Julekalender 2021

DANNET ORGANISASJON: 22-åringene Janne Moen (bak fra venstre), Elin Hundven og Hanne Qvigstad har startet organisasjon for kvinnelige vernepliktige. Foran på bildet ser vi kvinneinspektør Elisabeth Westeng, som hilser initiativet velkommen.

Luke 21: Forum heier på kvinner i Forsvaret

Magasinet står fremst i heiagjengen når kvinner inntar mannsbastioner og er entusiastisk når likestillingen vinner terreng i Forsvaret.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Årets julekalender i Forsvarets forum består av drypp fra jubileumsboka «God vakt! Journalistikk i Forsvaret gjennom 75 år». Boken er til salgs hos Norli

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

«Du trenger ikke ha skjegg, grov røst og hårete brystkasse for å gjøre en innsats i Forsvaret. Jentene er på full fart inn i dette mannsdominerte miljøet.»

Sitatet er hentet fra Spesial 1987 – Forum-bilaget som går i store opplag til ungdom i vernepliktsalder og som kan være interessert i forsvars-utdanning.

Ingen kan beskylde Forsvarets forum å bremse kvinnenes inntog i Forsvaret.

Pendelen svingte

Tvert om. Avisen er en aktiv pådriver og et begeistret talerør. Gjennom Mannskapsavisas 35-årige historie kunne kommentarer, holdninger og reportasjer ha preg av mannssjåvinisme og nedlatenhet. Utover 1980-tallet slår imidlertid pendelen kraftig over i ny retning.

I 1984 var det rundt 500 kvinner i Forsvaret – befal, skolelever, menige og vervede. Inntil høsten samme år har det ikke vært mulig for kvinner å slippe til i stridende stillinger i Forsvaret. Men spørsmålet om hva som i krig er «stridende» og «ikke-stridende» blir et stadig mer krevende definisjonsspørsmål.

Fra 1. januar 1985 trer et viktig stortingsvedtak i funksjon:

Fra nå av er det full yrkesmessig likestilling mellom kvinner og menn i Forsvaret.

Kvinner får adgang til stridende stillinger. Tidligere tallmessige og tjenestemessige begrensninger for kvinner er nå opphevet.

Dette er rett og slett et vannskille for et kjønnsnøytralt forsvar.

Viser til sportens verden

Forum-redaktørene Pål Nordenborg og Tor Eigil Stordahl gir ofte støtte til endringene.

Nordenborg skriver dette i 1987, under tittelen Likestillingsprogrammet:

– De som har brutt barrierer innad i Forsvaret, har også hatt god hjelp utenfra. Det er blant annet ikke så lett å vise til psykisk og fysisk styrke som et spesielt mannlig fortrinn etter de senere års idrettsbegivenheter, skriver Nordenborg og viser til medaljer som norske kvinnelige idrettsutøvere har kapret i maraton, landslag i fotball og håndball og skytterprinsessene.

– Problemet ligger ikke der. Utfordringen ikke minst for Forsvaret finnes på medaljens bakside. For også graviditet, fødsler, amming og ungestell hører med. Dagliglivets mer private gleder og bekymringer rykker Forsvaret nærmere inn på livet som en følge av dette fem-års handlingsprogrammet.

– Lei maset

Sju år senere sitter Tor Eigil Stordahl i redaktørstolen og stiller spørsmålet For mange kvinner? i sin redaksjonelle kommentar, våren 1995.

Han viser til at målsettingen om 15 prosent kvinner blant befal og vervede fortsatt står ved lag. Virkeligheten i dag er snaut en tredel av måltallet.

– Hvordan svarer Forsvarets overkommando på denne utfordringen? Spør redaktør Stordahl.

Han legger til:

– Kvinnelig biskop har vi fått i Norge, men det vil ennå gå år før landet får sin første kvinnelige general. Årsakene til det beskjedne kvinnelige innslaget i våre væpnede styrker kan forklares med historie og på andre måter. Å forklare er en ting, å beklage er noe annet. Mange menn i Forsvaret beklager slett ikke tingenes tilstand. De er tvert imot lei dette maset om flere kvinner i uniform. Offisielt sier de selvsagt de riktige ordene, men på tomannshånd kommer gjerne hjertesukk og et par, tre sannhetens ord.

Stordahl har også en utfordring til tillitsmannsapparatet. – Hvordan kan de vernepliktige guttene slippe jentene mer til i tillitsmannsapparatet? Dette spørsmålet burde plage den mannsdominerte Landskonferansen for tillitsvalgte, skriver Forum-redaktøren.

Nettverk

Stordahl roser nettverket for kvinnelige befal, og han er begeistret for nystartede Organisasjon for kvinnelige vernepliktige (OKV).

Bak initiativet står tre 22-åringer, Hanne Qvigstad, Janne Moen og Elin Hundven. De har alle fullført sin verneplikt, og deres tanke er å få medlemmer som engasjerer i kvinnespørsmål i Forsvaret til de er 44 år og ute av rullene.

Jentene er intervjuet av Forum etter stiftelsesmøtet på Haakonsvern og er nå klare for vervingsturné.

Jentene mener bestemt at det er behov for en slik organisasjon:

– Vi er verken syklubb eller kvinnesaksklubb. Det viser vedtektene våre, sier jentene, som viser til at kvinneandelen i Forsvaret fortsatt er svært lav. 2,5 prosent i Sjøforsvaret og i de to andre forsvarsgrenene én til én og en halv prosent.

Nå håper de Forsvaret kan bidra økonomisk.

Powered by Labrador CMS