Nyheter

ETT ÅR TIL: Avviklingen av Luftforsvarets skolesenter på Kjevik vil ikke skje før i 2026.

Nedleggelsen av Kjevik utsettes i ett år

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har endret kravet om å legge ned Luftforsvarets virksomhet på Kjevik fra av 2025 til 2026. Årsaken er prognosene for undervisningsbygg på Værnes.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarsdepartementet har endret kravet om å legge ned Kjevik fra utgangen av 2025 til utgangen av 2026. Det forteller forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et skriftlig svar i Stortinget fredag. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Grunnen er ifølge ministeren at nye prognoser for undervisningsbygg for Luftforsvarets tekniske skole ikke vil være ferdige før i 2026.

– Ved å utsette flyttedatoen vil regjeringen sørge for gode nok undervisningsfasiliteter på Værnes før flyttingen, og unngå å bruke midlertidige fasiliteter, skriver Gram.

I tillegg skriver forsvarsministeren at dette vil gi personellet som flyttingen påvirker «en tydelig og avklart planhorisont».

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik ble i 2016 vedtatt i Stortinget at skulle legges ned og flyttes til Værnes.

– Dårlig styring og planlegging

Forsvarsministerens svar ble fremprovosert av et skriftlig spørsmål fra SVs Ingrid Fiskaa. Fiskaa spurte hva som hittil faktisk var flyttet fra Kjevik til Værnes.

– Fremdriften ser heller ikke ut til å gå som planlagt, samtidig som flyttevedtaket har fått flere negative konsekvenser, skrev hun.

KRITISK: SVs Ingrid Fiskaa mener prosessen med nedleggelsen av Kjevik har kommet skjevt ut.

Fiskaa, som er medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, begrunnet dette med at Luftforsvaret allerede har store utfordringer med mangel på flyteknikere, at det ikke er ledig areal på Værnes og at kostnadene ser ut til å bli høyere.

Det at 100 vernepliktige fikk slippe førstegangstjeneste etter at Kjevik ga fra seg ansvaret for å utdanne rekrutter til Madla og at elever på Luftforsvarets spesialistskole må bo på hotell fra nyttår av ble også nevnt av Fiskaa.

– Hele prosessen ser altså ut til å komme skjevt ut, og er preget av dårlig styring og planlegging, skrev hun.

240 millioner til forlegning

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram svarte at gjennomføringen av Stortingets vedtak om å legge ned Forsvarets virksomhet på Kjevik og flyttingen av Luftforsvarets skolesenter til Værnes er godt i gang.

Han sier at deler av skolesenteres stab er lokalisert på Værnes, at Luftforsvarets spesialistskole er flyttet fra Kjevik til Værnes fra 1. januar 2024 av og at Baseforsvarstaktisk skole, inkludert Luftforsvarets sanitetsskole, i all hovedsak er flyttet fra Ørland og etablert på Værnes.

HOLDER FAST: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener nedleggelsen på Kjevik er godt i gang.

Gram skriver at det er flere forutsetninger som har endret seg siden vedtaket om å flytte kom, og at dette har ført til mangel på elevforlegninger på Værnes.

– For eksempel gjennomfører nå HV-12 opptrening av ukrainske soldater på Værnes gjennom operasjon Gungne, og US Marine Corps har rotasjonsbasert trening med utgangspunkt i Værnes, skriver han.

På grunn av dette sier Gram at har regjeringen i statsbudsjettet for 2024 satt av 240 millioner kroner de neste tre årene til elevforlegninger på Værnes for å sørge for nok forlegningskapasitet på sikt.

Eneste rimelige mulighet

Morten Erik Svendsen Hougen, skolesjef for den teknisk skolen på Kjevik, mener beslutningen om å utsette er klok og er den eneste rimelige muligheten frem til nytt skolebygg og forlegning er på plass på Værnes.

Han legger til et Luftforsvaret har et stort kompetansebehov i tiden som kommer, og at teknisk skole må ha instruktører, adekvat EBA (eiendom, bygg og anlegg), undervisningsmateriell og elever for å kunne drive utdanning.

FORNØYD: Morten Hougen kaller avgjørelsen om å utsette flyttingen fra Kjevik til Værnes med ett år klok.

Med «adekvat EBA», sier skolesjefen at han mener praksisflater, klasserom, kontorer og forlegning som dekker utdanningsbehovet.

Dette behovet mener Hougen at Kjevik dekker fullt ut, og at mange av de utdanningene de leverer er de alene om i verden.

– Gitt Luftforsvarets kompetansebehov vil det ikke være mulig å flytte skolen før dekkende EBA er på plass. Tydelighet gir bedre plangrunnlag og bedre forutsetninger for fremtidige leveranser for skolen, sier han.

Powered by Labrador CMS