KNM Helge Ingstad

SKUFFET: Christian Lundin er én av vaktsjefens to forsvarere.

Vaktsjefen dømt i lagmannsretten

Vaktsjefen om bord på KNM Helge Ingstad ble dømt i tingretten. Onsdag ble han også dømt i Gulating lagmannsrett. 

Publisert Sist oppdatert

Gulating lagmannsrett ilegger vaktsjefen samme dom som han fikk i tingretten, altså 60 dagers betinget fengsel, med en ordinær prøvetid på to år. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Det bærende synspunktet i lagmannsretten dom handler om at han klandres for å ikke ha orientert seg og undersøkt nærmere det lysende objektet som var på vei mot ham, altså Sola TS,  sier hans forsvarer Christian Lundin. 

Ifølge Lundin er vaktsjefen veldig skuffet over resultatet. 

– Han erkjenner at han begikk en feilvurdering men er uenig i at dette er en uaktsom handling i strafferettslig forstand, sier Lundin. 

– Han hadde forhåpninger om at dette skulle gå bra. Han mener lagmannsretten har lagt alt for liten vekt på de bakenforliggende årsakene til at han misforsto situasjonen. 

Feil situasjonsforståelse

Vaktsjefens gale situasjonsforståelse har vært et tema i retten hele veien. Hverken han eller de andre på broen oppfattet at tankskipet Sola TS var et skip i bevegelse, før det var for sent.

Flere vitner har forklart i retten at det skyldtes blant annet bruk av dekkslys på tankskipet, fokus på såkalt optisk navigering med radarstøtte – altså at man hovedsaklig navigerer utifra det man ser ut gjennom vinduene på bro – og at flere i bromannskapet var under opplæring. 

Dermed kolliderte fregatten med tankskipet. KNM Helge Ingstad grunnstøtte etter kollisjonen, ble totalskadet og senere solgt som skrapmetall. 

Noe av skrapmetallet skal senkes i Oslofjorden og benyttes som fiskehotell. 

Enstemmig

Dommen fra lagmannsretten er enstemmig. Det var den ikke i tingretten. Da tok en av dommerne dissens og bemerket at det var  «underlig» at en «så junior utøver i den spisse ende» kan få skylden for en systemsvikt. 

Lundin ønsker ikke å si noe om hvorvidt de kommer til å anke saken til Høyesterett. 

– Vi vil gå gjennom dommen nøye med tanke på ankespørsmålet. 

En eventuell anke til Høyesterett må gå gjennom ankeutvalget. Det er hovedsaklig saker som har «betydning utenfor den foreliggende sak» som blir behandlet i Høyesterett. Ankene kan bare gjelde saksbehandling, lovanvendelse eller straffeutmåling. 

Ifølge Lundin er skyldspørsmålet i saken nå endelig avgjort, og det foreligger kun mulighet til å anke over lovanvendelse eller saksbehandling. 

Dømt i tingretten

Påtalemyndigheten la i lagmannsretten ned påstand om betinget fengsel i 120 dager, det samme som i tingretten. Vaktsjefens forsvarer la ned påstand om frifinnelse både i Hordaland tingrett og i lagmannsretten. 

Det er nå gått mer enn fem år siden den skjebnesvangre natten i Hjeltefjorden. Etter en lang og svært omfattende etterforskning, ble vaktsjefen tiltalt som den eneste. 

Den lange saksbehandlingen er også deler av grunnen til at dommen lander på 60 dager, og ikke 120 dager som påtalemyndighetene ba om. Ulykken skjedde i november 2018 og saken var ferdig etterforsket i juli 2020. Saken ble deretter liggende hos Riksadvokaten i over et år, fra mars 2021 til april 2022. 

– Dette utgjør et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), og må tillegges betydelig vekt ved utmålingen av straff, skrev tingretten i sin dom. 

Lagmannsretten er enig i dette, og legger til at hensynet til tiltalte og den «betydelige belastning det er for ham å ha en slik sak hengende over seg uavgjort i så lang tid», må telle med. 

Feil på flere nivåer

I retten har det blitt konstatert at det ble gjort feil på sjøtrafikksentralen Fedje VTS, ved at trafikkoperatøren glemte å «plotte» KNM Helge Ingstad manuelt på kartet

Det var vanlig å gjøre dette, da militære fartøy den gang normalt seilte uten AIS-signaler. Fedje VTS glemte også å bruke såkalte «markørord» da de kalte fregatten opp over radio. 

– I vår sak ville ikke denne ulykken inntruffet, hvis ikke alle de andre sikkerhetsbarrierene i Sjøforsvaret, Fedje VTS og om bord på Sola TS hadde sviktet samtidig, har vaktsjefens forsvarer Christian Lundin sagt i retten. 

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen har tidligere sagt at ingen av de involverte – hverken losen, trafikksentralen eller vaktsjefen, fulgte grunnleggende radioprosedyrer. 

 

Powered by Labrador CMS