Nyheter

ORLOGSKAPTEIN: Tor Ivar Strømmen er forsker ved Sjøkrigsskolen. Her avbildet på Sundvollen 18. april 2023.

Sjøkrigsekspert om Helge Ingstad-dommen: – Forliset bør være en vekker

Tor Ivar Strømmen mener at hverken losen, sjøtrafikksentralen, eller vaktsjefen på Helge Ingstad, var i nærheten av å følge grunnleggende radioprosedyrer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vaktsjefen som sto på broen da Helge Ingstad forliste i 2018, er dømt til 60 dagers betinget fengsel, og en prøvetid på to år.

– Jeg er ikke i tvil om at vaktsjefen har utvist dårlig skjønn, men om det er nok til dømme ham, det er en annen sak, sier orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen til Forsvarets forum.

Strømmen forsker og underviser innen blant annet sjømaktsteori og maritim strategi. Han mener at ingen av feilene Helge Ingstad-vaktsjefen gjorde var et resultat av en villet handling.

– De var et resultat av feilvurderinger og kanskje overlegen tiltro til egen situasjonsforståelse og egen dyktighet. Dessuten er det absolutt ingen tvil om at andre forhold rundt vaktsjefen spilte ham dårlig.

Og han legger til:

– Ingen av de andre eksterne aktørene var i nærheten av å følge grunnleggende og pålagte prosedyrer på en god måte. Kommunikasjonen mellom aktørene var veldig dårlig, og absolutt ikke henhold til hvordan kommunikasjonen mellom fartøy skal foregå.

– Må stå ansvarlig

Strømmen mener at vaktsjefen på ulykkesnatten i november 2018 fikk dårlig støtte fra de andre på broen.

– Likevel er det vaktsjefen som tok beslutningene, og derfor er det han som må stå ansvarlig for hva beslutningene førte til, sier Strømmen.

– At han manglet erfaring i den sammenhengen er faktisk helt irrelevant. Har han tatt ansvar, noe han hadde, så har han ansvar. Det er helt uavhengig om han faktisk burde hatt det eller ikke.

– Skipssjefen sa i tingretten at hvis «kokken skjærer av seg fingeren (. . .) Det er mitt ansvar, alt sammen»

– Ja, selvfølgelig. Skipssjefen har et overordnet ansvar for alt som skjer på fartøyet. Men i det øyeblikket han har delegert vaktsjefrollen til vaktsjefen, og vaktsjefen sier at han tar vakten, så er det vaktsjefen som har ansvaret for alle de oppgavene som ligger til vaktsjefen, punktum.

Strømmen understreker at dersom ikke vaktsjefen var fortrolig med situasjonen, så var det hans plikt å treffe tiltak for å redusere risiko og skape seg handlingsrom, herunder påkalle skipssjefen, rådføre seg med denne, og eventuelt be om å bli avløst.

Tiltak for å redusere risiko

– Dekkslyset på tankskipet «Sola TS» er nevnt flere ganger i løpet av rettssaken. Kan dette regnes som en slags unnskyldning for havariet?

– Overhodet ikke. Er du usikker på bildet du ser rundt deg, og ikke forstår situasjonen med 100 prosents sikkerhet, så skal du treffe tiltak for å redusere risiko. Det betyr å redusere hastigheten og navigere på en måte som gir deg større handlingsrom dersom du faktisk har feilvurdert bildet.

Strømmen kaller dette «helt sentralt for en vaktsjef, uavhengig av erfaringsnivå».

Da Helge Ingstad kolliderte med tankskipet var fregattens AIS avslått. AIS er et system for automatisk identifikasjon av skip og dets bevegelse. Strømmen kaller dette en standard operasjonsprosedyre:

– Det er ingen grunn til at Marinen skal kringkaste til hele verden hvor de beveger seg eller hvilken fart de har. Men er det en situasjon der sikkerheten er truet i fredstid så bør man slå på AIS'en for å forsikre seg om at andre aktører rundt er oppmerksom på fartøyet på en god nok måte.

