Nyheter

MANGE OPPDRAG: Et kystvaktskip sammen med Tolletaten under pinseaksjon i Ytre Oslofjord.

Kystvakten mangler kvalifisert personell

Til tross for personellmangel, har Kystvakten løst flere oppdrag og flydd mer i 2023 enn året før. 

Publisert

«I et år preget av innfasing av Jan Mayen-klassen og utfasing av Nordkapp-klassen, samt større oppdateringsprosjekter har Kystvakten opprettholdt gode leveranser. Dette har vært mulig takket stor innsatsvilje og høy fleksibilitet fra personellet». 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det skriver daværende fungerende sjef for Kystvakten Endre Barane i årsrapporten for 2023. 

Jan Mayen-klassen er Kystvaktens nye fartøy, mens Nordkapp-klassen er den gamle klassen. 

I 2023 opplevde Kystvakten (KV) en økning i antall oppdrag, sammenlignet med året før. Med bistand til Forsvaret og andre etater, ble det gjennomført totalt 4150 oppdrag. I 2022 var tallet 3455. 

Men til tross for flere løste oppdrag, har Kystvakten støtt på utfordringer i løpet av 2023. Ifølge rapporten mangler de kvalifisert personell.

«Mannskapene utviser positivitet, profesjonalitet og stor innsatsvilje, men kystvakten har i løpet av 2023 lagt til kai i 76 døgn grunnet mangel på kvalifisert personell», skriver Barane. 

Finansieringen av fartøyene KV Bison og KV Jarl har også vært «vesentlig høyere» enn rammen for ivaretakelse av statlig slepeberedskap. De to hadde til sammen 583 patruljedøgn.

Ifølge Barane skyldes det høye aktivitetsnivået at Kystvakten har overført driftsmidler fra helikopterbærende fartøy. Dette vil ikke kunne gjøres etter 2024, når alle de tre nye Jan Mayen-klasse fartøyene er i drift. 

«Det er avgjørende å sikre en komplett og forutsigbar finansiering for driften av disse fartøyene for mest mulig operativ utnyttelse», skriver han i rapporten. 

20 timer med NH-90

Politiet er den største oppdragsgiveren med 802 oppdrag, etterfulgt av Forsvaret med 780 oppdrag. Kystvakten har også løst oppdrag på etterspørsel fra blant annet Kystverket, Tolletaten, Fiskeridirektoratet, Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet. 

De har gjennom året utført 403 grensekontroller, 89 slep, 159 søk- og redningsoppdrag og bidratt med medisinsk assistanse 20 ganger. 

Totalt har Kystvaktens fartøy patruljert 3716 døgn i løpet av året. Ytre Kystvakt har patruljert mest, med 1716 døgn. Det er totalt gjennomført 563 flytimer, 15 timer mer enn året før. 

«Bruk av fly i forbindelse med overvåkning av havområdene er en viktig bidragsyter innenfor ressurskontroll og myndighetsutøvelse. Dette gir god situasjonsforståelse, som igjen muliggjør effektiv og målrettet disponering av fartøyene».

Innleide sivile fly har vært 318 timer i luften, mens droner er flydd i 225 timer. Skandale-helikopteret NH-90 har klokket 20 timer. 

NH-90-prosjektet ble varslet terminert i juni 2022, etter vesentlige forsinkelser, lav pålitelighet og krevende og omfattende vedlikehold. SH-60 Seahawk er bestilt som erstatning og er forventet levert i 2025 og 2026. 

«Solide kapasiteter»

I mars ble Kystvaktens sitt første fartøy i den nye Jan Mayen-klassen, KV Jan Mayen, overlevert. Klassens andre fartøy, KV Bjørnøya ble døpt og satt i drift i november. Det tredje fartøyet, KV Hopen, forventes levert i mai 2024.

«Fartøyene fremstår som solide kapasiteter for å kunne møte fremtiden», heter det i rapporten. 

Samtidig som det kommer nye fartøy inn i flåten, har KNM Nordkapp og KV Andenes avsluttet sin tjeneste. 

Sistnevnte ble overlevert til Sjøforsvaret i 1982 og er et av de fartøyene som har gjennomført flest oppdrag utenfor norsk økonomisk sone. I pensjonstilværelsen skal KV Andenes brukes som sivilt skip. 

Kystvaktens oppdrag i 2023

 • Medisinsk assistanse – 20 
 • Dykking – 18
 • Grensekontroll – 403
 • Los-bestemmelser – 411
 • Miljøoppsyn – 63
 • Navigasjonssikkerhet – 130
 • Slep – 89
 • Søk og redning – 159
 • Tolloppdrag – 331
 • Transport – 80
 • Vernede områder – 52
 • Visitasjon (iht. anløpsforskriften) – 424
 • Havbruk – 330
 • Sjødyktighet – 391
 • Oppdrag Forsvaret – 134
 • Ressurs- og beredskapskontroll – 206
 • Øvrige oppdrag – 909
 • Totalt – 4150 oppdrag
Powered by Labrador CMS