Nyheter

KONTREADMIRAL: Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen.

Sjef for Sjøforsvaret: – Vaktsjefen vil kunne fortsette sin tjeneste uavhengig av denne dommen

Kontreadmiral Rune Andersen kommenterer Helge Ingstad-dommen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mannen som var vaktsjef på den forliste fregatten Helge Ingstad er i Hordaland tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel.

– Sjøforsvaret tar til etterretning at tingretten har funnet vaktsjefen på KNM Helge Ingstad skyldig i straffesaken. Ulykken var alvorlig, og liv kunne gått tapt, skriver sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, i en e-post til Forsvarets forum.

Andersen skriver videre at Sjøforsvaret lenge har erkjent de systemfeil som er avdekket gjennom undersøkelsene og vedtatt en foretaksstraff.

– Belastende situasjon

Andersen skriver at gjennom rettssaken har flere i Sjøforsvaret forklart seg om sitt ansvar og at han ikke på noen måte ønsker å tone ned Sjøforsvarets ansvar for de årsakssammenhengene som er påvist.

– Sjøforsvaret har etter ulykken hatt, og vil fortsatt ha, fullt fokus på vårt sikkerhetsarbeid for å unngå at en slik hendelse kan skje igjen, skriver han.

Ifølge Andersen har Sjøforsvaret også prioritert å ivareta på de som ble berørt av den dramatiske hendelsen, og særlig vaktsjefen som har stått i en belastende situasjon.

–Han har siden ulykken tjenestegjort på en av våre fregatter og vil kunne fortsette sin tjeneste uavhengig av denne dommen, skriver Andersen i en uttalelse til Forsvarets forum.

Forsvarets forum stilte Andersen noen oppfølgingsspørsmål på telefon:

– Kommer dommen til å påvirke hvordan Sjøforsvaret operer?

– Nå har det gått fire og et halvt år siden ulykken, og vi har brukt resultatene av undersøkelsene som er gjort til læring og forbedring.

BERGEN: KNM Helge Ingstad på vent for siste fase av opphuggingen i oktober 2021.

Andersen understreker at de har høy prioritet på å ta vare på de om bord, inkludert vaktsjefen.

– Denne ulykken og alt som har kommet frem har påvirket hvordan vi opererer. Vi har endret på klarering og opplæring, slik at de som står i den rollen føler seg hjemme i den. Dette er en av Norges mest undersøkte ulykker.

– Hvordan vil dere ta vare på vaktsjefen fremover?

– Det handler først og fremst om god kollegastøtte rundt ham, sier Rune Andersen til Forsvarets forum.

Forbundsleder skuffet

– Vi er skuffet over at retten dømmer vaktsjefen i Helge Ingstad-saken, og dermed ikke vektlegger de bakenforliggende årsakene som er utenfor vaktsjefens kontroll, som årsak for ulykken. Vår vurdering er at de bakenforliggende årsaker burde medført et annet utfall av saken, skriver Torbjørn Bongo, Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) i en e-post til Forsvarets forum.

Han legger til at NOF uansett er glade for at arbeidsgiverrepresentantene under rettssaken, blant annet skipssjefen og sjef for Sjøforsvaret, såpass tydelig tok delansvar for det som skjedde, og den utfordrende situasjonen som vaktsjefen ble satt til å håndtere, med blant annet en brobesetning med lavt erfaringsnivå.

Bongo skriver at dette samsvarer med det faktum at Forsvarsdepartementet har akseptert foretaksstraffen som arbeidsgiver ble ilagt.

– NOF savner at de overordnede arbeidsgiverne, blant annet Forsvarssjefen og Forsvarsdepartementet, som har ansvaret for rammevilkårene for lavere nivå i Forsvaret, også offentlig tar sin del av ansvaret, og erkjenner at disse rammevilkårene har vært medvirkende til blant annet lavt erfaringsnivå.

– Vi vil samtidig gi anerkjennelse til Sjøforsvaret for oppfølging av de involverte, og de tiltak som er iverksatt i etterkant av ulykken. Men også her savner vi den oppfølging som burde kommet på sentralt nivå, fra Forsvarssjef og Forsvarsdepartementet.

Ifølge Bongo er NOF bekymret over om dommen vil kunne medføre redusert åpenhet rundt ulykker og nesten ulykker, og dermed svekke det forebyggende arbeidet mot ulykker.

Powered by Labrador CMS