Bengt Fasteraune, Bård Ludvig Thorheim, Mahmoud Farahmand, Morten Wold, Grunde Almeland, Tage Pettersen, Sverre Myrli og Roy Trellevik har alle vært i Forsvaret.

Forsvarets forum har kartlagt alle de 169 valgte representantene på Stortinget.

Minst 45 har gjennomført førstegangstjeneste. Alle vi har funnet, er menn.

Minst 37 har vært i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Tre har utenlandstjeneste.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne saken oppdateres fortløpende. Er det politikere som har forsvarsbakgrunn, som ikke er med på oversikten vår? Ta kontakt på tips@fofo.no.

Forsvarets forum har kartlagt de 169 valgte stortingsrepresentantene. Hvem har gjennomført førstegangstjeneste? Hvem har vært i utenlandstjeneste? Hvem har jobbet i Forsvaret eller forsvarssektoren? Og hvem har vært i utenriks- og forsvarskomiteen?

HER ER NOEN AV FUNNENE:
* Minst 37 av stortingspolitikerne har vært i utenriks- og forsvarskomiteen.
* Minst 45 har gjennomført førstegangstjeneste. Alle vi har funnet, er menn.
* Tre har utenlandstjeneste.
* Fremskrittspartiet har størst andel personer med forsvarsbakgrunn.
* Snittalderen blant dem som har forsvarsbakgrunn, er høy (55). Og høyere enn blant stortingspolitikere forøvrig (46).

Forsvarets forum har gått flere runder med alle partiene. Det kan fortsatt være mangler, men våre funn gir en pekepinn på hvor mye forsvarsbakgrunn de ulike politikerne har.

Denne oversikten viser hvilke partier som har representanter med forsvarsbakgrunn. Forsvarets forum har gått flere runder med partiene, men det kan være mangler her.

At ingen av dagens kvinnelige stortingspolitikere har tjenestegjort i Forsvaret, overrasker ikke forsker Kari Rønen Strand ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hun jobber med personellstudier i Forsvaret og forklarer at de store kullene med kvinner som har gjennomført førstegangstjeneste, først kom etter innføringen av allmenn verneplikt i 2015.

35 prosent

I 2017 var det 23 prosent kvinner i førstegangstjenesten. I 2021 er det 35.

– De kvinnene som har vært inne til førstegangstjeneste nå, er bare 20–25 år. Jeg tenker at det vil ta enda noen år før du vil se noen av disse blant de politikerne som er opptatt av forsvarspolitikk.

– Men kvinneandelen på Stortinget er 44 prosent?

– Ja, men økningen av kvinner i Forsvaret er ganske moderat. Det er vel 13 prosent kvinner i Forsvaret nå, den var 8–10 prosent for 10–15 år tilbake. Så det har gått tregt oppover.

– Frp skiller seg ut som et forsvarsparti?

Les intervjuer med åtte av representantene:

– Det er jo ikke sikkert at de kvinnene som gjennomfører førstegangstjeneste, er Frp-velgere.

– Hva betyr det å være i Forsvaret for forståelsen av Forsvaret og forsvarspolitikk?

– Det er slutninger som er vanskelige å trekke. Men det er jo sånn i den norske befolkningen at det er langt flere menn som har avtjent førstegangstjeneste, enn kvinner, hvis du ser på befolkningen generelt. Og før var det jo sånn at nesten alle menn gjennomførte førstegangstjeneste. Det er kanskje bare de siste 15–20 årene at det bildet har endret seg, at det også bare er en liten del av mennene som er i førstegangstjeneste. Men når du er i det aldersspennet som du har her, fra 45 og oppover, så vil jeg tippe at det er flere menn enn kvinner som har et eller annet forhold til Forsvaret, sier Kari Rønen Strand.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Men er det bare menn som har peiling på forsvar?

– Den slutningen ville jeg ikke dratt. Å ha gjennomført førstegangstjenesten og ha peiling på forsvar tenker jeg kan være to forskjellige ting.

– Kan det å øke kvinneandelen i Forsvaret øke kvinners forståelse og forhold til Forsvaret generelt?

– For å øke forståelsen eller kjennskapet til Forsvaret blant kvinner så tror jeg det har en betydning. Det ser vi når vi snakker med de vernepliktige: Hvor er det de får informasjon om Forsvaret fra? Og hva er det som påvirker valget deres om å avtjene førstegangstjenesten? Det handler ofte om at de kjenner noen. Og når flere jenter kjenner noen som har gjennomført, så spres det mer informasjon om hva Forsvaret er, hva førstegangstjenesten, er og hvilke muligheter som ligger der.