– En vekker til alle aktører

– Hva er de viktigste grepene for å bedre rutiner på en fregatt?

– Forliset bør være en vekker til alle aktører der ute om at man har prosedyrer for hvordan man skal opptre innen kommunikasjon, bemanning av sensorer, hvem som skal si fra når du ikke er fornøyd, og så videre. Alt sånt må innskjerpes kraftig, sier Strømmen.

Strømmen legger til at han er bekymret for at dommen kan føre til en organisasjon som får risikoaversjon og blir redd for å utfordre.

– Hvis det forplanter seg dypt i Marinen, så er det veldig uheldig. Da blir man avhengig av ordre, og man mister initiativ. Man mister evnen til å handle på egenhånd, og det er ikke noe man ønsker når man skal krige.

Hovedverneombud: – Systemfeil

Thomas Norman Hansen, Hovedverneombud i Forsvaret, betegner det som «rart» at en ansatt på lavt nivå skal stå ansvarlig alene, for noe han oppfatter å være en systemfeil.

– Det var en bemanning som hadde for liten kompetanse. Det er marginal bemanning av fregattene, sier Hansen til Forsvarets forum.

– Hvis ikke én holdes ansvarlig er det fare for ansvarspulverisering?

– Ja, for det er etter mitt syn noen som burde vært med og delt ansvaret. Så da kan vi si at vi har en pulverisering. Jeg er ikke ute etter å ta hoder, men det var jo noen av de sittende sjefene som hadde ansvar for at Helge Ingstad seilte ut med den bemanningen og kompetansen som den gjorde, sier Hansen.

Hansen mener at etter utdanningsreformen og Ordningen for militært tilsatte (OMT), har det blitt en mye lavere tilgang på kompetent personell.

– Det har fått konsekvenser, og det står i rapporten etter Helge Ingstad at man hadde valgt å redusere kravene til fartøytjeneste før man fikk for eksempel instruktøroppgaver. Jeg er fortsatt kritisk til bemanning av fregatter. Jeg synes den er for «lean» som de kaller det, sier Hansen.

Forsvarets forum har forelagt Sjøforsvaret kritikken fra Tor Ivar Strømmen og Thomas Norman Hansen. Talsperson for Sjøforsvaret, Michel Hayes, svarer at han ikke ønsker å kommentere disse utsagnene.

Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, sa mandag følgende om vaktsjefen:

– Han har siden ulykken tjenestegjort på en av våre fregatter og vil kunne fortsette sin tjeneste uavhengig av denne dommen.

Forsvarer: – Mange bidragsytere til ulykken

Da dommen i Helge Ingstad-saken ble forkynt mandag sa forsvarer Christian Lundin at vaktsjefen er veldig skuffet og tar det tungt.

– Det er på det rene at det er skjedd en systemsvikt, og da mener vaktsjefen at det er feil å dømme han alene, sa Lundin, og videre:

– Hans synspunkt er at det er så mange forklaringer, så mange bidragsytere til denne ulykken og hans handling er ikke alene årsaken. Dersom tankbåten Sola TS hadde handlet annerledes og dersom trafikksentralen Fedje VTS hadde grepet inn, ville denne ulykken endt annerledes, sa Lundin.

Lundin forklarte at vaktsjefen opplever at Sjøforsvaret har tatt godt vare på ham gjennom hele prosessen.

Om at det har gått fire og et halvt år siden ulykken med flere undersøkelser, for at dommen så ender på 60 dagers betinget fengsel, sa Lundin følgende:

– Han reagerer voldsomt på ressursbruken, han mener at denne tiltalen aldri burde blitt tatt ut. Det har vært en helt ekstrem ressursbruk for å statuere et eksempel. Så det viser vel at det er litt prestisje i saken, sa Lundin.

Powered by Labrador CMS