Nyhetsbrev

Våre nyhetsbrev

Forsvarets forum

Forsvarets forum er et fagblad for og om Forsvaret

Om Forsvarets forum

Etter freden i 1945 mener Forsvarsdepartementet at det må tas radikale grep for å gjenreise landets militære styrker. Et tiltak blir å starte en helt ny og fri avis for soldatene. 1. august 1945 kommer første utgave av Mannskapsavisa, med 27-årige Odd Hjort-Sørensen som redaktør. I årene som følger skal vernepliktige under førstegangstjenesten motta sitt eget blad hver fjortende dag. I 1979 er Mannskapsavisas dager talte. Stortinget gir redaksjonen et nytt og utvidet mandat. Målgruppen skal nå være hele Forsvaret. Året etter, i 1980, kommer den første utgaven av Forsvarets forum. Ledetråden gjennom hele vår historie er fri journalistikk. Det har vært applaus og heiarop. Men også kamp og stridigheter. Thorvald Stoltenberg er svært tydelig da han i det første nummeret av Forsvarets forum understreker bladets uavhengige stilling.

Forsvarets forum er et redaksjonelt uavhengig fagmedium utgitt av Forsvarets fellestjenester på oppdrag fra forsvarssjefen. Ansvarlig redaktør er Anne Karin Pessl-Kleiven.

Har du innspill, kommentarer, ris eller ros? Send e-post til tips@fofo.no eller kontakt en av våre medarbeidere.

Vi tar åpenhet på alvor, og publiserer fortløpende rettelser av våre egne feil i denne loggen.

Magasinet F kommer ut fire ganger i året og sendes ut til forsvarsansatte, vernepliktige i førstegangstjeneste, reservister, samt deler av skoleverket, bibliotek, yrkesveiledere, medier og politiske organer.

Du kan følge oss på Facebook, Instagram, Twitter og Linkedin. Du kan også abonnere på nyhetsbrevene våre ved å klikke her.

Powered by Labrador CMS