Nyheter:

Depot på Bardufoss under årets innrykk – som var et av de beste på fire år når det gjelder PBU, ifølge FLO RLL Nord.
Depot på Bardufoss under årets innrykk – som var et av de beste på fire år når det gjelder PBU, ifølge FLO RLL Nord.

Forsvarssjefens internrevisjon har registrert varslingssak om PBU

Det er ikke besluttet om varslingssaken skal undersøkes nærmere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Forsvarssjefens internrevisjon har registret saken som en varslingssak, opplyser Per Thomas Bøe, talsperson for Forsvaret.

I juni fortalte Forsvarets forum at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) på grunn av blant annet utgåtte rammeavtaler har brukt over 400 millioner på å hasteinnkjøpe klær og utstyr, det som kalles personlig bekledning og utrustning (PBU).

Flere av innkjøpene er gjennomført med en unntakshjemmel til grunn og dermed uten kunngjøring og konkurranse i markedet. To jurister vurderte at flere av direktekjøpene kunne være ulovlige, og FLO har erkjent lovbrudd i forbindelse med innkjøpet av lotte-bereter og ferdighetsmerker.

Før sommeren ble det opplyst at Forsvarssjefens internrevisjon (FSJ IR) skulle vurdere informasjonen opp mot mulige kritikkverdige forhold som bør undersøkes nærmere.

Når Forsvarets forum spør om hvordvidt de har vurdert informasjonen og funnet kritikkverdige forhold, forteller Bøe at det er opprettet en varslingssak.

Det er ikke kjent om varslingssaken er basert på artiklene i Forsvarets forum eller om noen andre har meldt inn et varsel om fjorårets PBU-status og hasteinnkjøpene.

– FSJ IR uttaler seg aldri om varselets opprinnelse, skriver Bøe i en e-post.

Det er heller ikke besluttet om den nevnte saken skal undersøkes nærmere.

– Vurderingen om hvilke saker som skal prioriteres og eventuelt i hvilken periode er basert på risikovurdering. Sakenes kompleksitet og omfang er ulik, slik at det er umulig å gi en tidsangivelse for når de ulike sakene blir ferdigstilt, skriver Bøe.

FSJ IR består av ni medarbeidere. Ansvaret er gitt i instruks fra forsvarssjefen. Avdelingen har blant annet ansvar for oppfølging av varsler og revisjoner, opplyser Bøe.

– FSJ IR rapporterer direkte til forsvarssjefen og fremmer eventuelle anbefalinger i etterkant av gjennomførte undersøkelser. Anbefalinger som blir besluttet gjennomført operasjonaliseres via Forsvarsstabens styringsavdeling.

Powered by Labrador CMS