Etter at denne artikkelen ble publisert, er Forsvarets forum opplyst av Ivar B. Prestbakmo (Sp) at han avtjente førstegangstjeneste i Luftforsvaret. Først ved rekruttskolen på Værnes fra oktober 1988, deretter som radaroperatør ved Sørreisa til januar 1990. Saken er oppdatert 22. desember 2022.

For ordens skyld: Høyre-politiker Regina Alexandrova var del av utenriks- og forsvarskomiteen og satt på Stortinget i perioden 2013-2016.

Disse representantene har forsvarsbakgrunn

Olve Grotle (57)

Høyre – fra Sogn og Fjordane
Førstegangstjeneste i Sjøforsvaret

Trygve Slagsvold Vedum (43)

Senterpartiet – fra Hedmark
Førstegangstjeneste i militær­politiet
Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

Mudassar Kapur (45)

Høyre – fra Oslo
Førstegangstjeneste
Heimevernet

Geir Pollestad (43)

Senterpartiet – fra Rogaland
Førstegangstjeneste i Hæren

Espen Barth Eide (57)

Arbeiderpartiet – fra Oslo
- Førstegangstjeneste i Marinen, Sjøheimevernet
- Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen
- Statssekretær i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet
- Forsvarsminister og utenriksminister

Jonas Gahr Støre (61)

Arbeiderpartiet – fra Oslo
- Fenrik
- Befalskurs på Sjøkrigsskolen, med plikttjeneste i 2. minesveiperskvadron
- Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen
-Utenriksminister

Sverre Myrli (50)

Arbeiderpartiet – fra Akershus
- Ansatt i Forsvarsbygg
- Førstegangstjeneste i Luftforsvaret (Gardermoen)
- Troppssjefskurs i Heimevernet
- Medlem og nestleder i Stortingets delegasjon til Natos parlamentariske forsamling
- Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen

Terje Lien Aasland (56)

Arbeiderpartiet – fra Telemark
- Førstegangstjeneste
- Overført til Heimevernet

Truls Vasvik (43)

Arbeiderpartiet – fra Vestfold
- Førstegangstjeneste

Odd Harald Hovland (59)

Arbeiderpartiet – fra Hordaland
- Befalsskole for Hærens transportkorps og intendantur
- Sersjant i Brigade Nord
- HV-ungdom

Per Vidar Kjølmoen (48)

Arbeiderpartiet – fra Møre og Romsdal
- Førstegangstjeneste i Luftforsvaret

Runar Sjåstad (53)

Arbeiderpartiet – fra Finnmark
- Førstegangstjeneste i Hæren
- Overført til Heimevernet

Stein Erik Lauvås (56)

Arbeiderpartiet – fra Østfold
- Førstegangstjeneste i Luftforsvaret
- Hundefører

Øystein Mathisen (30)

Arbeiderpartiet – fra Nordland
- Førstegangstjeneste i Garden
- Overført til Heimevernet

Jorodd Asphjell (61)

Arbeiderpartiet – fra Sør-Trøndelag
- Førstegangstjeneste i Luftvernartilleriet på Ørland

Bård André Hoksrud (48)

Fremskrittspartiet – fra Telemark
- Førstegangstjeneste i Luftforsvaret (først på Værnes, så på Lista)
- I Heimevernet

Carl I. Hagen (77)

Fremskrittspartiet – fra Oslo
- Førstegangstjeneste i Ingeniørvåpenet på Hvalsmoen (Kompanitillitsmann)
- Medlem i den utvide utenrikskomiteen

Christian Tybring-Gjedde (58)

Fremskrittspartiet – fra Oslo
- Førstegangstjeneste i Luftforsvaret
- Underdirektør i Forsvarsdepartementets økonomi- og styringsavdeling (inkl. tre år ved Norges delegasjon til Nato i Brussel)
- Nato Defence College i Roma
- Leder og medlem i Stortingets delegasjon til Natos parlamentariske forsamling
- Medlem i Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
- Medlem og andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen

Frank Edvard Sve (53)

Fremskrittspartiet – fra Møre og Romsdal
- Fenrik i Forsvaret
- Tok befalsutdanning opp til major i HV og var fungerende områdesjef

Dagfinn Henrik Olsen (55)

Fremskrittspartiet – fra Nordland
- Førstegangstjeneste (Hysnes og Nes fort)
- I Sjøheimevernet som skipsfører til han ble Statslos

Gisle Meininger Saudland (35)

Fremskrittspartiet – fra Vest-Agder
- Førstegangstjeneste i Garden
- I Heimevernet

