Nyheter

SKUFFET: Vaktsjefens forsvarer Christian Lundin sier mannen i 30-årene er skuffet over dommen.

Helge Ingstad-vaktsjefen dømt

Helge Ingstad-vaktsjefen dømmes til 60 dager betinget fengsel.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag kom dommen etter rettssaken mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Mannen i 30-årene dømmes til 60 dager betinget fengsel, og alminnelig prøvetid på to år.

Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen på to uker går ut.

Dommen legger vekt på at han ikke fulgte med på radaren i tilstrekkelig grad, ikke fikk med seg VHF-oppkall, at han gjorde kursendringer til babord og at det ikke er andre som har handlet uaktsomt i tilstrekkelig grad.

– Han er veldig skuffet, han tar det tungt. Han har en veldig tøff periode nå, sier mannens forsvarer Christian Lundin.

– Det er på det rene at det er skjedd en systemsvikt, og da mener vaktsjefen at det er feil å dømme han alene, sier Lundin, og videre:

– Hans synspunkt er at det er så mange forklaringer, så mange bidragsytere til denne ulykken og hans handling er ikke alene årsaken. Dersom tankbåten Sola TS hadde handlet annerledes og dersom trafikksentralen Fedje VTS hadde grepet inn, ville denne ulykken endt annerledes.

– Må få det på avstand

En av fagdommerne, som har bakgrunn fra Forsvaret, tar dissens, og mener vaktsjefen var klarert for tidlig. Fagdommeren mener han ikke skulle vært klarert og stått alene, samt at opplæring av to personer tok bort oppmerksomheten.

Dommen er på 60 sider. Forsvarer Lundin sier det nå vil bli vurdert grundig om dommen skal ankes.

– Han må først få dette litt på avstand. Om det skal ankes, må gå ut på fra en totalvurdering. Det ene er om man når frem med anke, det andre er om han orker den belastningen. Det kan ikke understrekes sterkt nok, at dette er en svært krevende prosess, sier Lundin.

Mannen vil ikke slutte i Forsvaret. Lundin forklarer at vaktsjefen opplever at Sjøforsvaret har tatt godt vare på ham gjennom hele prosessen.

Om at det har gått fire og et halvt år siden ulykken med flere undersøkelser, for at dommen så ender på 60 dagers betinget fengsel, sier Lundin følgende:

– Han reagerer voldsomt på ressursbruken, han mener at denne tiltalen aldri burde blitt tatt ut. Det har vært en helt ekstrem ressursbruk for å statuere et eksempel. Så det viser vel at det er litt prestisje i saken.

Sjef for Sjøforsvaret: – Endret på opplæringen

Sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen sier følgende om dommen til Forsvarets forum:

– Vi har vært spent på utfallet, men nå må vi ta denne dommen til etterretning, og så er det opp til partene i saken å vurdere hva de vil gjøre.

KOMMENTERER: Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen.

– Kommer dommen til å påvirke hvordan Sjøforsvaret opererer?

– Nå har det gått fire og et halvt år siden ulykken, og vi har brukt resultatene av undersøkelsene som er gjort til læring og forbedring, sier Andersen, og legger til at å ta vare på de om bord inklusive vaktsjefen, har hatt – og har – høy prioritet.

Han sier ulykken har påvirket hvordan Sjøforsvaret opererer.

– Vi har endret på klarering og opplæring, slik at de som står i den rollen føler seg hjemme i den, sier Andersen.

Straffeutmålingen

Når det gjelder straffeutmålingen, skriver retten følgende:

– Retten har funnet noe veiledning i Sleipner-dommen.

Aktoratet begynte sin sluttprosedyre under rettsaken med å sammenligne Helge Ingstad-saken med nettopp Sleipner-ulykken. I 1999 grunnstøtte hurtigbåten MS Sleipner på skjæret Store Bloksen i Bømlafjorden. 16 mennesker mistet livet og kapteinen ble senere dømt til seks måneder betinget fengsel.

– Sentralt i Sleipner-dommen, som i vår sak, står vurderingen av tiltaltes uaktsomhet. Retten har ovenfor kommet frem til at tiltaltes uaktsomhet var kvalifisert. Tiltalte benyttet seg ikke av de navigasjonshjelpemidlene han hadde tilgjengelig, og opptrådte klart i strid med kravet til godt sjømannskap.

– Retten er derfor kommet til at straffenivået i utgangspunktet vil ligge på samme nivå som i Sleipner-dommen.

Retten har ikke funnet relevant sammenliknbar rettspraksis når det gjelder tiltalens punkt om overtredelse av militær straffelov, men anser dette som et skjerpende moment ved straffeutmålingen.

Likevel ender dommen på 60 dager betinget fengsel. Det begrunner retten med at saksbehandlingstiden.

– I en sak av denne karakter må det påregnes en omfattende etterforskning for å kartlegge hendelsesforløpet, som også involverte andre aktører enn tiltalte.

Saken var ferdig etterforsket i juli 2020, men saken ble deretter liggende hos Riksadvokaten i over et år, fra mars 2021 til april 2022. Samlet gir dette en saksbehandling av påtalespørsmålet på mer enn to år.

– Dette utgjør et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), og må tillegges betydelig vekt ved utmålingen av straff.

Retten skriver videre at det er ingen andre forhold som får betydning på straffeutmålingen.

Åtte uker

Gjennom den åtte uker lange rettssaken i januar og februar vitnet rundt 30 personer om hva som skjedde natt til 8. november i 2018, da fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS utenfor Stureterminalen.

Vaktsjefen var den eneste tiltalte i saken, for uaktsom forvoldelse av sjøskade og for overtredelse av militær straffelov, ved å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter.

Aktoratet mente at vaktsjefens uaktsomme navigering er årsaken til kollisjonen, og la frem påstand om 120 dagers betinget fengsel.

Vaktsjefens forsvarer Lundin pekte imidlertid på at offiserens feil kun er en liten del av alt som gikk galt den natten.

– Det er en helt sentral forutsetning for at denne ulykken inntraff, at alle de andre barrierene sviktet samtidig. Alt gikk feil samtidig. Vaktsjefens feil er et så lite vesentlig bidrag i dette totalbildet, at han ikke kan holdes ansvarlig, sa Lundin i retten og ba om frifinnelse for sin klient.

Powered by Labrador CMS