Julekalender 2021

– Kvinner forteller om trakassering og ukultur, heter det på forsiden av magasinet F i siste utgave høsten 2018.

Luke 14: Et sterkt budskap om ukultur

Forsvarets forum gikk i bresjen med å dokumentere trakassering i Forsvaret.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Årets julekalender i Forsvarets forum består av drypp fra jubileumsboka «God vakt! Journalistikk i Forsvaret gjennom 75 år». Boken er til salgs hos Norli.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er en sterk forside og et sterkt budskap som møter lesernes av Magasinet F i siste nummer i 2018. Hele forsiden og 28 innsider er viet temaet seksuell trakassering.

Stille

Reportasjen på coveret innledes slik:

– Året er 2017. Mektige menn får skjeletter dratt ut av skapene. Én etter én starter bransjer og miljøer i Norge egne opprop. Kvinnelige skuespillere, musikere, IT-bransjen, brann- og redningstjenesten, leger- og medisinstudenter. I Sverige tar forsvarskvinnene initiativ.

I det norske Forsvaret forblir det stille.

Betyr det at historier om seksuell trakassering, maktmisbruk og overgrep ikke finnes?

– Det gjør de i aller høyeste grad, skal vi tro sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Frank Brundtland Steder, som har forsket på kvinners situasjon i Forsvaret gjennom ni år.

– Problemet er større enn man vil innrømme, sier han.

Kaptein Miriam Weierud i Militært kvinnelig nettverk:

– Mørketallene er store. Selv om noen saker rapporteres i anonyme medarbeiderundersøkelser, blir de ikke varslet.

Fire kvinner brøt tausheten

Det er gått drøyt seks måneder siden redaksjonen startet kartleggingen.

– Vi kjente til noen få tilfeller med anklager om ukultur og overgrep, men ganske tidlig forsto vi at omfanget var mye større enn vi ante, sier digitalredaktør Ole Kåre Eide, som ledet det omfattende prosjektet.

Bærebjelken i reportasjen er dybdeintervjuer med de fire kvinnene «Ida», «Vilde», «Nora» og «Stina». Navnene er fiktive, og de forteller anonymt om sine dyrekjøpte opplevelser i Forsvaret. Bakgrunn og historier er ulike, men alle fire hver på sin måte med på å bryte tausheten.

Det er redaksjonens tre kvinnelige medarbeidere Silje Kampesæter, Gro Anita Furrevik og Ylva Seiff Berge som har satt sine signaturer på dekningen. Journalistene forteller om en grundig prosess og en rekke krevende avveininger.

Det har vært svært viktig å bygge tillit i møte med kildene. Medarbeiderne har møtt en rekke kvinner i alle forsvarsgrener – over hele landet. Langt flere enn de som er sitert. Noen av kvinnene har varslet, andre har tiet.

– Tiet, fordi «å varsle er som å skyte seg selv i foten», som en av de operative kvinnene i reportasjen mener.

Etisk krevende

Ole Kåre Eide forteller om en rekke krevende etiske avveininger. ­

– Vi bestemte oss tidlig for å anonymisere kvinnene. Så var spørsmålet: Skal vi konfrontere dem som blir anklaget og la de komme med sin versjon. Vi valgte å la fortellingene bli stående uten tilsvar. Først og fremst av hensyn til kvinnene. Det er ofte små miljøer, og vi ville på ingen måte bidra til å gjøre kvinnenes karrierevei vanskeligere i Forsvaret, sier Ole Kåre Eide.

Her er noen av sitatene fra Vilde:

– Jeg innså ikke hvor mye urett jeg stille hadde akseptert før etter at jeg sluttet i Forsvaret. Det var en krevende balansegang mellom å jobbe tett sammen på dagtid og med festing og drikking på kveldstid. Slik er tilværelsen for mange jenter i Sjøforsvaret.

Hun deler høyst personlige erfaringer og innrømmer at det var svært krevende å sette grenser. I ettertid er det vondt å tenke på at hun ikke maktet å si fra i tilstrekkelig grad om overgrep.

– Jeg var uforberedt på dette klimaet. Ordet «feltmadrass» var en gjenganger i miljøet. Jenter er inne i Forsvaret for å ligge med gutter, var det en del som sa. Jeg opplevde nedsettende snakk om kvinner generelt og grove utsagn som «du er jo glad i kuk, ikke sant» og «nå må du ikke bli så våt at du sklir av stolen».

Vilde nevner at kommentarene kunne ha en aggressiv undertone, samtidig som de ble framført på en «humoristisk» måte. Da var det vanskelig å si fra. Man hadde ikke lyst til selv å fremstå som en humørløs «bitch», sier Vilde.

Nå har hun flyttet til en annen del av landet og er i gang med sivil utdannelse. Samtidig har hun benyttet psykolog fra Forsvaret og er derfra henvist til spesialisthelsetjenesten, hvor hun er utredet for postraumatisk stresslidelse. Fortsatt går hun i terapi.

Reaksjonene strømmet inn

– Bli forbanna! er overskriften på ansvarlig redaktør Tor Eigil Stordahls lederkommentar. Han gjentar de samme ordene som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttalte da han hadde fått lese tekstene i Forsvarets forum.

Redaktøren presiserer at de omtalte hendelsene er grundig sjekket.

– Vi har valgt å la dem som forteller, fremstå uten eget navn. Noen lesere vil kanskje mene de kjenner igjen en situasjon, men i virkeligheten er det nok dessverre så mange som har opplevd noe lignende, slik at det like godt kan ha vært andre mennesker involvert.

På Forsvarets forums nettsider og i magasinet fortsetter reaksjonene å strømme inn også utover i 2019. Blant annet er det flere som viser til alarmerende resultater i tidligere undersøkelser i Forsvaret om mobbing og seksuell trakassering. Ifølge vernepliktundersøkelsen fra 2017 har 16 prosent av jentene svart at de har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret.

Digitalredaktør Eide:

– Vi synes det var viktig at Forsvarets forum gikk i bresjen med å avsløre ukulturen i Forsvaret. Reportasjesatsingen er kanskje den viktigste vi har gjort de siste ti årene. Det er også tilfredsstillende å se at forsvarsledelsen på ulike måter har tatt grep, sier han i en kommentar i jubileumsboka «God vakt!»

Powered by Labrador CMS