Julekalender 2021

FARVEL: Direktør Bjørn Brevik i Forsvarets rekrutterings og opplysningstjeneste (FRO) skriver avskjedsintervjuet med Rolv Høiland. (Oppslag fra Nummer 22 i 1983.)

Luke 20: Redaktør-avskjed etter 30 år

Høsten 1983: «Kapteinen går fra borde». Forsvarets forum forteller at ankerfestet i Mannskapsavisa og Forum, redaktør Rolv Høiland slutter etter mer enn 36 år innen presse- og informasjonstjenesten i Forsvaret.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Årets julekalender i Forsvarets forum består av drypp fra jubileumsboka «God vakt! Journalistikk i Forsvaret gjennom 75 år». Boken er til salgs hos Norli.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

57-åringen har vært ansvarlig redaktør gjennom de siste 30 årene.

Frihet under ansvar

Direktør Bjørn Brevik i Forsvarets rekrutterings og opplysningstjeneste (FRO) beskriver i et helsides oppslag det han mener har vært Høilands motto og varemerke som redaksjonell leder: Frihet under ansvar.

– Bestemt har han hevdet sin rett til fritt å hevde det han mener er riktig. Like selvfølgelig har han sett denne rett som uløselig forbundet med lojalitet overfor det forsvar han har vært satt til å tjene. At avisen til tider har kunnet vekke motforestillinger og kanskje irritasjon er en konsekvens av dette faktum, skriver Brevik.

– Det tjener den politiske og militære ledelse, så vel som redaktøren til ære at avisens frie stilling aldri har vært bestridt, heter det videre.

Direktøren hyller Høiland for at han også har vært raus med å oppmuntre andre til å bruke ytringsfriheten, ikke minst når det gjelder å kritisere avisen.

Organ for forsvarsfolk

Han fortsetter: – Som redaktør av Mannskapsavisa var Høiland primært opptatt av de vernepliktiges ve og vel. Gjennom Forsvarets forum har han fortsatt hatt dette for øyet, samtidig som han har stått overfor den krevende oppgave å skulle skape et organ som alle med tilknytning til Forsvaret kunne oppfatte som sitt.

Aftenpostens Knut Falchenberg intervjuer også Rolv Høiland, og redaktøren bruker anledningen til å oppfordre norske offiserer om å våge mer:

– Men, sier Høiland, det virker som systemet bremser eller skremmer offiserene fra å rykke ut. De burde si fra, uten frykt for at senere avansement kan komme i faresonen. For i Forsvarets sjefsposisjoner sitter det meget bra folk, slår han fast.

Høilands klare mening er at ledernivået Forsvaret er fullt på høyde med næringslivet. Han gir samtidig ledelsen honnør for at ingen har forsøkt å påvirke redaktørens frie stilling.

Oppfordrer til åpenhet

Ellers har han også synspunkter om de turbulente tidene tidlig i 1970-årene.

– Stormløpet som enkelte soldattillitsmenn førte mot avisen i den tiden er avløst av fortrolige rådslagninger, sier Høiland som mener at aksjonene har ført til noe godt. Blant annet har «opprøret» resultert i et bedre samfunnspolitisk gangsyn blant offiserene, særlig i den eldre garde, sier Høiland.

Høiland får spørsmål om hemmelighold i Forsvaret, og han kommenterer slik: – Alle avdelinger har en sikkerhetsoffiser og en sikkerhetsinstruks. Men skulle man følge instruksen fra A til Å ville vi knapt fått ut et ord vi kunne sette på trykk. Selv i Forvarets egen avis må vi grave og presse på for å få ut den informasjon leserne vil ha.

Høilands klare mening er at topplederne viser ekte vilje til mer åpenhet:

– Tidligere forsvarsminister Thorvald Stoltenberg bidro sterkt til å få fart i åpenheten på toppen. Anders C. Sjaastad og hans statssekretær Oddmund Hammerstad har fulgt opp. På den fagmilitære side har man vært svært så tilbakeholdne, men vi ser dagens forsvarssjef, general Sven Hauge går ut med personlige synspunkter som skaper debatt. Og han uttaler seg uten at man først på kammerset er blitt enige om et syn som man presenterer utad, sier Høiland.

Vernepliktige med enorm betydning

Aftenposten viser til at Rolv Høiland gjennom sine 30 redaktør-år har ledet en jevn strøm av vernepliktige journalister som har fått en unik adgang til å bli kjent med Forsvaret.

– I alt har 150 unge menn tatt med seg kunnskap over til sivile arbeidsplasser, først og fremst i pressen og NRK, skriver Falchenberg.

Høiland er enig og repliserer at ordningen med vernepliktige journalister har hatt en enorm betydning for medienes behandling av Forsvaret.

Rolv Høiland melder nå overgang som frilansmedarbeider til Vi Menn, der han også har hatt engasjementer tidligere.

Powered by Labrador CMS