Nyheter

INSPEKSJON: Personell fra Kystvakten ved en russisk omlaster. Bildet er tatt i 2023.

Kystvakten: Ingen merkbar reduksjon i russisk fiske

Totalt har Kystvakten registrert 30 alvorlige fiskeri-overtredelser i 2023. De har ikke merket mindre til russisk fiske, til tross for innførte sanksjoner mot landet. 

Publisert

«Kystvakten har fortsatt et ryddig og profesjonelt forhold til Russland innenfor fiskeri og ressurskontroll i Barentshavet. Samarbeidet er viktig for en bærekraftig forvaltning av torskebestanden i nordområdene». 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det skriver daværende fungerende sjef for Kystvakten, Endre Barane, i Kystvaktens årsrapport for 2023. 

Samarbeidet mellom Norge og Russland innen søk, redning og forurensing fortsetter, står det i rapporten. 

Samarbeidet er imidlertid «redusert til et minimum» som følge av krigen i Ukraina, og Kystvakten gjennomførte ikke fellesøvelser med sin russiske motpart i løpet av fjoråret. 

Les også: Kystvakten mangler kvalifisert personell

Ingen merkbar reduksjon

I rapporten kommer det frem at det ikke har vært en «merkbar reduksjon» i den russiske fiskeriaktiviteten. Dette til tross for sanksjonene som er innført etter invasjonen av Ukraina. 

«Det at Norge har valgt å holde havner åpne for russiske landinger av fangst, gjør at et betydelig antall russiske fartøyer fisker både i Norsk økonomisk sone og i Fiskevernsonen ved Svalbard», heter det i rapporten. 

«Det har imidlertid vært en økning i omlastingsaktiviteten ved Svalbard, noe som kan skyldes at russiske fiskefartøy er utestengt fra europeiske havner». 

Les også: EU-landene enige om nye sanksjoner mot Russland

INSPEKSJONER: Fiskeriinspeksjoner er blant Kystvaktens viktigste oppgaver. Her er kystvaktskipet KV Svalbard (W303) og det russiske fiskemottaksfarøyet Arctic Princess i Recherchefjorden utenfor Svalbard i 2014.

30 alvorlige overtredelser

KV gjennomførte i 2023 1162 fiskeriinnspeksjoner i løpet av 2023. Det innebærer en nedgang i inspeksjoner på utenlandske fartøy. Ifølge Barane er dette negativt, da disse fartøyene ofte ikke kan kontrolleres når de lander fangst i utlandet. 

Det er også en nedgang i avdekkede alvorlige overtredelser. Totalt er 30 alvorlige overtredelser registrert. Kystvakten har gitt 88 advarsler, det er registrert 27 anmeldelser og tre skip er blitt oppbrakt, altså beslaglagt eller anholdt og ført til land. 

Brorparten av de alvorlige overtredelsene har funnet sted i Norsk økonomisk sone. Brudd på reglene for rapportering og fiske i ulovlig område var de hyppigste lovbruddene i 2023.  

Kystvakten har begrenset politi-, inspeksjons- og kontrollmyndighet, og kan iverksette tvangstiltak på vegne av flere statlige aktører og sivile myndigheter.

Powered by Labrador CMS