Nyheter:

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen under intervjuet med Forsvarets forum i oktober.

Forsvarssjefen om usjekkede vester: – Rutinesvikt

– Det er ikke sånn at jeg skal fikse to vaktkompanier og slå meg til ro med det. Jeg må se på hvordan det er i hele Forsvaret. Dette peker på en feil som vi må rette opp, sier Eirik Kristoffersen.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er viktig for meg at det Forsvaret vi har, virker. Vi ser at det er mangler når det gjelder personlig bekledning og utrustning, og vi ser også at det er noen rutiner som svikter når det gjelder vester. Det må vi ta tak i, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarets forum møter ham på kontoret ved Akershus festning. En snau uke er gått siden det ble kjent at blant andre vaktsoldatene som står i dette området har fått tildelt skuddbeskyttende vester som ingen har visst om beskytter godt nok mot nettopp skudd.

– Ting som dette kommer vanligvis i linja, og jeg får vite det fra sjefene. Men av og til kommer det gjennom media.

Alvorlig skadepotensiale

Vaktsoldater i Bergen har løst skarpe oppdrag med vester som ikke har vært innom årlig vedlikehold. Forsvarets forum har også dokumentert at norsk personell har blitt sendt i internasjonale operasjoner med vester som ingen kan gå god for.

– Til hvilken grad er du trygg på at det ikke finnes flere tilfeller av det som er beskrevet i Forsvarets forum?

– Jeg er ikke trygg på det. Og det er bestandig sånn at når dere har funnet en svakhet i systemet, så er det grunn til å tro at den også gjelder andre steder. Dette er ting vi må se nærmere på, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Det er ikke sånn at jeg skal fikse to vaktkompanier og slå meg til ro med det. Jeg må se på hvordan det er i hele Forsvaret. Dette peker på en feil som vi må rette opp.

Forsvarssjefen vil nå forsøke å finne ut hva som er den nøyaktige årsaken til at soldater har stått med utilstrekkelig beskyttelsesutstyr.

– Vesten er akkurat som en motorsykkelhjelm. Den må virke, sier Kristoffersen og viser til at vestene, som består av keramiske plater, kan skades hvis de mistes i bakken.

– Potensialet for skade er alvorlig hvis du blir utsatt for noe som vesten skal beskytte deg mot, i verste fall skutt på, og vesten ikke virker. Vi har et system, og så svikter det enkelte steder. Det er noe vi må jobbe med – for konsekvensen av at det ikke virker kan være alvorlig.

– Det er en rutinesvikt

Det er flere ledd som må fungere sammen for å unngå at potensielt dårlige vester er i omløp, forklarer forsvarssjefen:

Forsvarsmateriell (FMA) må gi tydelige føringer på hvordan kontrollene skal foregå.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) må i samråd med styrkesjefene bestille nok utstyr og gjennomføre vedlikehold i rimelig tid.

Og brukerne må ta vare på vestene, samt sørge for at de leveres inn til årlige kontroller.

– Hvis et av disse leddene svikter, risikerer vi at vestene ikke er godkjent. Jeg mener det her er snakk om en rutinesvikt, sier Kristoffersen.

Han var sjef for Hæren i fjor, da flere avdelinger manglet både sokker og ullundertøy. Disse manglene har det blitt jobbet for å rydde opp i. Kristoffersen sier at han har opplevd utfordringer også knyttet til den skuddbeskyttende vesten.

Støtter kompanisjefer

Og hold deg fast – for vi skal til nok en sjefsstol han har sittet i. Kristoffersen trekker frem en historie fra da han var sjef for Heimevernet (HV), og Hæren trengte vester til å gjennomføre bilndgjengerrydding.

– Vestene de hadde, fikk bruksforbud av FMA. Da fikk vi en henvendelse om at vi måtte låne ut vester fra HV for at blindgjengerryddingen skulle gå i orden, sier Kristoffersen.

Han mener historien viser at rutinene i Forsvaret også kan fungere bra: At det kan bli satt ned bruksforbud på vester som ikke er i god nok stand. Men han sier det satt langt inne for ham som sjef å låne ut HVs vester.

– Det var personlig materiell som folk fikk utlevert. Når de da plutselig skulle brukes av noen andre mistet vi litt statusen på dem.

Forsvarssjefen sier han har forståelse for vakt og sikring-kompaniet i Bergen: De som har fortalt i Forsvarets forum at de i perioder har sluttet å levere inn vester til årlig kontroll i frykt for å bli stående uten nok materiell til soldatene sine. Holdningen har vært at det er bedre at soldater står med en vest som ikke er sjekket, enn at de står uten.

– Jeg støtter den tilnærmingen. Hvis jeg mente at jeg burde hatt en vest på meg i vakta, og vesten ikke var godkjent, så hadde jeg heller stått med en vest som ikke var godkjent enn å stå uten, sier Kristoffersen.

– Samtidig er det et spørsmål om hvordan vi beskytter oss best, og hvordan vi får jobbet best. Skuddbeskyttende vester er ikke bestandig svaret på de utfordringene vi står i.

Eirik Kristoffersen har tidligere vært sjef for både Heimevernet og Hæren.

Balanse mellom mobilitet og beskyttelse

Kristoffersen forteller om sin tid i Afghanistan. Om at han og medsoldatene var pålagt å bruke både vester og hjelmer i samvirke med det Afghanske spesialpolitiet. Men flere ganger valgte de å gå uten beskyttelsesutstyret.

