Nyheter

PRESENTERTE PLANER: Regjeringen, representert ved tre statsråder, kom med store nyheter om verneplikten og Terningmoen.

50 prosent flere vernepliktige skal kalles inn de neste årene

TERNINGMOEN (Forsvarets forum): Det blir en drastisk økning av vernepliktige til førstegangstjeneste. Det kom også store nyheter om Terningmoen leir. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Regjeringen planlegger å øke antallet vernepliktige i førstegangstjeneste med 50 prosent, fra 9000 til 13500 soldater.
  • Terningmoen leir i Elverum skal utvide kapasiteten og utdanne 1800 soldater per kull, fire ganger i året.
  • Rekruttutdanningen vil i stor grad flyttes ut av Hærens bataljoner, med unntak av noen spesifikke avdelinger som grensevakta og Militærpolitiet.
  • Det planlegges investeringer på to til tre milliarder kroner i Terningmoen og omkringliggende områder, med mulige investeringer allerede kommende sommer.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

På en pressekonferanse på Terningmoen leir i Elverum presenterte regjeringen det første innholdet i langtidsplanen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Vi skal ansette flere raskere, utdanne flere befal og offiserer og styrke boforholdene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. 

Gram varslet at dagens tall på 9000 vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste skal økes kraftig. 

– Vi trenger flere inn til førstegangstjeneste. Vi skal øke antall soldater i årene  som kommer med hele 50 prosent, sier han.

Det skal komme 4500 flere soldater inn enn det det er i dag. 13 500 blir det totale antallet. 

Terningmoen skal huse seks ganger flere

Rekruttskolen får to hovedbaser. Den ene er Madla, som allerede utdanner soldater i Sjø- og Luftforsvaret.

Den andre blir Terningmoen. Fra å utdanne 300 soldater per kull skal det nå utdannes 1800 per kull - fire ganger i året i Elverum. 

Når dette skjer, er ikke klart enda. Rekruttutdanningen skal nesten helt bli tatt ut av Hærens bataljoner. 

– Noen avdelinger vil beholde rekruttutdanningen, det er blant annet knyttet til garnisonen i Sør-Varanger og grensevakta, Militærpolitiet på Sessvollmoen. HV har noe rekruttutdanning knyttet til personell i Nord-Norge. Men i all hovedsak samler vi rekruttutdanningen for seg, sier Gram til Forsvarets forum. 

Det skal investeres to til tre milliarder kroner i Terningmoen og områder rundt. Allerede i sommer kan investeringene i leiren stare. 

GOD STEMNING: Sjef Hæren, Lars Lervik (t.v) og Trygve Slagsvold Vedum kom med store nyheter på Terningmoen.

Interessert i Haslemoen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen ønsker å få tilbake Haslemoen leir til Forsvaret, for å ta av seg deler av rekruttutdanningen.  

– Vi er interessert i å ta i bruk Haslemoen hvis vi får til en god avtale der, sier Gram. 

Det eies ikke av Forsvaret i dag. 

– Vi tar et forbehold, for det er en annen eier, og det kan ikke bli for dyrt, sier finansministeren.

Resten av langtidsplanen kommer på fredag. 

– Det skal brukes penger i hele landet, lover Vedum.

Powered by Labrador CMS