Abonnere

Vil du starte et abonnement?

Send en e-post med navn og adresse til: abonnement@fofo.no


Du kan også starte et abonnement, endre adresse eller si opp abonnementet ved å ta kontakt på telefon 23 36 19 05

Priser (2024)

Årsabonnement (4 utg.): 599,00 kroner
Løssalgspris: 179,00 kroner

Vilkår for abonnement og bruk av Forsvarets forums tjenester

1 Innledning

Disse vilkårene regulerer bruk av Forsvarets forums tjenester, bruk av ConnectID og abonnement på Forsvarets forum. Forsvarets forums abonnementsalternativer og andre tjenester finner du på våre nettsider. Fra tid til annen vil vilkårene oppdateres. Større endringer eller oppdateringer vil bli informert til deg direkte gjennom en e-post til den e-postadressen du har oppgitt ved registrering. Disse vilkårene suppleres av vilkårene for bruk av innloggings- og betalingstjenesten ConnectID (som leveres av selskapet Mediaconnect AS). Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Forsvarets forum og ConnectID.

2 Bestilling og betaling

Dersom du allerede har opprettet en ConnectID-konto (se punktet over) bruker du samme innloggingsinformasjon ved kjøp av abonnement eller andre tjenester fra Forsvarets forum. Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Forsvarets forum er 18 år. Forsvarets forum selger kun årsabonnement på magasinet F. Priser finner du på våre nettsider. Forsvarets forum forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. Gjeldende priser og produkter er tilgjengelig på våre nettsider. Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt periode. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Dersom du omadresserer magasinleveringen i Norge gjøres dette uten ekstra kostnad, mens det ved omadressering til utlandet, påløper det ekstra kostnader. Eventuell kostnad avregnes på neste faktura og kan føre til endret pris eller abonnementsperiode. Ved omadressering til utlandet garanterer ikke Forsvarets forum for forsendelsen av magasinet, og du må selv dekke tapet av uteblitt magasin.

3 Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Abonnement kan når som helst sies opp med 14 dagers varsel og med virking fra neste terminforfall. Manglende betaling ansees ikke som oppsigelse.

4 Angrerett

Forsvarets forums tjenester er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å gi Forsvarets forum melding om dette innen 14 dager etter bestilling.

5 Rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Forsvarets forum tilhører Forsvarets forum. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med Forsvarets forum.

6 Ansvar ved nedetid eller tekniske problemer

Forsvarets forums digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Forsvarets forum vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Om magasinleveringen uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket magasin, vil Forsvarets forum godskrive deg det som er betalt for magasinet i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser. Kjøp av magasinet i løssalg som følge av uteblitt eller vesentlig forsinket magasin refunderes ikke av Forsvarets forum. Forsvarets forum er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

7 Om ansatte, reservister, og vernepliktige
Alle ansatte i Forsvaret har rett til å få Forsvarets forum sendt hjem til sin hjemmeadresse gratis så lenge utgiver bestemmer det.
Alle som er registrert som reservister hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter har rett til å få Forsvarets forum sendt til sin hjemmeadresse så lenge utgiver bestemmer det.
Vernepliktige inne til førstegangstjeneste har tilgang til Forsvarets forum på sitt tjenestested så lenge utgiver bestemmer det. Magasinet skal av avdelingen distribueres og gjøres tilgjengelig på Velferden, kantiner og andre naturlig samlingsplasser.

Meld deg også på våre nyhetsbrev!

Powered by Labrador CMS