken (Sv) har stilt skriftlig spørsmål til Forsvarsministeren om usjekkede vester i Forsvaret, og Liv Signe Navarsete (Sp) mener det er «helt uakseptabelt» at norske soldater har gått uten tilstrekkelig beskyttelsesutstyr.

Hårek Elvenes (H) mener medieoppslagene kan tyde på at det er mangler ved logistikkplanleggingen som gjør at soldatene ikke har mottatt nødvendig utstyr til riktig tid.

– Dette er ikke tilfredstillende, skriver stortingsrepresentanten.

Morten Wold (Frp) skriver at han forventer at soldater som sendes på oppdrag i Norge eller andre steder har utstyret, opplæringen og erfaringen de trenger for å løse dem.

– Det er uakseptabelt å utsette soldater, og andre, for unødvendig risiko og fare, skriver Wold.

Ba om økt beredskap

– Det er forsvarsministeren som styrer Forsvarsdepartementet, og det er de som gir styringsdirektiver til all aktivitet i Forsvaret. De er selvsagt avhengig av at forsvarssjefen gir de nødvendige fagmilitære rådene for å kunne styre aktiviteten og prioriteringer på en forsvarlig måte, skriver Wold videre.

Men også politikerne på Stortinget har en finger med i spillet når det gjelder Forsvarets tilgang på materiell, eksempelvis den skuddbeskyttende vesten. For både forsvarsbudsjettet og langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) skal behandles av de folkevalgte på Løvebakken.

Forsvarsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober, og er nå til behandling. Det nye forslaget til langtidsplan legges frem førstkommende fredag, 16. oktober – for andre gang. Forrige forslag, som ble sendt i retur av opposisjonen, lå tett opp mot det tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sitt fagmilitære råd beskrev som det laveste ambisjonsnivået for Forsvaret de kommende årene.

Han hadde ønsket seg økte beredskapsbeholdninger - «store nok til at de operative avdelingene får jevn flyt av alle typer etterforsyninger». Den tidligere forsvarssjefen påpekte blant annet følgende i forslaget som ble sendt i retur: «Bidragene til Natos styrkestruktur og operasjoner kan opprettholdes på dagens nivå, men vil kunne gå på bekostning av den nasjonale beredskapen».

Forsvarets forum har derfor spurt stortingspolitikerne i hvilken grad deres partier vil prioritere og finansiere økt tilgang på materiell samt beredskapsbeholdninger i Forsvaret.

Audun Lysbakken svarer ikke direkte på dette, men skriver følgende i sin kommentar:

– Vi har flere ganger uttrykt bekymring for at Forsvarets ressurser blir smurt for tynt utover. Det er på tide å sette en fot i bakken og erkjenne at vi må prioritere Forsvarets kjerneoppgaver i Norge.

Forsvaret må informere Stortinget om sine behov

Liv Signe Navarsete skriver at Senterpartiet i hvert alternative budsjett har hatt ekstra bevilgninger til Hæren og Heimevernet blant annet for å sikre tilstrekkelig og moderne materiell. Hun mener det er Stortinget og regjeringen sitt ansvar at Forsvaret har nok midler, men at det er Forsvaret sitt ansvar å prioritere.

– Forsvaret må også la Stortinget få vite om at det er et behov, for representanter på Stortinget har ikke hørt noe om at dette har vært tilfellet før nå.

Også Morten Wold mener at stortingspolitikere er avhengig av at FD og Forsvaret informerer om sine behov. Noe den tidligere forsvarssjefen blant annet har gjort i sitt fagmilitære råd.

– Vedlikehold og materiellanskaffelser er høyt prioritert. Frp har tidligere også påpekt viktigheten av at den enkelte soldat har nødvendig personlig utstyr, skriver han videre.

Han understreker at enkeltkategorier av materiell ofte ikke er omtalt i budsjettet og langtidsplanene, og at alle partier er avhengig av at Forsvaret prioriterer ut fra aktuelle behov når de skal anskaffe materiell.

Hårek Elvenes (H) mener at personlig utstyr i tilstrekkelig mengde og med høy kvalitet er et prioritert tiltak i oppbyggingen av Forsvaret, og at sakene om mangelfulle vester må følges raskt opp.

– Vi benytter store ressurser på å erstatte og fornye soldatenes personlige bekledning og utrustning, skriver Elvenes videre.

Han viser også til at det tidligere i høst ble inngått en ny kontrakt på beskyttelsesvester, og at «dette tiltaket er forventet å bedre situasjonen».

Anniken Huitfeldt svarer ikke direkte på spørsmålet om hvorvidt Arbeiderpartiet vil finansiere og prioritere økt tilgang på materiell, men skriver i sin kommentar:

– Vi vil følge opp denne saken når både forsvarsbudsjettet for 2021 og langtidsplanen for 2021–25 skal behandles i Stortinget i løpet av de neste ukene.

Forsvarets forum har spurt FD om departementet eller forsvarsministeren ønsker å kommentere påstanden om at ansvaret ligger hos statsråden. De har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Powered by Labrador CMS