Nyheter

Skolebygget til Luftforsvarets tekniske skolen på Kjevik.
LEGGES NED: Luftforsvarets tekniske skole skal flyttes fra Kjevik til Værnes. Nå mener SV og Frp at man bør se på vedtaket på nytt.

SV vil beholde Kjevik leir: – Ingen skam å snu

Hverken Ingrid Fiskaa (SV) eller Marius Arion Nilsen (Frp) ønsker å videreføre stortingsvedtaket fra 2016 om å legge ned Kjevik leir.

Publisert Sist oppdatert

Luftforsvarets skolesenter skal i løpet av 2026 ha flyttet ut av Kjevik leir og inn på Værnes garnison.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Dette ble bestemt da Stortinget i 2016 vedtok Langtidsplanen for forsvarssektoren.

Nylig utsatte Forsvarsdepartementet kravet om å legge ned Luftforsvarets virksomhet på Kjevik fra 2025 til 2026 på grunn av nye prognoser som viste at undervisningsbygg for Luftforsvarets tekniske skole ikke ville være ferdige før 2026.

Ingrid Fiskaa i utenriks- og forsvarskommisjonen frykter det vil ta lang tid å bygge opp en kompetanse på Værnes som er tilsvarende det man har på Kjevik i dag.

–  Først og fremst vil en nedleggelse bety en ytterligere svekking av det flytekniske miljøet i Forsvaret, som allerede er på et kritisk lavt nivå. Vi trenger flere flyteknikere, ikke færre, og alt tyder på at flesteparten av de dyktige lærerne og det fagmiljøet som i dag er på Kjevik ikke vil bli med til Værnes, sier hun.

MÅ BEHOLDES: Ingrid Fiskaa mener fagfolk er den viktigste ressursen i Forsvaret.

Når Kjevik leir også er den eneste leiren på Sørlandet, mener Fiskaa det er uheldig om Forsvaret fysisk forlater en hel landsdel.

Fiskaa sier alt tyder på at en flytting vil bli svært mye dyrere enn forutsatt, og at det er viktig at Stortinget nå får de reelle talene på bordet.

–  Lytt til erfarne fjellfolk: Det er ikke for seint å snu. Flyttingen er allerede utsatt et år fordi forutsetningene har endret seg. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg, det samme har kostnadene ved flytting, sier hun.

56,8 millioner på innleie

Stortingsrepresentant for Frp, Marius Arion Nilsen, mener flyttingen av Luftforsvarets virksomhet på Kjevik er «dårlig prioritering, dårlig bruk av tid og ressurser og er strengt tatt feil dyp fredstid også».

Han sier det er uklokt å legge alle eggene i en kurv, og at krigen i Ukraina tydelig har vist hvorfor.

–  Forutsetningene for å flytte er ikke der mer. Kongstanken var at alle trinn i utdannelsen teknisk og militært skulle legges der, men siden er flere av enhetene spredd for alle vinder, sier han.

Nilsen peker også på at Luftforsvarets antall flyteknikere i dag er vesentlig lavere enn den kunne og burde vært.

VIL SI NEI: Marius Arion Nilsen mener proposisjonen om bevilgning for å gjennomføre flyttingen regjeringen har varslet om bør stemmes ned.

En konsekvens av dette er at regjeringen har budsjettert med 20,5 millioner kroner for å leie teknikere av Lockheed Martin ut 2023 og 18 millioner kroner for å leie teknikere fra Kongsberg Aviation Maintenance Services for 18 millioner kroner til og med august 2023, sier han.

Dermed forstår ikke Nilsen hvordan tiltaket ved å legge ned Kjevik skulle spare 50 millioner kroner i året, siden det i revidert nasjonalbudsjett fra 2023 ble foreslått å bruke 56.8 millioner kroner for å leie inn teknikere.

– Det er synd ikke regjeringen evner å ta innover seg at verden har endret seg, planen har feilet og derfor må man snu. Fjellvettregel nr 8 sier: Vend i tide, det er ingen skam å snu. Dette bør regjeringen ta lærdom av, sier han.

– Godt i gang

Forsvarsdepartementet viser til et skriftlig svar fra forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) angående flyttingen fra Kjevik. Spørsmålet Gram svarte på var fra Fiskaa og handlet om fremdriften og negative konsekvenser ved flyttingen.

I svaret sitt skrev Gram at nedleggelsen av Kjevik og flyttingen av Luftforsvarets skolesenter til Værnes er godt i gang, og at regjeringen tar sikte på å komme med et helhetlig prosjekt til Stortinget knyttet til behovene for flyttingen fra Kjevik til Værnes i en investeringsproposisjon våren 2024.

– Etableringen av skolesenteret på Værnes vil være et godt grunnlag for å beholde kompetanse i Luftforsvaret gjennom behovet for et livslangt karriereløp i samme region, med en kraftsamling av operativ virksomhet, fagutdanning og krigsskoleutdanning i Trøndelag, skrev forsvarsministeren.

Endret mening

Regjeringen la frem i Langtidsplanen for forsvarssektoren  i 2016 at de ønsket å flytte Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes.

Kristelig folkeparti og Venstre kom med et motforslag om å beholde skolesenteret på Kjevik, men dette ble stemt ned med 86 mot tolv stemmer.

Både SV og Frp var blant partiene som stemte for flyttingen. I dag mener SV noe annet, og Frp lokalt jobber for å snu vedtaket.

– Med den kunnskapen vi har hatt i noen år nå, er det en beslutning som ikke står seg, sier Fiskaa.

– FrP var ikke pådriver i regjeringen. Dette var et dårlig gjennomtenkt og marginalt kostnadsbesparende prosjekt, før overskridelser, allerede i 2016, og det er et håpløst prosjekt i dagens situasjon, sier Nilsen.

 Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det at partiet Frp har snudd i saken om nedleggelse av Kjevik leir. Det er ikke riktig. Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Frp fra Agder, er den som mener Kjevik leir bør beholdes, ikke partiet. Endringen ble gjort klokken 08.13 29. februar 2024.

Powered by Labrador CMS