Meninger

Soldater fra Nortu 5 i Al assad Air Base, Irak.

– Ta soldatenes sikkerhet på alvor

Når det nå dokumenteres at det er systematiske feil som fører til at soldater ikke får den sikkerheten de fortjener, mener jeg at noen må ta ansvar, skriver Hærens hovedvernombud Thomas Norman Hansen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter å ha lest Forsvarets forums artikler om skuddsikre vester, sitter jeg igjen med et bestemt inntrykk av at dagens logistikksystem ikke i tilstrekkelig grad setter soldatenes sikkerhet i første rekke.

Først og fremst kjenner jeg igjen de forholdene som kommer frem i artiklene. Dette har vi opplevd og kjent på i Hærens avdelinger. Jeg er veldig glad for at Forsvarets forum nå har dokumentert dette på en god måte.

Utfordringen med å få tak i nok vester har vært kjent siden tidlig på 2000-tallet. Særlig i de minste størrelse har det vært problemer. For store vester på små soldater vil gi utfordringer med mobilitet og bevegelse. I noen tilfeller kan en feiltilpasset vest gjøre soldaten mer sårbar i strid.

Soldatens sikkerhet skal tas på alvor også av de som er satt til å forvalte logistikken.

Vi har nok også hatt mistanke om at vedlikehold og kontroll av vester har vært en «salderingspost». Når det nå dokumenteres at det er systematiske feil som fører til at soldater ikke får den sikkerheten de fortjener, mener jeg som hovedverneombud at noen må ta ansvar. Soldatens sikkerhet skal tas på alvor også av de som er satt til å forvalte logistikken.

Fragmentering av ansvar

Thomas Norman Hansen, hovedvernombud i Hæren.

Opprettelsen av FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon, journ. anm.) i 2002 ble gjort for å spesialisere virksomheten innenfor logistikk. Forsvarsgrenenes egne forsyningskommandoer ble lagt inn under FLO. Det vi har sett underveis er at avstanden er blitt stor mellom de som skaffer og de som bruker materiell.

Ansvaret er fragmentert og saken med skuddsikre vester er et veldig godt eksempel på at systemet gjør at man peker på hverandre, istedenfor å ta ansvar, og løse problemet.

Det er mitt syn som hovedverneombud at den som har ansvaret for å sette opp en avdeling også bør ha helhetlig myndighet og eierforhold til alt som skal til for å utruste den.

Utstyr på lager er forsvarsevne

Min erfaring er at denne saken ikke er enkeltstående i Forsvaret. Lagerbeholdningene er systematisk bygget ned siden midten av 90 tallet. Til en viss grad har dette vært en fornuftig tilpasning av beholdninger til den strukturen vi skal ha.

Men når vi ikke lenger er i stand til å kle opp rekrutter, eller personell som skal til utenlandstjeneste med tilpasset utstyr, har nedbyggingen gått for langt.

Vi har sett at dette ikke bare gjelder skuddsikre vester, men en rekke artikler innenfor personlig bekledning og utrustning. Ved å få på plass større lagerbeholdninger slik at vi kan utruste både rekrutter og reserver sikrer vi forsvarsevnen. En annen effekt av dette er at vi kan redusere antall transaksjoner ved å kjøpe større kvantum hver gang. Vi kan da spare merkantil kapasitet, som med fordel heller kan brukes til å betjene lager.

Når vi ikke lenger er i stand til å kle opp rekrutter, eller personell som skal til utenlandstjeneste med tilpasset utstyr, har nedbyggingen gått for langt.

Lager er beredskap og forsvarsevne direkte på bunnlinja.

Systemfeil må rettes opp

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har svart at han nå vil rette opp i disse problemene. Selv om saken nå er «avslørt» av media er ikke jeg i tvil om at noen har kjent til disse utfordringene i sin stilling. Det er svært gledelig at vi nå har en forsvarssjef som er tydelig på at slike systemfeil må rettes opp.

Forsvarets forum har dokumentert at skuddsikre vester ikke er tilstede i et antall og tilstand som er nødvendig for å løse oppdrag. I ytterste konsekvens er det vi soldater som må ta støyten for feil i logistikken.

Min oppfordring til de ansvarlige er å ta grep som sikrer at vi har nok utstyr i en tilfredsstillende stand til å utruste oss - til hvert eneste innrykk - til hver eneste deployering. Fordi utstyret er sikkerhet for oss som skal stå fremst når det blir farlig.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no
Powered by Labrador CMS