Julekalender 2021

En kamerat av avdøde trafikkoffer er tilbake på ulykkesstedet og forteller om hvordan han ble kastet ut av bilen i det kraftige sammenstøtet. (Faksimile av oppslag i Nr. 12 i 1991)

Luke 19: Offensiv mot trafikk-død i Forsvaret

I løpet av 12 år – fra 1978 og ut 1990 – er dødstallet på veiene for vernepliktige inne til førstegangstjeneste hele 96 . Mellom 400 og 500 pådrar seg skader i trafikken. Forsvarets forum engasjerer seg kraftig i kampen mot trafikkulykker utover i 1980-tallet og tidlig i 90-årene.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Årets julekalender i Forsvarets forum består av drypp fra jubileumsboka «God vakt! Journalistikk i Forsvaret gjennom 75 år». Boken er til salgs hos Norli.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forum drar i gang trafikkskole, er aktiv deltager i trafikk-mesterskap og gir uforbeholden støtte til holdnings- og trafikksikkerhetskampanjer. Bladet dekker enkeltulykker tett på og intervjuer pårørende og medpassasjerer.

En siste hilsen

Sommeren 1991 leser vi denne overskriften i Forum: «Avskjed med en venn». Reportasjen er fra Setermoen, der fire tropper står med senkede hoder og tar farvel med Tore Frengen som mistet livet etter en nattlig utforkjøring.

– 1,5 meter er igjen av det som kalles ei solid furu. Ved stammen ligger en krans med skriften «En siste hilsen». På kne foran sitter medsoldat Atle Martin Vilming (21). Bilen han var passasjer i ei fredagsnatt, delte furua, heter det i ingressen.

Farten var høy. Passasjer Vilming ble kastet ut av bakvinduet da bilen gikk baklengs inn i treet få kilometer fra leiren. Soldatene hadde møtt en tidligere ukjent sivilist på fest. Han ble med i bilen. Også han omkom. En tredje soldat i bilen er fortsatt innlagt på sykehus.

– Forferdelig

Aller verst er statistikken for 1983, med hele 15 drepte soldater.

– Folk må besinne seg. Tallene taler for seg. Det er forferdelig. Med alle makters hjelp skal vi prøve å snu denne utviklingen i år, sier oberstløytnant Tore H. Storebakken, som står i bresjen for å endre trafikkulturen i Forsvaret.

Forsvarsledelsen lanserer en egen trafikksikkerhetskampanje. Forsvarets forum understreker viktigheten av at trafikksikkerhet kommer på dagsorden i hver enkelt avdeling.

Kampanjen lanserer åtte hovedpunkter:

Flere kjendiser engasjeres. Rally-stjernen Martin Schanke er på turné i leirene og oppfordrer blant annet til bilbeltebruk.

– Sjekk bilene. Få med leirledelsen slik at dere kan mekke på kveldstid og sørge for at lys, bremser og dekk er i fullgod stand, sier tanaværingen. Han har også en viktig appell til leirledelsen: – Legg opp tjenesten slik at gutta ikke reiser på perm fredag helt dødstrøtte.

Statistikken inneholder tall for soldater mens de har vært i førstegangstjeneste. Rubrikken for skadde viser alt fra småskader til livsvarig invaliditet.

Vernepliktig journalist Trygve Rønningen intervjuer Jarl Goli og kona Rikke, begge kjent fra Barne-TV. De skal lage en helt ny videoserie om trafikk på 12 episoder i 1989.

– Dersom opplegget fungerer, håper vi soldatene etter endt tjeneste vil være gode trafikkambassadører, sier Jarl Goli.

Positiv endring

Utover 90-tallet viser statistikken for trafikkulykker i Forsvaret positive tendenser. I 1994 rapporterer Forsvarets forum at antall uhell med Forsvarets biler har gått betydelig ned. Det var 630 slike ulykker i 1993. Året etter er tallet gått ned til 540.

Svært positivt er det at færre omkommer på permreiser. En milepæl er nådd for året 1997. Forum skriver at dette er første året på svært langt tid der ingen soldater på permisjon har mistet livet i trafikken.

Frank Aalen, i sekretariatet for i Landsutvalget for tillitsvalgte er enig:

– Bedre holdninger og bevisstgjøring på bruk av offentlig transport er de viktigste årsakene, kommenterer han.

Powered by Labrador CMS