Nyheter

FORSVARET: Advokatene Christian Lundin og Tom Sørum er vaktsjefens forsvarere. Her fotografert i tingretten tidligere i år.

Ber om frifinnelse for Ingstad-vaktsjefen 

BERGEN (Forsvarets forum): Da forsvaret fullførte sin sluttprosedyre torsdag, ba de om full frifinnelse for vaktsjefen som seilte KNM Helge Ingstad i november 2018. Så tok vaktsjefen selv ordet, tydelig berørt. 

Publisert Sist oppdatert

Ankesaken etter KNM Helge Ingstads kollisjon med tankskipet Sola TS har de siste ukene gått i Gulating lagmannsrett. Onsdag la aktoratet ned samme påstand som de gjorde i Hordaland tingrett tidligere i år og ba om 120 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Torsdag avsluttet vaktsjefens forsvarere Christian Lundin og Tom Sørum sin prosedyre på vegne av den tiltalte. De legger også ned samme påstand som i tingretten: Tiltalte skal frifinnes. 

Systemsvikt og mange feil

Sørum og Lundin har gjennom to rettsrunder rettet fokusert på systemsvikt i Sjøforsvaret og feil gjort av andre aktører enn vaktsjefen selv. Summen av dette gjør at han ikke kan klandres for ulykken, mener Lundin. 

– Havarikommisjonen konkluderer i sin rapport med at han ikke hadde tilstrekkelig erfaring til å tidlig nok identifisere at han hadde en uriktig situasjonsforståelse, sa Lundin i retten og pekte på rutinene for klarering av vaktsjefer i Sjøforsvaret. 

Han pekte på at flere vitner har forklart at det i tiden før ulykken var et press om å klarere vaktsjefer hurtig, grunnet personellmangel. Den tiltalte vaktsjefen ble klarert etter åtte måneder. 

Under forhandlingene har flere vitner forklart at de selv har brukt vesentlig lengre tid – opp mot to og et halvt år – på å bli klarert. 

Den ene fagdommeren i tingretten, som har bakgrunn fra Forsvaret, tok dissens i dommen og mente at vaktsjefen var blitt klarert for tidlig. 

– Vi vet at det er innført nye retningslinjer for klarering etter ulykken. Det er en klar indikasjon på at dette var for dårlig, påpekte Lundin. 

Tiltalte tok ordet 

Etter at prosedyrene var gjennomført, fikk vaktsjefen muligheten til å selv si noen ord til retten. 

– Sett i lys av fasiten, at det ble en kollisjon, er jeg enig i at jeg handlet feil de få minuttene jeg var på vakt. Jeg har prøvd å fortelle bakgrunnen for det, sa han. 

–  Jeg syntes selv i tiden opp mot 8. november at jeg var kapabel. Feil skjer, både hos meg og hos andre. Men det var ikke en eneste tanke den natten som minner meg noe om uaktsomhet eller at jeg tok en forhøyet risiko ved å unnlate å gjøre enkelte handlinger, forklarte han. 

Vaktsjefen har stilt i Sjøforsvarets tjenesteuniform i retten og han har flere ganger under sitt og andres vitnemål fremstått som tydelig berørt av sakens alvor. Det var han også på lagmannsrettens siste dag. 

Saken har i fem år vært en stor påkjenning, sa han. Havarikommisjonens fokus på systemsvikt, forliket i den sivilrettslige saken og foretaksstraffen mot Forsvaret, fremsto som et «glimt av lys i tunnellen», fortalte han. 

– Det lyset var dessverre et tog, fortsatte han, tydelig berørt. 

– Mange har hatt fæle opplevelser. Deler av mannskapet har vært redd for å dø, de har vært redd for å miste noen av sine beste venner. 

– Jeg var på vakt den natten og hadde et ansvar den natten, det er vanskelig nok å leve med i seg selv. Men at hele skylden skal bli lagt på meg, det synes jeg ikke er riktig og jeg synes også at det er skremmende, sa vaktsjefen. 

Saken oppsummert

Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS utenfor Stureterminalen. Besetningen kom seg unna med livet i behold og uten livstruende skader, men fartøyet til en verdi av mer enn fire milliarder kroner ble totalskadet. 

Vaktsjefen er den eneste tiltalte i saken og han er tiltalt for brudd på straffelovens § 356, jf. § 355, «for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv» og militær straffelov § 78 «for som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade». 

Han ble i mai dømt til 60 dagers betinget fengsel, etter rettssaken i Hordaland tingrett. Aktoratet hadde da bedt om 120 dagers betinget fengsel, men retten mente at sakens lange behandlingstid måtte tillegges betydelig vekt under utmålingen av straff. Ankesaken har pågått i Gulating lagmannsrett siden 24. oktober. 

Powered by Labrador CMS