Nyheter

LANGTIDSPLANEN: I dag la regjeringen frem planen.

Langtidsplanen: Styrker Forsvaret med 600 milliarder

Regjeringen legger frem langtidsplanen for Forsvaret. Dette er de viktigste hovedpunktene. 

Publisert Sist oppdatert

Som ventet skal Forsvaret rustes opp, og det skal brukes mer penger enn på lang tid. Forsvaret styrkes med hele 600 milliarder kroner.

Langtidsplanen gjelder for perioden 2025-2036 og her er hovedpunktene så langt:

 • Hæren får to nye brigader. En brigade i Finnmark og en brigade i sør.
 • Hæren får langtrekkende presisjonsild og flere kampvogner.
 • Nye helikoptere til Hæren og Forsvarets spesialstyrker.
 • 70 milliarder til reservedeler, ammunisjon, materiell, personell og drivstoff med mer.
 • Sjøforsvaret får fem nye fregatter med helikoptre, med opsjon på et fartøy til.
 • Sjøforsvaret får minimum fem ubåter.
 • 28 nye øvrige fartøy, hvorav 12 nye kystvaktskip, seks kystnære og seks havgående.
 • NASAMS bygges ut. Regjeringen vil doble mengden eksisterende NASAMS.
 • Nye luftvernsbatterier til Luftforsvaret og Hæren, samt langtrekkende luftvern anskaffes for første gang i Norge.
 • Heimevernet økes til 45.000 soldater.
 • Alle sentrale felleskapasiteter, som etterretning og kapasiteter for å møte trusler i det digitale rom, vil bli styrket

Ombord på kystvaktskipet KV Bjørnøya til kai i Oslo la regjeringen fredag frem den nye langtidsplanen til Forsvaret, som skal gjelde for de neste fire årene. 

Det var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) som presenterte innholdet.

Støre forteller at man nå styrker alle forsvarsgrener.

– Regjeringen presenterer i dag et historisk løft for det norske Forsvaret i en tid med mer uro og mer alvor rundt landet vårt. Vi trenger et forsvar som er tilpasset vår tid og våre utfordringer, sier Støre.

– Det meste av Forsvaret vil merke dette

Gram sier til Forsvarets forum at regjeringen har prøvd å skaffe et oversikt over forsvarets status når de har lagt frem planen.

– Det høres litt kjedelig ut, men det er veldig viktig. Vi må ha god forståelse over hvor gapene og ubalansene er. Jeg har ønsket veldig sterkt å legge frem en godt gjennomarbeidet, skikkelig og realistisk plan, sånn at den kan stå seg over tid, sier forsvarsministeren. 

Han sier han er fornøyd med helheten. 

– Det er enorme beløp som skal brukes, som definitivt ikke er hverdagskost. Det aller meste av Forsvaret vil merke dette i form av vekst og utvikling 

PRESSEKONFERANSE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram legger frem langtidsplanen for Forsvaret under en pressekonferanse ombord på kystvaktskipet KV Bjørnøya som ligger til kai i Oslo.

Planen strekker seg til 2036, men mye av de plamnlagte investeringene vil komme før den tid. Men noe presist tidsestimat kan foreløpig ikke gram gi.

– Vi vet at det tar tid å anskaffe nytt materiell. Det er viktig å få beslutning på det raskt. Umiddelbart vil vi bruke mye penger de neste årene på å tette gapene. 

Fem hovedgrunner til betydelig løft:

 • Russland: Legger til grunn at vi må forholde oss til en farligere og mer uforutsigbar nabo i mange år fremover.
 • Nordområdene: Vårt viktigste strategiske interesseområde.
 • Nato: Gitt oss fred og handlingsrom. Nato tilpasses til en ny tid. Forsikringspremien går opp. Nytt planverk med nye krav til Norge.
 • Norden selv. Samlet i Nato. Øker våre forpliktelser overfor våre nære allierte naboer.
 • De sammensatte truslene.

Tjuvstartet 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Tidligere i uka kom regjeringen med de første dryppene av langtidsplanen. 

Antall vernepliktige skal økes med 50 prosent - fra dagens 9000 til rundt 13600. 

Mange av dem kommer til å starte  førstegangstjenesten med rekruttskole på Terningmoen i Elverum. 1800 ungdommer skal innrulleres på leiren fire ganger i året mot dagens 300. 

Regjeringen er også interesserte i å ta i bruk Haslemoen leir i Innlandet. 

I tillegg er det kommet nyheter fra Andøya. Den militære aktiviteten forlenges ved at langtrekkende droner som investeres og få base på flystasjonen.

Powered by Labrador CMS