Nyheter

INGEN FRED I SIKTE: Å beholde personell og utdanne og ansette flere er noe av det som haster mest, ifølge Ine Eriksen Søreide.

Søreide om forsvarsplanen: – Ingen ny dyp fred i sikte

Utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Eriksen Søreide (H) mener langtidsplanen gir et godt utgangspunkt for forhandlinger på Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

For Høyre er avgjørende at Forsvaret får et betydelig løft, både nå og i årene fremover, sier Utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Eriksen Søreide (H).

– Det er ingen ny, dyp fred i sikte, og vi trenger en langsiktig politisk forpliktelse som sikrer tydelig prioritering av Forsvaret gjennom skiftende politiske flertall i svært mange år framover, sier hun.

Det vil kreve betydelige økonomiske omprioriteringer, men er helt nødvendig og at store investeringer må følges av midler til personell, drift, vedlikehold, reservedeler og ammunisjon, mener Søreide.

Les også: Hæren får to nye brigader

Søreide mener planen som er presentert gir et godt grunnlag for forhandlinger i Stortinget og at den bygger på gjeldende langtidsplan og de retningsvalgene som er tatt, og viderefører og forsterker satsingene. 

– Vi vil gå grundig gjennom helheten i forslaget og må se nærmere på den konkrete innretningen, innfasingen og finansieringen. Blant annet vil vi være opptatt av hvilke umiddelbare og konkrete tiltak regjeringen foreslår for det som haster mest: Å beholde personell og utdanne og ansette flere.

Planen må også sørge for nødvendige oppgraderinger av allerede etablerte kapasiteter som F-35 kampfly og P8 maritime overvåkningsfly, mener Høyre.

NOF: – Personell

 Norges offiser- og spesialistforbund (NOF) skriver i en pressemelding at Forsvarets evne til å rekruttere, men ikke minst beholde allerede tilsatt personell, fremstår som den største utfordringen i planen som er lagt frem.

– Det er positivt at planen legger opp til en styrking av utdanningskapasiteten i Forsvaret. Det er en styrking som NOF har etterlyst over mange år allerede, og en mangel som vi advarte mot når det ble iverksatt kutt i dette tilbudet under den forrige regjeringen, står det i pressemeldingen. 

Forbundet skriver at det er skeptisk til at kravene til interneffektivisering videreføres på et relativt høyt nivå.

– NOFs overordnede vurdering av forslaget til langtidsplan er at den representerer en tydelig og kraftfull satsing på Forsvaret, men at det ligger betydelige utfordringer når den skal realiseres.

KOL: – Logistikkløft

– Framleggelsen i dag av et konsept som reelt styrker Forsvarets evne til å forsvare landet kommer sent, men godt. Det er å håpe at langtidsplanen denne gangen blir fulgt uten ytterligere forsinkelser, både forslagene om satsingen på å beholde og rekruttere personell med riktig kompetanse og materiell, skriver leder i Krigsskoleutdannedeoffiserers landsforening (KOL), Per Lausund i en e-post.

– Planen innebærer også et logistikkløft som vil styrke Forsvarets utholdenhet, noe som vil bli godt mottatt, skriver han. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Powered by Labrador CMS