Nyheter:

Rødt-leder Bjørnar Moxnes under Stortingets muntlige spørretime i november.

Rødt vil ha PBU-svar fra forsvarsministeren etter «trusetiltaket»

Forsvarsministeren sa i juni at han skulle fremskaffe et helhetlig bilde av situasjonen rundt tøymangelen blant soldatene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rødt reagerer på nyheten om at det enda en gang er problemer med forsyningene av personlig bekledning og utstyr til soldatene, og mener saken må ses i sammenheng med tidligere avsløringer av mangler og hasteanskaffelser i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

– Dette er den politiske ledelsens ansvar. Det er de som har latt være å gi Forsvarets folk de riktige verktøyene for å ivareta materiellbehovet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Forsvarets forum.

Les forsvarsministerens svar lengre ned i saken.

Tips?

Har du tips eller innspill i denne saken?

Kontakt Soldatnytts journalist på på avm@soldatnytt.no eller Forsvarets forums journalist på ar@fofo.no.

Et helhetlig bilde av hva som er skjedd

Rødt tok opp hasteanskaffelsene i Stortinget i sommer. Partiet mente avsløringene ga grunn til å tro at problemene stikker mye dypere enn det tekniske ved inngåelse og fornying av rammeavtaler for anskaffelser, skriver partiet i en e-post til Forsvarets forum.

Forsvarsministeren forsikret i sitt svar til Stortinget i juni at han ville «fremskaffe et helhetlig bilde av hva som har skjedd, hva som er årsaken og hva som må gjøres for å løse utfordringene slik at dette kommer i orden.»

– Jeg er svært opptatt av at Forsvaret har forsvarlige og effektive forvaltningsprosesser og at Forsvarets personell er utstyrt med godt og tidsriktig materiell, avsluttet han sitt brev til Stortinget med.

Vil til bunns

Tirsdag skriver Moxnes i en e-post til Forsvarets forum at partiet nå «vil til bunns i saken».

– Rødt forventer at statsråden kommer tilbake til Stortinget med en status for dette arbeidet, sier Moxnes om det helhetlige bildet forsvarsministeren skulle skaffe seg av hva som er skjedd.

Forsvarets forum har spurt forsvarsministeren når han skal gi Stortinget en status for arbeidet. Det spørsmålet er ikke blitt besvart.

Forsvarets forum har lagt frem Rødts påstander for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Gjennom kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet svarer han samlet på spørsmålene fra Forsvarets forum og påstandene fra Rødt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

«Det er svært viktig for meg at soldatene har riktig og tilstrekkelig utstyr som ivaretar krav til hygiene, sikkerhet og funksjonalitet. Forsvaret har opplyst at årsaken til at soldatene nå må innlevere kroppsnært tøy ved endt tjeneste, er en ventet forsinkelse i leveranser på grunn av koronapandemien. De har forsikret om at alt som gjenbrukes er i hygienisk og kvalitetsmessig forsvarlig stand.»

Ba om redegjørelse fra Forsvaret

I sommer skrev Forsvarets forums om hvordan rammeavtaler for nødvendig bekledning og utrustning hadde gått ut på dato, hasteanskaffelsene de hadde gjort for nærmere en halv milliard kroner og lovbruddet de innrømmet å ha gjort. Etter disse sakene ba Forsvarsdepartementet om en redegjørelse i saken.

Redegjørelsen på en og en halv side kom 1. september og er signert viseadmiral Elisabeth Natvig, sjef for Forsvarsstaben. Hun listet opp tre forhold som bakgrunn for manglene:

1. Ledetid på anskaffelser. Det går betydelig tid, opp mot flere år, fra behov meldes fra brukeren (eks. Hæren, journ.anm), til artikkelen kan leveres.

2. Prognostisering og finansieringsmodell. Brukeren melder behov til FLO, som så anskaffer og forsyner. Betalingen skjer først når varen er levert til brukeren. Forsvaret har dermed ikke finansiering til å bygge opp store lagre til daglig drift, men må tære på de lagre som finnes til de er tomme før nye anskaffelser kan gjennomføres.