– Det gav oss mer nærhet til politiet at vi var likt utrustet som dem. Så man må bestandig ta en vurdering av trusselnivået opp mot behovet for vest, og opp mot den jobben som skal gjøres.

Noen ganger droppet han også vesten for å være lettere til beins, forteller forsvarssjefen, som understreker at beskyttelse består av langt mer enn hva du har på kroppen.

– Alle militære operasjoner, fra enkeltmann til kjøretøy til jagerfly til fartøy på sjøen, handler om balansen mellom mobilitet og beskyttelse. Å være godt nok beskyttet, men samtidig ha god nok mobilitet. Det gjøres vurderinger på dette hele tiden, sier Kristoffersen.

Han opplever at sikkerheten til norske soldater er godt ivaretatt opp mot de gjeldende trusselbildene hjemme og ute, og at soldatene er flinke til å tenke beskyttelse på flere måter. Samtidig er Kristoffersen tydelig på at det å være soldat, bestandig innebærer en risiko.

– Jeg har selv vært med på å miste en av mine beste soldater. Han hadde utstyret sitt i orden, men ble likevel skutt og drept. Jeg har også sett eksempler på dette hos allierte. Så det er bestandig en stor risiko i militære operasjoner i utlandet, og i en tilspisset situasjon i Norge.

Vil ikke skylde på politikerne

Da Forsvarets forum spurte medlemmer av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget hvordan de vurderte problemene knyttet til den skuddbeskyttende vesten, viste flere til at Forsvaret må informere om slike utfordringer til de folkevalgte på Løvebakken.

Kristoffersen sier at han årlig skal gi vurderinger av operativ evne til både storting og regjering, og at han har møter med forsvarsministeren nærmest daglig.

– Og så ønsker jeg ikke i denne saken å skylde på manglende bevilgninger. For det her er ting vi kan ta tak i internt i Forsvaret, sier forsvarssjefen.

Manglende rutiner og kontroll på skuddbeskyttende vester bunner ikke i manglende finansiering fra Stortinget, slår han fast.

– Vi har en jobb å gjøre med å rydde opp i våre egne rutiner og sørge for at vi har nok på lager til soldatene. Jeg vil selvfølgelig informere hvis det er store avvik, men dette er ting vi burde ha ordnet selv.

Et av Kristoffersens øyeblikkelige tiltak som forsvarssjef, er å utvide styrkestrukturen med flere folk, forteller han. Da trengs det mer materiell.

– Det kommer til å bli en av de tingene vi må se på i materiellinvesteringer fremover. Vi må sikre oss at vi har nok materiell, nok våpen, nok uniformer – og at de folkene som inngår i styrkestrukturen vet hvor de skal møte. Det er ikke godt nok beskrevet i dag.

Forsvaret nå må se på hvordan de forvalter, bestiller og sørger for at de har nok materiell til enhver tid, fortsetter han.

– Frem til nå så har dette vært basert på bestillinger fra styrkesjefene, som bestiller materiell fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Jeg ser på løsninger der FLO som grunnregel utruster folk med det utstyret de skal ha. Da slipper vi å være avhengig av bestillinger fra år til år.

Innfører nye satslister

Det er satt i gang et arbeid med blant annet sjefssersjantene i Forsvaret, som nå undersøker hvordan en ny minimumssats kan se ut. Både for å sikre at alle får utstyret de skal ha – og for å sikre at det ikke leveres ut mer materiell enn nødvendig.

– Vi må ha en minimumssats for alle vernepliktige og ansatte. Det vil være tilleggsutstyr til de som har behov for det, sier Kristoffersen.

Forsvarssjefen ser for seg at soldater tar med seg utstyret de har fått utdelt i den nye satsen når de skal inngå i styrkestrukturen. På denne måten håper han også å redusere antall bestillinger fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.

– Vi bruker store summer på PBU og utstyr, og vi må sørge for at det blir brukt på mest mulig rett måte.

– Vil beskyttelsesvestene være en del av grunnsatsen til enkelte vernepliktige?

– Utfordringen med beskyttelsesvester er at de må kontrolleres årlig, som er hele årsaken til at vi sitter her. Beskyttelsesvester må være i bruk i Forsvaret til daglig, og det er ikke aktuelt å ta med vester hjem i en styrkestruktur. Da mister vi kontrollen på det, på samme måte som det vi har sett har skjedd i enkelte avdelinger i Forsvaret nå.

Beskyttelsesutstyr som vester må deles ut til de som trenger det i daglig tjeneste, understreker forsvarssjefen. De som ikke trenger det daglig, skal heller ikke få det ut på sin PBU.

– For da blir det et veldig stort volum og en veldig høy pris på beskyttelsesvester til hele forsvarsstrukturen. Det vil jeg ikke prioritere. Men jeg vil prioritere de som skal ha det og trenger det, og at det er i orden.

– Tror du det vil bli en hardere prioritering enn det er i dag, på hvem som får og ikke får?

– Det skal vi finne ut av, men jeg ser ikke for meg at det skal bli noe hardere prioritering. Jeg tenker at styrkesjefene vet hvem som trenger vest i sine avdelinger, og hvem som ikke trenger det.

Powered by Labrador CMS