Nyheter

SLEPES: Fregatten Helge Ingstad under slep til destruering på Hanøytangen.

Riksadvokaten beordrer tiltale mot vaktsjefen på Helge Ingstad

Riksadvokaten har konkludert med at den dominerende årsak til sammenstøtet var uaktsom navigasjon om bord på KNM Helge Ingstad, og beordret statsadvokatembetet i Hordaland, Sogn og Fjordane om å ta ut tiltale.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Riksadvokaten har også varslet staten ved Forsvarsdepartementet om at en foreløpig mener at det er grunn for å ilegge virksomheten foretaksstraff, og gitt frist til 20. mai d.å. for å komme med merknader til varselet, melder Bergens Tidende.

Det var natt til 8. november 2018 at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden, rett utenfor Bergen. Fregatten fikk en stor flenge i skroget og havarerte.

Straffbart

– Det er lite tvilsomt at ulykken skjedde som følge av en kombinasjon av alvorlige og mindre alvorlige feilvurderinger, misforståelser, tilfeldigheter og uheldige sammentreff, og det er i ulike rapporter rettet kritikk mot en rekke av de involverte enkeltpersonene og deres arbeidsgivere, står det i påtaleavgjørelsen fra Riksadvokatembetet.

Disse vurderingene deles i stor grad av Riksadvokaten, står det videre. Likevel er det av den oppfatning at det bare er for vaktsjefen på fregatten og staten ved Forsvarsdepartementet at «grensen for det straffbare er overskredet».

Trafikklederen ved Fedje sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) var siktet for grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten. Riksadvokaten har kommet til at saken mot ham henlegges med begrunnelse «intet straffbart forhold anses bevist».

Kapteinen på Sola TS var siktet for overtredelse av skipssikkerhetsloven. Også den saken er bestemt henlagt med begrunnelse at intet straffbart forhold anses bevist.

Fakta om Helge Ingstad-havariet

  • Klokken 3.30 natt til 8. november 2018 legger tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, fullastet med 60.000 tonn råolje. Sola blir hjulpet ut av både los og eskortebåt og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop.
  • Klokken 4.03 kolliderer det 250 meter lange tankskipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i Nato-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.
  • Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å bli dyttet mot land for å forhindre totalt havari.
  • Der blir fartøyet liggende på 5 meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.
  • Besetningen på 137 personer evakueres fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadd i sammenstøtet. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader, og besetningen på 23 personer kom uskadd fra hendelsen.
  • Natt til 13. november ryker flere vaiere som holdt fregatten på plass, og fregatten synker.
  • 28. november stanses bergingen av Helge Ingstad på grunn av uvær.
  • 2.–3. mars 2019: Fregatten heves over vann og plasseres på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern.
  • 21. juni 2019: Det besluttes at fregatten ikke skal repareres. Fartøyet skal isteden hogges opp og bli skrapmetall.

To tiltalepunkter

Riksadvokaten har besluttet å tiltale vaktsjefen for overtredelse av straffelovens §356, jf. §355, «for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv.»

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Og militær straffelov § 78, «For som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade».

I påtaleavgjørelsen står det at Riksadvokaten vurderer det slik at vaktsjefens manglende oversikt og fastlåste situasjonsforståelse var den klart dominerende årsaken til sammenstøtet, og at han opptrådte uaktsomt.

Vaktsjefens advokat, Tom Sørum sier følgende til Bergens Tidende:

SJEF: Rune Andersen er sjef for Sjøforsvaret.

– Jeg har ingen kommentar på det nåværende stadiet av saken.

Kommunikasjonsenheten i Forsvaret har ingen kommentar til nyheten om Riksadvokatens påtaleavgjørelse.

Tiltalen mot vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» kom ikke uventet på sjefen for Sjøforsvaret Rune Andersen.

– Det er nå tre og et halvt år siden ulykken og vi har lenge ventet på at beslutningen skulle bli tatt. Når det er sagt så var vi forberedt på dette utfallet, sier Andersen til Forsvarets forum.

– Det er litt tidlig å si noe mer om dette, men det er Forsvarsdepartmentet som nå er mottaker for det som videre skjer. For Sjøforsvaret er det viktigste nå å ta vare på, og støtte en kollega, sier kontreadmiral Rune Andersen på telefon fra Roma.

Powered by Labrador CMS