Nyheter

SISTE ETAPPE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier det har vært nødvendig å gå gjennom prosjektet på nytt.

Flytting fra Kjevik til Værnes blir dyrere enn antatt

Forsvarsdepartementet har lagt frem siste del av planen for å fullføre flyttingen av Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes. Prisen har økt betraktelig opp siden 2016.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) presenterte forslag om å flytte Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes, med fullføring planlagt i 2026.
  • Den opprinnelige kostnadsrammen på 270 millioner kroner fra 2016 har økt til 940 millioner kroner for prosjektet, noe som krever Stortingets samtykke.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) la frem regjeringens forslag for å fullføre flyttingen av Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes i dag.

I forslaget legger Forsvarsdepartementet opp til å fullføre flyttingen i løpet av 2026 ved å bygge skolebygg, praksisarealer og kontorarbeidsplasser.

I en pressemelding forteller Gram at løsningen de nå legger frem etablerer fremtidsrettede løsninger for skolesenterets virksomhet.

Samtidig sier han at prislappen fra 2016 har gått kraftig opp.

– Vi ser at de opprinnelige planene har undervurdert investeringsbehovene. Derfor har det vært nødvendig å gå gjennom prosjektet på nytt, sier han i pressemeldingen.

Den samlede kostnadsrammen skal være 940 millioner kroner, ifølge pressemeldingen. I forslaget som ble vedtatt i 2016 skulle investeringene på Værnes koste 270 millioner kroner. 

Prosjektet vil kreve Stortingets samtykke, og regjeringen vil fremme saken i løpet av våren.

Hva som skjer videre med Kjevik leir vil også bli vurdert i forbindelse med den kommende langtidsplanen.

Utsatte ett år

Vedtaket om å legge ned Kjevik og å flytte Luftforsvarets skolesenter ble gjort i 2016.

Opprinnelig var flyttedatoen innen 2025, men på grunn av prognoser som viste at undervisningsbyggene skolen trengte ikke ville bli ferdige før 2026, ble flyttingen utsatt i ett år.

Gram sier at det ikke hjelper å ha verdens beste kampfly hvis man ikke får dem opp i luften.

–  Skal vi få det Forsvaret vi har til å virke, må vi ha nok folk med den rette kompetansen. Vi vil nå få et skolesenter på Værnes som kan møte behovet for utdanning framover og sikre Forsvaret kritisk kompetanse, sier forsvarsministeren.

– Når vi trenger det som mest

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Nedleggelsen av Kjevik leir og flyttingen av Luftforsvarets skolesenter til Værnes har møtt motstand fra flere kanter.

Det er usikkert hvor mange av instruktørene på skolen på Kjevik som blir med til Værnes, ifølge skolesjef Morten Hougen.

I en tid hvor Luftforsvaret allerede mangler teknikere, spør sjef for flyverkstedavdelingen i vedlikeholdsskvadronen på F-35 på Ørland Arvid Lillerud om tidspunktet for flyttingen er riktig.

– Det er bekymringsfullt at man på den ene siden sier at kompetanse er noe av det viktigste når vi faser inn systemer, så setter man det i spill når vi trenger det som mest, sa Lillerud til Forsvarets forum i januar.

Idrettsplassen i Værnes garnison hvor Luftforsvarets tekniske skole (LTKS) sannsynligvis skal etableres etter flyttingen fra Kjevik.
NY SKOLE: Siden 2016 har ingenting skjedd når det gjelder Luftforsvarets tekniske skoles bygg på Værnes garnison, slik det er planlagt.

Vil endre vedtaket

Medlem av utenriks- og forsvarskommisjonen, Ingrid Fiskaa (Sv), frykter en nedleggelse vil bety en ytterligere svekking av det flytekniske miljøet i Forsvaret, som allerede er på et kritisk lavt nivå.

Fiskaa tror det vil ta lang tid å bygge opp en kompetanse på Værnes som er tilsvarende det man har på Kjevik i dag. Derfor mener hun det klokeste kan være å beholde Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.

– Lytt til erfarne fjellfolk: Det er ikke for seint å snu. Flyttingen er allerede utsatt et år fordi forutsetningene har endret seg. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg, det samme har kostnadene ved flytting, sa Fiskaa til Forsvarets forum.

Tror på langsiktig løsning

Forsvarsminister Gram sier det tar tid å bygge kompetanse og gode fagmiljøer, noe han mener regjeringen gjør ved å etablere det på Værnes.

Han erkjenner at flyttingen fra Kjevik kan gi noen utfordringer, særlig for de ansatte som blir berørt, men han har troen på at flyttingen vil gi en god og langsiktig løsning for utvikling av kompetansemiljøene.

–  Regjeringen har hatt bemanning og styrking av Forsvaret som en av sine viktigste saker, og med denne avgjørelsen mener jeg vi følger opp den ambisjonen, sier Gram

Powered by Labrador CMS