Nyheter

I RETTEN: Advokat Tor Gresseth (nummer to f.v.) representerer de tre saksøkerne. NOFs Christer Lindseth (t.v.) forklarte seg i retten onsdag.
I RETTEN: Advokat Tor Gresseth (nummer to f.v.) representerer de tre saksøkerne. NOFs Christer Lindseth (t.v.) forklarte seg i retten onsdag.

Tvunget til sersjantgrad: – Et ganske magert utgangspunkt for en karriere

OSLO TINGRETT (Forsvarets forum): De tidligere offiserene som saksøker staten etter konvertering til spesialistkorpset stiller spørsmål til hvorfor deres kompetanse ikke kvalifiserer dem til å være offiserer. 

Publisert Sist oppdatert

Tre tidligere offiserer saksøker staten etter at de ble tvangskonvertert til spesialistkorpset etter innføringen av ny ordning for militært tilsatte (OMT). 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

De tre har hovedsaklig vært tilsatt i offiserstillinger gjennom sin yrkesmilitære karriere. Ingen av de tre har gått treårig krigsskole, men de har forklart i retten at de på bakgrunn av annen sivil og militær utdanning har fått godkjent denne som grunnleggende offisersutdanning (GOU) i sitt militære rulleblad. 

Etter innføringen av OMT er de likevel vurdert av Forsvaret til å tilhøre spesialistsøylen (OR,  other ranks) og ikke dagens offiserssøyle. Dette til tross for at de i en årrekke har konkurrert seg til offiserstillinger og utført typiske offisersoppgaver. 

Ikke lenger kvalifisert

En av saksøkerne forklarer at han i sitt militære rulleblad har hatt utdanningsstatus på krigsskole 1-nivå siden år 2000. Han har ikke tatt en treårig bachelor på krigsskolen, men fikk denne statusen gjennom en sivil bachelorgrad. 

– Det var godkjent som grunnleggende offisersutdanning. 

Han ble ansatt som befal på kontrakt, før han senere ble ansatt som det som den gangen het yrkesbefal – altså fast ansatt til pensjonsalder 60 år. Da ble han fast ansatt som fenrik. 

Etter flere år som stabsoffiser i ulike stillinger fikk han etter hvert opprykk til major. Han var altså av Forsvaret ansett som offiser med grunnleggende offisersutdanning, forklarer han. 

– Jeg har faktisk hatt status som, og har blitt behandlet som om, jeg hadde krigsskolestatus helt frem til denne omstillingen. Jeg har utkonkurrert personell som har gått Krigsskolen. Nå mener Forsvaret at jeg ikke lenger har den kompetansen. 

Etter at han i forbindelse med OMT ble overført til OR-søylen, kan han ikke lenger søke på den type jobber han har hatt hele sin karriere, opplever han. 

– Jeg har konkurrert meg til stillingene, jeg har sittet i stillingene og jeg skjønner ikke hvordan arbeidsgiver har kommet frem til at jeg ikke lenger er kompetent til å gjøre det, forklarte han. 

Fratatt karrieremuligheter

Den tidligere majoren er i dag kommandersersjant. Han forteller at han i forkant av innføringen av OMT ba om karriereveiledning. 

– Jeg ønsket en samtale om hva mine muligheter var videre, gitt at jeg skulle konvertere. Hvilken karriere er meislet ut for meg i det nye systemet? 

– Svaret jeg fikk var at de kunne identifisere én stilling i avdelingen på OR-8-nivå, som de anså som relevant for meg. Det synes jeg er et ganske magert utgangspunkt for en karriere. 

Regjeringsadvokat Siri K. Kristiansen har anført at det nye tosøylesystemet skal gi begge personellkategorier – spesialister og offiserer – bedre tilpassede utdannings- og karriereløp. De som konverterte skulle ikke få negative endringer i lønn eller karriereretning. 

Ifølge Forsvaret er spesialister og offiserer likestilte og likeverdige etter innføringen av OMT. 

Den tidligere majoren mener likevel at han hadde «langt flere muligheter» i offiserssøylen enn i spesialistsøylen. Han forklarte også at det å bli fratatt en grad oppleves som en «ugrei følelse». 

– Hvis det ikke er en reell forskjell mellom en spesialist og en offiser, så har de brukt fryktelig mye energi på å innføre noe som ikke betyr noe. Det faller på sin egen urimelighet.

Bruk av tvang 

Selv om saksøkerne har trukket frem kommandomyndigheten og yrkesstoltheten som følger med en offisersgrad, er det tvangskonverteringens lovlighet som er grunnen til at de sitter i retten. Dette fordi de på et tidspunkt har vært vurdert til å være kvalifisert som offiserer, men ikke lenger er det etter OMT. 

Det er satt av tre dager til behandlingen av saken i Oslo tingrett. Onsdag har representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Befalets fellesorganisasjon (BFO), Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) forklart seg. De har alle snakket om sin rolle i implementeringen av OMT. 

Alle fagforeningene har til felles at de støtter selve innføringen av den nye ordningen, men de legger tydelig vekt på at tvangskonvertering aldri var riktig vei å gå. 

– Stridens kjerne er bruken av tvang. Vi har vært tydelige på vårt standpunkt når det gjelder tvang og at vi er sterkt imot bruken av tvang, forklarte NOFs Christer Lindseth. 

FAGFORENINGENE: BFOs Grethe Bergesen og NOFs Christer Lindseth.
FAGFORENINGENE: BFOs Grethe Bergesen og NOFs Christer Lindseth.

Arbeidsgivers styringsrett

Lindseth snakket også om denne GOU-godkjenningen for offiserer som ikke hadde gått Krigsskolen, som også saksøkerne har trukket frem. 

– Det er en av de store frustrasjonene. Personell som hadde fått godkjent dette utdanningsnivået, men som ikke fikk det godkjent eller verdsatt da de skulle konvertere. 

Dersom en offiser for eksempel fikk godkjent sin sivile utdanning til å oppfylle kravet til grunnleggende offisersutdanning, var det ansett at offiseren ikke trengte å gå Krigsskolen. 

– For da er man inne i det fagfeltet man tilhører. Men de har ikke lenger den godkjennelsen. Arbeidsgiver har valgt å nullstille verdien av den kompetansen, sa Lindseth. 

Torsdag opplyste regjeringsadvokat Siri K. Kristiansen at 5314 personer har konvertert frivillig til spesialistgrader. Av disse var det 86 som ble konvertert med tvang. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han benyttet seg av arbeidsgivers styringsrett, da han sommeren 2021 valgte å iverksette konvertering av de som ikke gjorde det frivillig.

– Mange har nok konvertert selv om de ikke hadde lyst til det, fordi de ikke så noen andre muligheter, sa Grethe Bergesen i BFO om de som konverterte frivillig. 

Dommer Terese Smith Ulseth spurte Bergesen om Forsvaret «kan leve med» dem som ikke ønsker å konvertere, frem til de går av med pensjon. Altså la dem avslutte sin militære yrkeskarriere i offiserssøylen. 

– Ja, det kan man absolutt, svarte Bergesen. 

Presisering: I en tidligere versjon av saken stod det at mellom 1700 og 1800 offiserer konverterte til spesialistgrader. Dette ble opplyst i retten onsdag. Etter at Forsvaret onsdag ettermiddag har gått gjennom alle tallene, opplyser de torsdag at 5314 personer har konvertert frivillig. 86 har blitt konvertert mot sin vilje. 

Powered by Labrador CMS