Nyheter

SKAL BRUKE STORE SUMMER: Her har forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) presentert innholdet i langtidsplanen den 5. april.

Unge mer skeptiske til 600 forsvarsmilliarder

De fleste er fornøyd, men enkelte grupper av befolkningen mener det skal brukes for mye penger de neste tolv årene. 

Publisert

Kortversjon:

  • 67,9% av nordmenn støtter opprustning av Forsvaret med 600 milliarder over de neste 12 årene, ifølge Forsvarets forums spørreundersøkelse.
  • Unge voksne (18-29 år) er mer skeptiske, med kun 46,2% som støtter fullt beløp, og 28,6% som foretrekker et lavere beløp.
  • Geografiske forskjeller viser at Østlandet utenom Oslo og Nord-Norge er mest positive, mens innbyggere i Oslo er mest skeptiske.
  • Økonomisk situasjon påvirker holdninger: 70,1% med 'normalt god' økonomi og 73,3% med 'romslig' økonomi støtter opprustningen, mot 57% med 'anstrengt' økonomi.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

I en spørreundersøkelse har Forsvarets forum stilt følgende spørsmål:

«Er det riktig å ruste opp Forsvaret med 600 milliarder over de kommende tolv årene?»

Spørsmålet er besvart av et bredt spekter av den norske befolkningen, og i store trekk mener nordmenn at pengene som er satt av til langtidsplanen er riktig:

  • Ja: 67,9 prosent
  • Ja, men med mindre beløp: 17, 1 prosent
  • Nei: 6,8 prosent
  • Vet ikke: 8,2 prosent

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Den store majoritet er altså tilfreds med langtidsplanens budsjett, mens noen kunne tenke seg at det ble brukt litt mindre enn 600 milliarder. 

De færreste er uenige eller usikre på den planlagte pengebruken de kommende tolv årene. 

– Det er en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon og derfor satser vi mer på forsvar, sikkerhet og beredskap. Jeg synes det er gledelig at et betydelig flertall i undersøkelsen støtter regjeringen i at det er riktig å satse videre på Forsvaret de kommende årene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Forsvarets forum.

Unge er skeptiske

Det er 1335 personer som har besvart undersøkelsen fra som er gjort fra InFact, og er fordelt på kjønn, alder, geografisk plassering i landet og økonomi. De som har svart er uavhengig av interesse for forsvar. 

Når det gjelder alder, skiller unge voksne (18-29 år) seg ut fra resten. Bare 46,2 prosent mener det er riktig å bruke 600 milliarder på langtidsplanen. 28,6 prosent sier beløpet burde vært lavere. 

Til gjengjeld er aldersgruppen mellom 45 til 64 år mest positiv med 74,2 prosent. 

Forskjellen mellom menn og kvinner er også slående. 75,1 prosent av menn, altså tre fjerdedeler, syns pengebruken på langtidsplanen er på sin plass. Blant kvinner er det til gjengjeld 60,8 prosent som mener det samme. 

Både blant kvinner og menn er få helt imot langtidsplanens pengeplan, med i underkant av sju prosent som er skeptiske blant begge kjønn. 

Geografisk spredning

Det finnes også forskjell blant landsdelene. Østlandet utenom Oslo (72,7%) Nord-Norge (71,2%) er områdene som er mest positive til å bruke 600 milliarder. Dette er også landsdeler med mye militær tilstedeværelse, med flere store leirer og baser.

Innbyggerne i Oslo er mest skeptisk med 62,9 prosent positivitet. 

Spørreundersøkelsen skilte også mellom de som bor i sentrale og rurale områder. Her var det lite forskjell å spore. 

Det er det derimot når det kommer til befolkningens privatøkonomi. De som oppgitt at de har en «normalt god» eller «romslig» økonomi har svart på ja på spørsmålet fra Forsvarets forum med henholdsvis 70,1 og 73,3 prosent. 

Personer med «anstrengt» økonomi er noe mer tilbakeholden, med 57 % av de besvarte positive. Av de som har svart «vet ikke» om egen økonomi, er tallet på bare 50,9 prosent. 

Den mest positive gruppen til å bruke 600 milliarder de kommende tolv årene på langtidsplanen er menn med 75,1 prosent, mens de med anstrengt økonomi er mest negativ med 10,6 prosent som mener det ikke er riktig å bruke så mye penger på Forsvaret frem til 2036. 

Powered by Labrador CMS