Nyheter:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under et besøk i Stavanger i 2018.

Forsvarsdepartementet vil undersøke hasteanskaffelsene

I dialog med Forsvaret vil departementet fremskaffe et helhetlig bilde av hva som skjedde da Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) gjorde hasteanskaffelser for over 400 millioner kroner. For noen av anskaffelsene har FLO erkjent at de brøt loven.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg er svært opptatt av at Forsvaret har forsvarlige og effektive forvaltningsprosesser og at Forsvarets personell er utstyrt med godt og tidsriktig materiell, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et brev til Stortinget.

I brevet besvarer han spørsmål fra stortingsrepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Moxnes har spurt hvem statsråden mener at har det overordnede ansvaret for problemene med forsyning av personlig bekledning og utrustning (PBU). Representanten spurte også hva forsvarsministeren gjør for å løse de bakenforliggende årsakene som har ført til kles- og utstyrsmangelen og gjort hasteanskaffelsene nødvendig.

I en rekke artikler har Forsvarets forum omtalt anskaffelsene som er gjort for å dekke opp mangler på klær og utstyr til soldatene. Det er gjort anskaffelser for over 400 millioner kroner. Forsvarets logistikkorganisasjon har brukt 193 millioner kroner på utstyr som de har kjøpt med en hjemmel der man slipper kunngjøring og konkurranse fordi artiklene anses for å være «uunnværlig for forsvarsformål». Etter at Forsvarets forum spurte hvordan bereter til Norges lotteforbund og ferdighetsmerker anses for å være uunnværlige for forsvarsformål, snudde FLO i vurderingen på de to artikkeltypene.

– Når det gjelder omtalen i media av alvorlige regelverksbrudd i forbindelse med Forsvarets anskaffelser av personlig bekledning og utrustning, vil Forsvarsdepartementet gjennom dialog med Forsvaret fremskaffe et helhetlig bilde av hva som har skjedd, hva som er årsaken og hva som må gjøres for å løse utfordringene slik at dette kommer i orden, skriver Bakke-Jensen i sitt svar til Stortinget.

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Han skriver at det er forsvarsministeren som har det konstitusjonelle ansvaret for Forsvarets virksomhet. Videre skriver han at det i henhold til Forsvarsdepartementets retningslinjer for logistikkvirksomheten i forsvarssektoren er det etatsjefene som er ansvarlige for at det gjøres nødvendig logistikkplanlegging.

– Herunder helhetlig budsjettering, beredskapsplanlegging, driftsanskaffelser, forvaltning av beredskaps-beholdninger, samt styrkeoppbygning og påfølgende understøttelse av operativ struktur, skriver statsråden.

Slik svarer FLO i saken

Vi har i over et halvt år forsøkt å belyse for Forsvarets forum bakgrunnen for, og innholdet i, de forserte anskaffelsene innen området personlig bekledning og utrustning (PBU).

Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbeholdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og epost har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.

Første prioritet for sjef FLO har vært å fremskaffe materiell til styrkene for høyere beredskap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.

Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innenfor gjeldene reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangspunktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaffelsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestiller vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.

FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form.

Powered by Labrador CMS