Nyheter

AKTORATET: Statsadvokater Benedikte Høgset og Magne Kvamme Sylta i Hordaland tingrett.

Aktoratet ber om betinget fengsel for Helge Ingstad-vaktsjefen

BERGEN (Forsvarets forum): Aktoratet mener vaktsjefens uaktsomme navigering er årsaken til kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS den 8. november 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsadvokatene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth ba onsdag om at den tiltalte vaktsjefen etter Helge Ingstad-ulykken skal straffes med 120 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Aktoratet mener det er bevist at vaktsjefen er skyldig etter begge postene i tiltalen, altså både overtredelse av Straffeloven paragraf 356 og Militær straffelov paragraf 78.

Sakens eneste formildende omstendighet er ifølge aktoratet at saken ble liggende hos Riksadvokaten i mer enn et år.

Forsvarer Christian Lundin ønsker ikke å kommentere aktoratets påstand før han selv har holdt sin sluttprosedyre torsdag.

Sammenlignet med Sleipner-ulykken

Aktoratet begynte sin sluttprosedyre med å sammenligne Helge Ingstad-saken med Sleipner-ulykken. I 1999 grunnstøtte hurtigbåten MS Sleipner på skjæret Store Bloksen i Bømlafjorden. 16 mennesker mistet livet og kapteinen ble senere dømt til seks måneder betinget fengsel.

– Hva er det som gjør at det fra ulike hold, særlig fra Sjøforsvarets side, gis uttrykk for at tiltalte skal vurderes etter andre prinsipper enn hva en navigatør i sivil sjøfart må akseptere og finne seg i? spurte aktor Benedikte Høgseth retorisk.

– Er det fordi han er under den beskyttende paraplyen til Marinen og Sjøforsvaret, eller har det sammenheng med at tross alt ikke gikk liv tapt? sa hun.

Alle de 137 om bord KNM Helge Ingstad kom unna kollisjonen med livet i behold og uten alvorlige skader.

Dette er tiltalen

  • Vaktsjefen er tiltalt for overtredelse av Straffelovens paragraf 356 jamfør paragraf 355, «for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv».
  • Han er også tiltalt for overtredelse av Militær straffelov paragraf 78 første ledd og tredje ledd, «for som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade».
  • Ifølge aktoratet er det blitt bevist i retten at vaktsjefen er skyldig etter begge poster og de har lagt ned påstand om at han skal dømmes til betinget fengsel i 120 dager.
  • Vaktsjefens forsvarere skal holde sin prosedyre torsdag 9. mars.

Da aktor Høgseth snakket om straffeutmålingen, sa hun at Sleipner-ulykken er den hendelsen som det er mest naturlig å sammenligne Helge Ingstad-ulykken med.

– Selv om Sleipner-saken medførte tap av 16 menneskeliv, så er det i vår sak andre skjerpende forhold eller særegenheter som bør vektlegges. Vi vet at tiltalte førte et høyteknologisk krigsskip, han var understøttet av et tallrikt brovaktlag og han fikk gjentatte faresignaler som han ignorerte, men som burde ha ledet til undersøkelse og farereduserende tiltak, sa Høgseth.

– Vi mener at tiltaltes grad av uaktsomhet er av en mer graverende karakter enn den som ble utvist av kapteinen i Sleipner-saken, var aktoratets vurdering.

Store materielle skader

KNM Helge Ingstad grunnstøtte etter kollisjonen og led store materielle skader. Det ble bestemt at det ville bli for dyrt i reparere fartøyet, som senere ble destruert og solgt som skrapmetall.

Fregatten kostet i sin tid 4,3 milliarder kroner. I sin årsrapport for 2018 skrev Forsvaret at kostnadene av arbeidet knyttet til heving, sikring og transport av fartøyet etter ulykken var estimert til 726 millioner kroner.

Store mengder dokumentasjon

Straffesaken mot den tiltalte vaktsjefen i 30-årene har pågått siden 16. januar. Han er alene tiltalt for brudd på Straffeloven for «ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv» og Militær straffelov for «ved å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter».

Totalt har rundt 30 personer vitnet i Hordaland tingrett, inkludert skipssjef Preben Ottesen, bromannskapet på fregatten, den norske losen på Sola TS og trafikkoperatøren som var på vakt på Fedje VTS. Store mengder dokumentasjon har blitt lagt frem for retten.

Powered by Labrador CMS