Hans Andreas Limi (61)

Fremskrittspartiet – fra Akershus
- Førstegangstjeneste i Luftforsvaret (Gardermoen og Mågerø)
- Medlem i utenriks- og forsvarskomiteen

Helge André Njåstad (41)

Fremskrittspartiet – fra Hordaland
- Førstegangstjeneste i Sjøforsvaret

Marius Arion Nilsen (37)

Fremskrittspartiet – fra Aust-Agder
- Førstegangstjeneste i Sjøforsvaret, på skipsteknisk kontor

Morten Wold (54)

Fremskrittspartiet – fra Buskerud
- Førstegangstjeneste i Luftforsvaret (Gardermoen flystasjon, så journalist i Soldatnytt)
- Medlem i utenriks- og forsvarskomiteen

Per-Willy Amundsen (50)

Fremskrittspartiet – fra Troms
- Førstegangstjeneste ved Hærens samband
- Medlem i utenriks- og forsvarskomiteen

Roy Steffensen (41)

Fremskrittspartiet – fra Rogaland
- 20 år i Heimevernet

Tor André Johnsen (53)

Fremskrittspartiet – fra Hedmark
- Var i HV-ungdommen
- Førstegangstjeneste i Hæren som kanonlagfører

Aleksander Stokkebø (27)

Høyre – fra Rogaland
- Vaktgardist og kompanitillitsvalgt i Garden
- Korporal og landstillitsvalgt året etter

Bård Ludvig Thorheim (45)

Høyre – fra Nordland
- Førstegangstjeneste i Hæren
- Var i HV016
- Har jobbet innenfor etterretning og tjenestegjort i Bosnia og Irak

Erlend Larsen (56)

Høyre – fra Stokke
- Gikk befalsskole for infanteriet
- Kaptein i Forsvaret
- Har tjenestegjort i Libanon
- Områdesjef i Heimevernet

Hårek Elvenes (62)

Høyre – fra Akershus
Gikk Hærens ingeniørskole og befalsskole for Ingeniørvåpenet
- Befal i Brigade Nord
- Regionssjef for Forsvarsbygg i Nord-Norge
- Medlem i utenriks- og forsvarskomiteen

Mahmoud Farahmand (42)

Høyre – fra Telemark
- Offiser i Forsvaret
- Arbeidet innenfor etterretning og var flere ganger i Afghanistan

Ove Bernt Trellevik (56)

Høyre – fra Hordaland
- Tok befalsutdanning ved KNM Harald Haarfagre
- Offiserskurs fra Sjøkrigsskolen
- Arbeidet i Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon

Peter Christian Frølich (34)

Høyre – fra Hordaland
- Førstegangstjeneste i Forsvarets militærpolitiskole
- Militærpolitisoldat i Heimevernets innsatsstyrke Bjørn West
- Skrev master om Forsvarets bistandsregler

Sveinung Stensland (49)

Høyre – fra Rogaland
- Førstegangstjeneste i Forsvarets sanitet

Tage Pettersen (49)

Høyre – fra Østfold
- Befalsskole for marinen
- Intendant på KV Nordkapp og forpleiningsoffiser og instruktør ved Befalsskolen for Marinen
- Avdelingssjef i Akershus kommandantskap
- Sjef for Tillitsmannsordningen i Forsvaret

Kjell Ingolf Ropstad (36)

KrF – fra Vest-Agder
- Førstegangstjeneste
- I Heimevernet

Rasmus Hanson (67)

MDG – fra Oslo
- Førstegangstjeneste i Garden
- Medlem i den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Bengt Fasteraune (57)

Senterpartiet – fra Oppland
- Oberstløytnant ved Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås
- Medlem i utenriks- og forsvarskomiteen

Erling Sande (43)

Senterpartiet – fra Sogn og Fjordane
- Troppstillitsvalgt i Sjøforsvaret
- Tjenestegjorde i Lødingen

Sigbjørn Gjelsvik (47)

Senterpartiet – fra Akershus
- Førstegangstjeneste som militærpoliti på Kolsås

Grunde Almeland (30)

Venstre – fra Oslo
- Førstegangstjeneste i Luftforsvaret
- Landstillitsvalgt i Forsvaret

Ola Elvestuen (54)

Venstre – fra Oslo
- Førstegangstjeneste i Garden
- Medlem i utenriks- og forsvarskomiteen

Sveinung Rotevatn (34)

Venstre – fra Hordaland
- Førstegangstjeneste i musikktroppen til Garden

Powered by Labrador CMS