Nyheter

AKTOR: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta fører saken for påtalemyndigheten, sammen med statsadvokat Benedicte Høgseth.

Losen på Sola TS: – Det skal ikke være mulig å ta feil

Mandag forklarte losen på tankskipet Sola TS seg for Hordaland tingrett. Han peker på liten erfaring om bord på KNM Helge Ingstad som hovedårsaken til ulykken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag forklarte losen på Sola TS seg for retten, i straffesaken mot vaktsjefen om bord på KNM Helge Ingstad. Han fikk blant annet spørsmål om hvilke tiltak tankskipet hadde gjort for å unngå kollisjonen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Jeg prøvde jo å få kontakt med han da. Og vi brukte aldislampen, forklarte losen.

Losen mener det var mer hensiktsmessig å benytte seg av lys fremfor lydsignal.

– Jeg hadde meldt meg tre ganger over radio og presentert meg, så da måtte vi bruke lys, forklarte han.

Aldislampen, også kalt klipplanterne, er en rund signallampe som man kan bruke til å sende lyssignaler. Sola TS forsøkte å varsle KNM Helge Ingstad ved å bruke denne lampen.

Flere av vitnene fra fregatten har imidlertid forklart at dekksbelysningen på Sola TS gjorde det umulig å se både lanterneføringen og lyssignalene fra tankskipet.

Fakta om rettssaken

  • Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden utenfor Bergen.
  • Vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er tiltalt for brudd på straffeloven § 356, for «ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv».
  • Han er også tiltalt for brudd på militær straffelov § 78, første og tredje ledd, for «som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade».
  • Vaktsjefen er den eneste tiltalte i saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Staten ved Forsvarsdepartementet ble ilagt foretaksstraff på ti millioner kroner i etterkant av ulykken.
  • Samtlige om bord på begge fartøyene slapp unna kollisjonen uten alvorlige skader. Ingen omkom.
  • Det er satt av åtte uker til hovedforhandlingene i Hordaland tingrett. Det er kalt inn mer enn 30 vitner, blant annet losen og kapteinen på Sola TS, trafikkoperatøren på Fedje VTS, samt besetningsmedlemmer fra KNM Helge Ingstad.

Tidligere hadde losen varslet om at tankskipet «singlet opp», altså klargjorde for avgang og om at fartøyet gikk fra kai. De hadde også etterspurt informasjon fra Fedje VTS om et sørgående fartøy som kom mot dem, som senere skulle vise seg å være Helge Ingstad.

Meldingene ble gitt over kanal 80, som alle fartøy har lytteplikt på i Hjeltefjorden. De to første ble imidlertid gjort før den tiltalte vaktsjefen tok over broen på fregatten.

Han hadde derfor ikke lytteplikt på det tidspunktet og hørte dem heller ikke. Han har også forklart at han ikke fikk informasjon om disse oppkallene i overleveringen med den avtroppende vaktsjefen.

– Ikke mulig å ta feil

Når det gjelder dekksbelysningen, forklarte losen at det etter hans oppfatning er helt normalt å seile ut og inn fra Stureterminalen med belysning på dekk. Blant annet fordi mannskapet må sikre vaiere og utstyr på dekk, før skipet kommer ut i åpen sjø.

Flere av vitnene fra KNM Helge Ingstad har forklart at de lenge trodde tankskipet var enten en del av land, eller noe som lå fortøyd tett inntil land.

– Skjønner du at det kan være vanskelig å skille mellom land og et fartøy, med tanke på belysningen? spurte statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

– Har du aldri vært på sjøen før, kan det kanskje være et problem. Men bortsett fra det, tror jeg ikke det, svarte losen.

– Er du ute og seiler skal det ikke være mulig å ta feil, nei. Stureterminalen har ligget der ganske lenge og jeg har aldri hørt om at båter er i tvil om at de ser en båt. Det er første gang jeg har hørt om dette, la han til.

Mener liten erfaring er grunnen til kollisjonen

En los er en sertifisert kjentmann, ansatt i Kystverket og har kjennskap til farvannet rundt et bestemt område. Losen går om bord på skip og hjelper dem med å legge til og gå fra kai.

I Norge skal skip lengre enn 70 meter ha los om bord når de seiler innenfor visse områder. Militære fartøy er unntatt denne plikten, men kan likevel be om å få los om bord i ukjente farvann. Tankskipet Sola TS, som kolliderte med KNM Helge Ingstad i Hjeltefjorden 8. november 2018, er 250 meter langt.

– Hva tenker du er årsaken til dere kolliderte? spurte aktor Sylta.

– Jeg tenker at det er noen som har for lite erfaring. Det er helt utrolig at en sånn situasjon har skjedd. Det må være dårlig erfaring, tenker jeg, svarte losen.

«Intetsigende og lite informative» radiomeldinger

Vaktsjefen beskrev i sin forklaring oppkallene fra Sola TS som «intetsigende og lite informative». Også skipssjef Preben Ottesen kommenterte meldingene fra både Sola TS og Fedje VTS da han vitnet.

– Losen kunne sagt «dette er tankskipet Sola TS på din styrbord baug, du må turne hardt styrbord med en gang», sa Ottesen.

– Hvis ikke Helge Ingstad skjønner hvem og hvor meldingen kommer fra, så er det litt vanskelig å reagere på. Det er dårlig kommunikasjon, det er det ikke tvil om, konkluderte skipssjefen.

Vaktsjefens forsvarer, Christian Lundin, spurte losen om han på noe tidspunkt forstod at fregatten ikke skjønte hva de hadde på styrbord side.

– Det kan være, ja, svarte losen.

– Ville det da vært naturlig å følge opp med nærmere informasjon fra din side? spurte Lundin.

– Da begynner det å bli ganske nærme. Når jeg sier at de må svinge styrbord og de fortsatt ikke forstår det, da tror jeg ikke jeg hadde kommet noen vei ved å begynne å forklare, svarte losen.

Vaktsjefens forsvarere har tidligere uttalt at ulykken skjedde som følge av at en rekke sikkerhetsbarrierer sviktet samtidig, både i Sjøforsvaret generelt, på broen på Helge Ingstad, på Sola TS og på Fedje Sjøtrafikksentral. I

følge forsvarere Christian Lundin og Tom Sørum kan ikke vaktsjefen klandres for dette.

Powered by Labrador CMS