Nyheter

OPP I RETTEN: Tre ansatte i Forsvaret har gått til søksmål mot Forsvarsdepartementet som følge av tvangskonvertering fra offiser til spesialist.
OPP I RETTEN: Tre ansatte i Forsvaret har gått til søksmål mot Forsvarsdepartementet som følge av tvangskonvertering fra offiser til spesialist.

Ble sersjanter mot sin vilje – nå saksøker de staten

Tirsdag starter saken hvor tre tidligere offiserer saksøker Forsvarsdepartementet etter tvangskonvertering. De mener overføringen til spesialistgrader er ugyldig. 

Publisert Sist oppdatert

Tre forsvarsansatte som ble konvertert fra offiser til spesialist mener konverteringen er ugyldig. De tre har gått til sak mot Forsvarsdepartementet og tirsdag starter saken i Oslo tingrett. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Saksøkernes påstand er at tre overføringer fra offiserssøylen (OF) til spesialistsøylen (OR) manglet hjemmel og således er ugyldige. Grunnen mener de er at offiserers ansettelse skjer i grad, ikke i stilling. 

To av saksøkerne var tidligere ansatt som majorer og ble overført til ansettelse som kommandersersjant, mens den tredje var ansatt som kaptein og ble overført til stabssersjant. 

– En offiser ansettes for eksempel typisk som kaptein i hæren. Når vedkommende skal gis en konkret stilling, blir vedkommende etter søknad (såkalt «villighet») disponert/beordret til denne konkrete stillingen, skriver de tidligere offiserene i prosesskrivet til tingretten. 

Vedtatt i 2015

Ordningen for militært tilsatte (OMT) ble vedtatt i Stortinget i 2015. Med det ble OR (other ranks)-søylen – eller spesialistsøylen – innført. Offiserer og spesialister har forskjellige krav til utdanning og kompetanse. 

Innføringen av ordningen, og særlig det faktum at enkelte har blitt konvertert mot sin vilje, har skapt mye debatt.

 En fjerde person var tidligere en del av søksmålet, men har senere trukket søksmålet. Vedkommende har sagt opp stillingen sin i Forsvaret. De tre saksøkerne var ansatt i stilling som offiserer og ble tvangsoverført til spesialistgrader i OR-søylen i forbindelse med innføringen av ny ordning for militært tilsatte (OMT). 

– Tvangskonverteringen innebærer at de aktuelle offiserene blir fratatt den offisersgrad de er ansatt i, heter det videre i prosesskrivet. 

– Mye selvfølelse og identitet

Ifølge saksøkerne er de blitt fratatt «en helt sentral del av sitt ansettelsesforhold», i tillegg til myndigheten og overordningsforholdet som en offisersgrad gir. 

– En befalsgrad vil alltid ligge under en offisersgrad. Dette oppleves og vurderes av mange av de som rammes som en degradering. Rent kommandomessig er det også en degradering, skriver de, og legger til: 

– Det er knyttet mye selvfølelse og identitet til en offisersgrad. Her kommer også inn hvordan offisersgrader og befalsgrader vurderes av for eksempel allierte, under Nato-operasjoner eller i andre sammenhenger.

Ifølge saksøkerne er tvangskonverteringen så inngripende og etterfulgt av så store konsekvenser, at den ikke lovlig kan gjennomføres mot den ansattes vilje. 

Rettssaken går i Oslo tingrett og det er satt av tre dager til behandlingen. 

Powered by Labrador CMS