Nyheter

ØKNING: Som ventet kommer det mer midler til Forsvaret allerede i år. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har allerede presentert noe av økningen på forhånd.

Øker forsvardsbudsjettet med 13 milliarder kroner

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen sju milliarder til økt operativ evne i Forsvaret og seks milliarder til Ukraina. 

Publisert Sist oppdatert

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Nå kommer vi raskt i gang med det store forsvarsløftet. Dette er en kraftig økning av bevilgning til det norske forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Forsvarets forum.

Etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett er det klart at årets forsvarsbudsjett øker fra 91 milliarder kroner til 104 milliarder kroner. 

Slik vil de 13 ekstra milliardene i årets budsjett bli fordelt, ifølge Forsvarsdepartementet:

  • Den militære støtten til Ukraina øker med seks milliarder kroner. Det gjelder særlig innkjøp av ammunisjon og luftvern som er kritiske ressurser i den ukrainske frigjøringskampen.
  • Fem milliarder er forskudd av langtidsplanen og går til ammunisjon, materiell, bosteder, forlegninger og annen infrastruktur. 
  • To milliarder går til å styrke operativ evne og driftsbudsjettet til forsvarssektoren i 2024.
  • Regjeringen foreslår en styrking av driftsbudsjettet til Forsvaret i revidert nasjonalbudsjett på 992 millioner kroner for å holde oppe den operative ambisjonen for 2024, og legge til rette for aktivitetsøkning i Forsvaret i inneværende år.
  • Regjeringen foreslår å styrke Heimevernet med 180 millioner kroner. 150 millionar kroner av dette går til økt aktivitet i 2024. I tillegg blir 30 millioner kroner foreslåtte til økt innkjøp av personlig kledning og utrusting av HV sitt personell. 
  • Regjeringen foreslår også 200 millioner kroner til nødvendig vedlikehold av logistikkfartøyet KNM Maud og midler til vedlikehold av P-8 maritime patruljefly.
  • 37,5 millioner kroner til bemannet vakthold på Andøya får 37,5 millioner kroner. 

Fremskyndes

Langtidsplanen, som regjeringen presenterte for godt over en måned siden, er fortsatt ikke godkjent av stortinget. 

Likevel er flere av ekstrabevilgningene øremerket til å fremskynde langtidsplanen. Gram nevner at det blir satt igang flere tiltak rundt eiendom, bygg og anlegg og grep rundt personell. Fem milliarder er økningen på i kroner. 

– Hva konkret går dere i gang med nå ganske kjapt?

– Vi kan starte å tilrettelegge for P-8-simulatoren på Evenes, oppgradere skytefelt på Mauken og boligprosjekt på Setermoen. Vi vil også fremskynde kjøp av luftvern. Dette er nødvendige prosjekt som henger i hop med den nye langtidsplanen, sier Gram. 

2,17 prosent

Gram nevnes at deler av ekstrasummene som legges på forsvar også vil komme alliert mottak og miljøtiltak som LED-belysning til gode. 

Noen konkret dato for når ting er på plass er for tidlig å komme med. 

– Noe kan leveres i år, mens vi kommer raskere i gang med bestilling av noe, sier ministeren. 

Natos toprosentmål for bruttonasjonalprodukt for forsvar blir som ventet oppfylt.

Med god margin, ifølge Gram.

– Prognosen sier 2,17 prosent, sier han. 

Powered by Labrador CMS