3. Manglende eller utgåtte rammeavtaler med leverandører. Manglende eller utgåtte rammeavtaler er også årsak til at situasjonen ble så prekær at Forsvaret fant det nødvendig å gjennomføre hasteanskaffelser.

I redegjørelsen vises det til at Forsvaret ikke søkte Forsvarsdepartementet om godkjennelse før de brukte unntakshjemmelen EØS-avtalen artikkel 123, slik det står i instruksene, «ved en inkurie».

Lovbruddene FLO innrømmet da de kjøpte Lotte-beretter og ferdighetsmerker med unntakshjemmelen, er ikke nevnt i redegjørelsen.

I høst har Forsvarets forum fått opplyst fra Forsvarsdepartementet at de har stilt oppfølgingsspørsmål til redegjørelsen og at den videre behandlingen av saken skjer i styringsdialogen mellom departementet og etat.

«Trusetiltak»

Til Forsvarets forum sier Rødt at de mistenker at Forsvaret gjør dette «trusetiltaket» nå fordi de vil unngå å bryte anskaffelsesreglene igjen.

«Trusetiltaket» spiller på de siste dagers medieoppslag, deriblant i Forsvarets forum, om at soldater må levere inn brukt undertøy ved dimisjon, som skal sikre at de neste kontingentene har nok såkalt kroppsnær PBU.

– For det første må man sikre soldatene den bekledning og utrustning de har behov for, om det så fører til at man må bryte med anskaffelsesreglene igjen, skriver Rødt-lederen.

Moxnes mener det er mye som tyder på at dette er et politisk spørsmål som ikke kan skyldes på korona eller anskaffelsesregelverk.

– Det har vært et voldsomt driv for å effektivisere Forsvarets logistikk- og driftssystemer de siste årene, og i denne prosessen har privatisering og konkurranseutsetting vært brukt i utstrakt grad, fremholder partilederen.

Partiet mener det må gjøres en full gjennomgang av Forsvarets logistikk- og driftssystemer for å se om det Rødt omtaler som «regjeringas anbudspolitikk» gir de ansatte i Forsvaret gode nok verktøy til å gjøre jobben sin.

Fakta om hasteinnkjøpene

Her er noen av de sentrale poengene som ble trukket frem i Forsvarets forums saker om hasteinnkjøpene:

  • Avtalene som sikrer leveranser av tøy og utstyr til soldatene, kjent som personlig bekledning og utrustning (PBU), hadde gått ut på dato. Det førte til mangler under innrykkene i fjor. For å bøte på problemene gjennomførte FLO en rekke hasteinnkjøp. Dette nevnes i redegjørelsen.
  • Prislappen var på 416 millioner kroner. Nesten halvparten av pengene ble brukt på direkteanskaffelser, som i denne sammenheng vil si at tøy og utstyr ble kjøpt direkte fra leverandør uten konkurranse i markedet – noe som ellers er en forutsetning i Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. Dette nevnes delvis i redegjørelsen.
  • FLO har lagt EØS-avtalen artikkel 123 bokstav b til grunn for disse kjøpene. Denne artikkelen tillater direktekjøp av materiell som er «uunnværlig for forsvarsforsmål». Etter at Forsvarets forum spurte hvorfor ferdighetsmerker og bereter til Norges lotteforbund sto på listen over plagg som er «uunnværlig for forsvarsformål», erkjente FLO at de hadde brutt regelverket. To jurister mente det kunne stilles spørsmål ved flere av innkjøpene. Dette nevnes ikke i redegjørelsen.
  • I tillegg ble det hasteinnkjøpt blant annet beskyttelsesutstyr til 205 millioner kroner. Dette ble gjort ved at FLO tok ut store mengder utstyr på avtaler som går ut sommeren 2020 - og skal sikre leveranser av vester og hjelmer til norske soldater i to til tre år fremover. Dette nevnes ikke i redegjørelsen.
  • En av årsakene Forsvarets forum har fått opplyst at har vært medvirkende til utstyrsmangelen i Forsvaret, har vært lave lagerbeholdninger. Forsvarets forum har spurt departementet om hva de gjør for å bedre denne situasjonen. Til det viste departementet til at de avventer en redegjørelse fra Forsvaret. Dette nevnes i redegjørelsen.
Powered by Labrador CMS