Nyheter

ANKESAK: Vaktsjefen anket dommen fra Hordaland tingrett. Nå skal Gulating lagmannsrett vurdere saken.

Ber om betinget fengsel for Helge Ingstad-vaktsjefen i lagmannsretten

BERGEN (Forsvarets forum): Ankesaken etter Helge Ingstad-forliset går mot slutten i Gulating lagmannsrett, fem år etter ulykkesnatten. Aktoratet fastholder sin påstand om 120 dagers betinget fengsel for vaktsjefen i 30-årene. 

Publisert Sist oppdatert

Aktoratet ved Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta la onsdag ettermiddag ned påstand om at vaktsjefen om bord på KNM Helge Ingstad skulle dømmes. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

De ber om en straff på 120 dagers betinget fengsel. 

Det er den samme påstanden som ble nedlagt i tingretten i mai. Hordaland tingrett dømte vaktsjefen, men til 60 dager betinget fengsel. Dette ble begrunnet med lang saksbehandlingstid. 

Når ankesaken i Gulating lagmannsrett nå går mot slutten, er det mer enn fem år siden ulykkesnatten. Ifølge Høgseth er det forståelig at saken har vært belastende for vaktsjefen. 

– Det sentrale i denne saken er ikke å få tiltalte idømt lengst mulig straff, men å slå fast at sammenstøtet skyldes uaktsom navigering fra tiltaltes side.

Vaktsjefens forsvarer Christian Lundin sier på sin side, at vaktsjefen ikke alene kan holdes ansvarlig. 

– I vår sak ville ikke denne ulykken inntruffet, hvis ikke alle de andre sikkerhetsbarrierene i Sjøforsvaret, Fedje VTS og om bord på Sola TS hadde sviktet samtidig, sier Lundin. 

Forsvarerne har begynt på sin sluttprosedyre, men skal etter planen komme med sin påstand torsdag. I tingretten ba de om at vaktsjefen skulle frifinnes, eller subsidiært behandles på mildest mulig måte. 

Dissens i tingrettens dom

Tiltalen mot vaktsjefen gjelder uaktsom forvoldelse av sjøskade. Han er også tiltalt for overtredelse av militær straffelov, ved å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter.

Dommen som kom fra tingretten tidligere i år, var ikke enstemmig. Dommer Pål Morten Hjulstad tok dissens og noterte at å dømme vaktsjefen ville ha «liten eller ingen individualpreventiv virkning». 

Han bemerket også at det var «underlig» at en «så junior utøver i den spisse ende» kan få skylden for en systemsvikt. 

Systemsvikt

Også vaktsjefens forsvarere har trukket frem poenget om systemsvikt. Forsvarerne Christian Lundin og Tom Sørum har anført flere ganger i både tingretten og lagmannsretten at vaktsjefen «gjorde så godt han kunne». 

Lundin har trukket frem at Fedje VTS gjorde feil, at tankskipet Sola TS hadde alle dekkslys på og gjorde feil og at Forsvarets opplæring ikke var tilstrekkelig. 

Alt dette bidro ifølge forsvareren til at sammenstøtet kunne skje, og at dette vises gjennom foretaksstraffen på 10 millioner kroner, som ble ilagt Forsvarsdepartementet i fjor. 

«Ren flaks» at ingen mistet livet 

Det var 8. november 2018 at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS utenfor Stureterminalen. 

KNM Helge Ingstad grunnstøtte etter kollisjonen og led store materielle skader. Det ble bestemt at det ville bli for dyrt i reparere fartøyet, som senere ble destruert og solgt som skrapmetall. 

Besetningen om bord kom unna ulykken uten alvorlige skader. Dette er ifølge aktoratet ingen formildende omstendighet. Aktor Benedikte Høgseth sa onsdag at det var «ren flaks og helt utrolige omstendigheter» som gjorde at ingen mistet livet. Disse tilfeldighetene var helt utenfor tiltaltes kontroll, anførte hun. 

– Det man straffer er uaktsomheten, ikke de mer eller mindre tilfeldige konsekvensene av uaktsomheten.

Powered by Labrador CMS