Meninger

NY PRESIDENT: Lai Ching-te, også kjent som William Lai (DPP), ble innsatt som president i Taiwan tidligere i mai. Dager etterpå satt Kina i gang med store militærøvelser rundt Taiwan.

Kina må umiddelbart stanse sine irrasjonelle militære provokasjoner mot Taiwan

Trusler kan ikke vinne over folks hjerter. Det vil bare føre til økt konfrontasjon i Taiwanstredet og regional ustabilitet.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Tre dager etter at Taiwans nye president Lai Ching-te tiltrådte, satt Kina i gang store uvarslede militærøvelser rundt Taiwan i to dager, som en «straff» for såkalte «separatistiske handlinger». 

Det kinesiske kommunistpartiet har aldri styrt Taiwan en eneste dag i historien, men nylig har de gjennomført militære styrkedemonstrasjoner nær Taiwans luftrom nesten daglig, og krever at Taiwan aksepterer deres absurde påstander om at «Taiwan er en hellig og uatskillelig del av Kinas territorium». 

Kinas posisjon kan beskrives som «Ett-Kina-prinsippet», og står i kontrast til USAs, EUs og mer enn 120 andre lands «Ett-Kina-politikk». Denne «politikken» er basert, på samme måte som Kinas «prinsipp», på forståelsen om at det bare er «ett Kina» – men den avgjørende forskjellen er at Ett-Kina-politikken ikke uttrykker at Taiwan er en del av Kina, eller skal forenes med Kina.

På grunn av at Kina nå advarer den nye regjeringen på Taiwan og demonstrerer Folkets frigjøringshær (Kinas militærmakt, også kjent under forkortelsen PLA, red.anm.) sin evne til å påføre Taiwan en blokade, og tvinge Taiwan til samling med Kina, utstedte Den europeiske utenrikstjeneste (EEAS) en uttalelse 23. mai.

Den gjentok motstanden mot enhver handling som ensidig endrer status quo i Taiwanstredet med makt eller tvang, og understreket at «fred og stabilitet i Taiwanstredet er av strategisk betydning for regional og global sikkerhet og velstand».

I tillegg har det amerikanske utenriksdepartementet også uttrykt bekymring over rapporter om Folkets frigjøringshærs felles militærøvelser rundt Taiwan og bemerket at «Kinas handlinger utgjør fare for eskalering og undergraver langvarige normer som har opprettholdt regional fred og stabilitet i flere tiår».

I februar stemte et overveldende flertall i Europaparlamentet for en resolusjon angående de årlige rapportene om gjennomføringen av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (CFSP) og felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP).

EPs resolusjon påpekte at Kinas territorielle krav over Taiwan ikke har grunnlag i folkeretten, at verken Taiwan eller Kina er underordnet den andre, og at bare Taiwans demokratisk valgte regjering kan representere det taiwanske folket utad.

Taiwans politiske overgang er en normal og rutinemessig del av landets demokratiske prosess, og Kina bør ikke bruke den som et påskudd for provoserende eller tvangsmessige tiltak. 

Taiwans BNP var på 751 milliarder dollar i 2023, noe som ville ha vært rangert som det syvende største i EU. Med tanke på den globale forsyningskjeden, produserer Taiwan over 90 prosent av verdens mest avanserte halvledere.

Fra et strategisk geopolitisk perspektiv går 40 prosent av den globale kommersielle containertrafikken og 40 prosent av EUs årlige handelsvolum gjennom Taiwanstredet. 

Den nevnte statistikken er årsaken til at fellesuttalelser fra G7, Nato og EU-USA-toppmøter mange ganger har nevnt at fred og stabilitet over Taiwanstredet er nøkkelen til regional og global sikkerhet og velstand, i løpet av de siste tre årene.

Trusler kan ikke vinne over folks hjerter. Det vil bare føre til økt konfrontasjon i Taiwanstredet og regional ustabilitet. Kina må umiddelbart stoppe sine irrasjonelle militære provokasjoner mot Taiwan. 

Vi vil fortsette å opprettholde det fredelige og stabile status quo i Taiwanstredet, fortsette å fremme fredelig handel i Taiwanstredet, og forsvare det liberale demokratiske konstitusjonelle systemet.

 Denne teksten er opprinnelig skrevet på engelsk. Den er oversatt av Forsvarets forums redaksjon. 

Powered by Labrador CMS