Nyheter

OMROKKERING: Kjevik leir kan igjen komme til å huse befalselever. Regjeringen vil flytte Forsvarets befalsskole til Sørlandet.

Befalsskolen til Kjevik: 
– Mottakelsen er betinget positiv

Det er positivt at Kjevik leir fortsatt skal brukes, mener fagforeningene. Men flyttingen av befalsskolen kan føre til kompetansetap, ifølge BFO-lederen. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • I sin nye langtidsplan for forsvarssektoren anbefaler regjeringen anbefaler å flytte Forsvarets befalsskole fra Sessvollmoen til Kjevik leir. 
  • Kjevik leir var besluttet nedlagt. Luftforsvarets spesialistskole har allerede flyttet til Værnes, mens Luftforsvarets tekniske skole skal være flyttet innen utgangen av 2026. 
  • Befalets fellesorganisasjon og Norges offisers- og spesialistforbund er positive til at Kjevik leir fortsatt skal huse militær aktivitet. Likevel er det en frykt for at flyttingen av befalsskolen kan medføre tap av kompetanse.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Fredag ble det klart at regjeringen ønsker å flytte Forsvarets befalsskole fra Sessvollmoen til Kjevik leir. 

Flyttingen er én av anbefalingene i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, som i sin helhet legges frem for Stortinget 5. april. 

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Befalets fellesorganisasjon (BFO) stiller seg positive til at infrastrukturen på Kjevik leir fortsatt skal brukes av Forsvaret. 

– Det er positivt for Forsvaret at befalsskolen flyttes til en base hvor det er utvidelsesmuligheter. Base Kjevik har kapasitet til å utdanne flere befal enn Sessvollmoen per dags dato, sier leder for BFO, Dag Stutlien. 

– Med signaler om behov for flere soldater, flere ansatte, flere befal og flere offiserer, er dette gode nyheter for Forsvaret av Norge. 

I sitt fagmilitære råd understreket Kristoffersen at Forsvaret vil mangle rundt 1000 offiserer og 1700 befal i 2028, dersom det ikke gjøres tiltak. 

For at Forsvaret skal kunne utdanne flere befal, må kapasiteten økes. Hvis det skulle ha skjedd på Sessvollmoen, må det bygges nye forlegninger og undervisningsbygg. Det finnes allerede på Kjevik. 

– Flyttingen vil frigjøre kapasitet på Sessvollmoen for blant annet utvikling av støtteavdelinger til alliert mottak, skriver statssekretær Marie Lamo Vikanes (Sp) i en e-post til Forsvarets forum. 

– Betinget positiv

Ifølge NOF-leder Torbjørn Bongo fremstår det som kostøkonomisk å utnytte allerede etablert bygningsmasse på Kjevik. 

Leiren har tidligere huset blant annet Luftforsvarets befalsskole og inntil nylig har Luftforsvarets spesialistskole holdt til der. 

– For avdelingen som skal flyttes fra Sessvollmoen til Kjevik er mottakelsen betinget positiv, sier Bongo. 

Økt kapasitet når det gjelder utdanning av elever er én av de positive tingene som trekkes frem. Ifølge Stutlien vil de ansatte ved befalsskolen komme til en leir hvor alt ligger til rette for at de kan gjøre en god jobb. 

Men flyttingen kan likevel gi negative konsekvenser. 

– Det er alltid trist og vanskelig for de ansatte som ser sin arbeidsplass bli flyttet, og dette skal vi ha stor respekt for. All erfaring tilsier at slik flytting medfører tap av kompetanse. Det er ikke gitt at alle følger med til Kjevik. 

Hvor stort frafallet vil bli gjenstår å se, men Stutlien legger til at «det kan bli betydelig». 

– Når det er sagt er det flere av dem som ikke flyttet med Luftforsvarets spesialistskole til Værnes som allerede har signalisert at de ser positivt på å arbeide ved Forsvarets befalsskole, sier Stutlien.  

– Avventende

Da nyheten kom på fredag, var det først i form av en pressemelding på regjeringens nettsider. Kort tid etter ble denne pressemeldingen trukket, før det så ble bekreftet at innholdet faktisk var korrekt. 

Ifølge Bongo kom nyheten «noget overraskende» på miljøet ved skolen: 

– Man er avventende til hva de konkrete planene i langtidsplanen for når og hvordan flyttingen skal gjennomføres. 

Statssekretær Vikanes skriver at hun har stor forståelse for at de ansatte har behov for å bli informert. 

– Målet vårt er alltid å ivareta dette på best mulig måte, skriver statssekretær Vikanes. 

Forsvarets felles befalsskole på Sessvollmoen ble opprettet i 2019 og erstattet den gang de tidligere befalsskolene i forsvarsgrenene. Skolen består i dag av rundt 40 årsverk. 

Kjevik var besluttet lagt ned, noe som senere har blitt kritisert av både folk i miljøet og fra politisk hold. En potensiell flytting av befalsskolen vil forsterke Forsvarets tilstedeværelse på Sørlandet, ifølge regjeringen. 

Fortsatt kritisk til flytting av den tekniske skolen

I dag har Luftforsvarets tekniske skole og Agder og Rogaland heimevernsdistrikt (HV-08) noe aktivitet på Kjevik. Innen 2026 skal den tekniske skolen ha flyttet etter Luftforsvarets spesialistskole til Værnes. 

NOFs største bekymring når det gjelder Kjevik, er fremdeles flyttingen av den tekniske skolen. 

– Denne skolen er avgjørende for Forsvarets evne til å utdanne teknisk personell i den forsvarsspesifikke kompetansen som er nødvendig for å jobbe på Forsvarets materiell og fly, og som du ikke lærer på sivile flyfagskoler, forklarer Bongo. 

Forbundet har også fått tilbakemeldinger om at planene for bygging av av nye lokaler på Værnes, ikke fremstår tilstrekkelig. I desember 2023 skrev Forsvarets forum om hvordan elevene ved spesialistskolen, som allerede har flyttet til Trøndelag, måtte bo på hotell grunnet plassmangel. 

NOF sitt standpunkt er at særlig den tekniske skolen fysisk bør bli værende på Kjevik, men organisert under Luftforsvarets skolesenter på Værnes. 

– Gitt nyheten fra fredag om fortsatt aktivitet på Kjevik, så fremstår det heller ikke påkrevd å fjerne all aktivitet fra leiren.

For ordens skyld: Journalist Sunniva Berggreen Kaalaas, som har skrevet denne saken, jobbet i perioden januar 2018 til august 2018 som instruktør ved Luftforsvarets spesialistskole på Kjevik. 

Powered by Labrador CMS