Om Forsvarets forum

Forsvarets forum

Forsvarets forum er et fagblad for og om Forsvaret

Om Forsvarets forum

Etter freden i 1945 mener Forsvarsdepartementet at det må tas radikale grep for å gjenreise landets militære styrker. Et tiltak blir å starte en helt ny og fri avis for soldatene. 1. august 1945 kommer første utgave av Mannskapsavisa, med 27-årige Odd Hjort-Sørensen som redaktør. I årene som følger skal vernepliktige under førstegangstjenesten motta sitt eget blad hver fjortende dag. I 1979 er Mannskapsavisas dager talte. Stortinget gir redaksjonen et nytt og utvidet mandat. Målgruppen skal nå være hele Forsvaret. Året etter, i 1980, kommer den første utgaven av Forsvarets forum. Ledetråden gjennom hele vår historie er fri journalistikk. Det har vært applaus og heiarop. Men også kamp og stridigheter. Thorvald Stoltenberg er svært tydelig da han i det første nummeret av Forsvarets forum understreker bladets uavhengige stilling.

Forsvarets forum er et redaksjonelt uavhengig fagmedium utgitt av Forsvarets fellestjenester på oppdrag fra forsvarssjefen. Ansvarlig redaktør er Stian Eisenträger.

Har du innspill, kommentarer, ris eller ros? Send e-post til tips@fofo.no eller kontakt en av våre medarbeidere.

Vi tar åpenhet på alvor, og publiserer fortløpende rettelser av våre egne feil i denne loggen.

Magasinet F kommer ut fire ganger i året og sendes ut til forsvarsansatte, vernepliktige i førstegangstjeneste, reservister, samt deler av skoleverket, bibliotek, yrkesveiledere, medier og politiske organer.

Du kan følge oss på Facebook, Instagram, Twitter og Linkedin. Du kan også abonnere på nyhetsbrevene våre ved å klikke her.

Forsvarets forum har fått flere priser

 • Årets fagpresseredaktør 2023, Fagpressen

 • Årets utgiver 2023, Fagpressen

 • Årets magasin 2022, Mediebedriftenes landsforening

 • Årets cover 2022, Mediebedriftenes landsforening

 • Årets nisjenettsted 2022, Mediebedriftenes landsforening

 • Årets nisjenettsted 2021, Mediebedriftenes landsforening

 • Fagpressens markedspris 2022, Fagpressen

 • European Military Press Awards 2021, Best article award 1st place

 • Fagpresseprisen 2018, Fagpressen

 • Fagpressens fotopris 2018, Fagpressen

 • Fagpressens forsidepris 2020, Fagpressen

 • Innertieren 2017, Fagpressen

 • Fagpressens forsidepris 2011, Fagpressen

 • Diplom og hederlig omtale, Fagpressens markedspris 2023

 • Diplom og hederlig omtale, Fagpressens gravepris 2023

 • Diplom og hederlig omtale, Fagpressens fotopris 2023

 • Diplom og hederlig omtale, Fagpressens fotopris 2021

 • Diplom og hederlig omtale, Fagpressens fotopris 2016

 • Diplom og hederlig omtale, Fagpressens journalistpris 2015

 • Diplom og hederlig omtale, Fagpressens fotopris 2011

 • Nominasjon til Årets magasin 2021, Mediebedriftenes landsforening

 • Nominasjon til Årets magasinforside 2021, Mediebedriftenes landsforening

 • Nominasjon til Årets lokale historie 2021, Mediebedriftenes landsforening

 • Nominasjon til Årets nyskaper 2021, Oslo Redaktørforening

Formålsparagraf for Forsvarets forum

 • Redaksjonen i Forsvarets forum skal ha en fri og uavhengig stilling i tråd med Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier og Redaktørplakaten. Redaksjonen skal forplikte seg på prinsippene for god presseskikk, slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.
 • Forsvarets forum skal øke kunnskapen om Forsvarets virksomhet og interessen for forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer gjennom saklig, kritisk og uavhengig journalistikk.
 • Forsvarets forum skal bidra til engasjement og debatt rundt forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Forsvarets forum skal ha som ambisjon å formidle stoff av allmenn interesse og å nå ut i den brede offentlighet.
 • Mediet skal bygge tillit og troverdighet i Forsvaret, og skal ha som mål å sette dagsorden i samfunnsdebatten.
 • Forsvarets forum sine målgrupper er ansatte i Forsvaret, vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste, reservister, veteraner, pensjonister fra Forsvaret, offentlig forvaltning, media, og alle som er interessert i Forsvaret, samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.
 • Forsvarets forum er medlem i Fagpressen.

Abonnement på Forsvarets forum

Vil du begynne å abonnere på Forsvarets forum? Les videre her.

Kontakt oss

Spørsmål om abonnement? Send en e-post til abonnement@fofo.no eller ring 23 36 19 05

Powered by Labrador CMS