Nyheter

BEKYMRET: Robert Hansen er hovedverneombud i Sjøforsvaret.

Sjøforsvarets hovedverneombud:
– Jeg frykter at det går til helvete med sikkerheten til sjøs

BERGEN (Forsvarets forum): Konsekvensene av straffesaken mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad kan føre til at åpenhetskulturen for økt skipssikkerhet i maritim sektor ødelegges, frykter Robert Hansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Drøye syv måneder før kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS, nedsatte Sjøforsvaret en arbeidsgruppe. Gruppen skulle finne måter å bedre rapporteringen av uønskede navigasjonshendelser. Slik rapportering innebærer observasjoner, nestenulykker og faktiske hendelser.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Arbeidsgruppen ble nedsatt fordi vi så et avvik mellom antall hendelser og rapporteringer, forklarer Robert Hansen.

Hansen er hovedverneombud for Sjøforsvaret. Han har fulgt rettssaken mot vaktsjefen på Helge Ingstad og er bekymret for konsekvensene saken vil ha for rapporteringskulturen i maritim sektor.

– Manglende kultur for å melde fra om feil og uhell stod ikke i forhold til ambisjonene om å følge lovpålagte krav om økt skipssikkerhet, og være blant de fremste innen navigasjonssikerhet, forklarer han.

Han mener avgjørelsene i saken ikke bare berører Sjøforsvaret, men en hel sjøfartsnasjon.

– Hvor går grensene for ansvaret til navigatører, kapteiner og redere? spør han retorisk

– Det er lagt ned mye arbeid i at folk skal våge å rapportere om de feilene de gjør, til egen arbeidsgiver og Havarikommisjonen. Utfallet av denne straffesaken kan føre til at folk ikke lenger våger å vise denne åpenheten.

Dersom ansatte blir redde for å rapportere om egne feil, mangler og uhell, vil det sette HMS-arbeidet i samfunnet generelt mange år tilbake i tid, mener han.

– Jeg frykter rett og slett at det går til helvete med sikkerheten til sjøs, og at det ikke er lenge før vi får en dødsulykke som følge av manglende rapporteringskultur.

– Denne gangen var det oss, neste gang er det noen andre.

Les også: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram måtte svare Stortinget om status for opprettelsen av en maritim innsatsskvadron.

Jevn økning i innrapporterte hendelser

Antallet innrapporterte hendelser i Sjøforsvaret har siden 2017 hatt en årlig økning på 10-15 prosent. Det viser tall som Forsvarets forum har fått innsyn i.

I dag samles avvik på en slike måte at det er lettere for skipssjefene å ha oversikt. På denne måten kan de vurdere sikkerheten på fartøyene og ta avgjørelser basert på det som er rapportert inn.

I Forsvaret har man i dag en såkalt åpenhetskultur. Denne kulturen er viktig for at man skal kunne lære av sine feil, forklarer Hansen.

– Det at det rapporteres inn mange observasjoner er positivt for sikkerhetskulturen vår, fordi det viser at vi kontinuerlig jobber for å bedre sikkerheten. Jeg er derfor positiv til høye rapporteringstall, fremfor lave.

– Jeg har ikke merket en endring i rapportering hos oss til nå, men jeg er redd for at den gode åpenhetskulturen vi har fått, kan få seg en smekk.

Les også: Sjøforsvaret har et sterkt ønske om tobesetningsløsning på fregattene.

«Just culture»

Uttrykket «just culture», eller rettferdighetskultur, er et godt kjent begrep innen luftfart og Luftforsvaret.

«Rapportering av luftfartsulykker og -hendelser er til for at vi skal lære av hendelsene, ikke straffe dem som gjør feil. Bare på denne måten kan vi bedre arbeidet med flysikkerheten», skriver Luftfartstilsynet på sine nettsider.

Rettferdighetskulturen innebærer «aksept for at det er menneskelig å gjøre feil». Det trekkes frem at det er mer effektivt å lære av dem, fremfor å straffe den som har feilet.

Hansen er redd for at rettferdighetskulturen vil ødelegges som følge av den pågående Helge Ingstad-saken. Hovedverneombudet for Luftforsvaret Vidar Dypvik sitter med lignende bekymringer.

– Jeg er også bekymret for det, sier Dypvik til Forsvarets forum.

– Hvis saken medfører at man plutselig blir redd for å bli straffeforfulgt etter et uhell, så er jeg redd for at det fører til at vi får mindre egenrapportering, som vil kunne føre til dårligere sikkerhet. Det gjelder i Luftforsvaret også.

Les også: Vaktsjefen erkjenner ikke straffskyld.

Frykter konsekvensene

Hansen ønsker ikke å ta stilling til hverken tiltalen eller utfallet i saken, men uttaler seg generelt om konsekvensene den kan føre til.

– Det er konsekvensene av straffesaken vi frykter. Sikkerheten til våre ansatte utfordres, sier han.

Vaktsjefen om bord på KNM Helge Ingtsad er alene tiltalt for brudd på straffeloven, for «uaktsom forvoldelse av sjøskade».

Han er også tiltalt for overtredelse av militær straffelov, ved å ha «gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter». Forsvaret ble ilagt en foretaksstraff på ti millioner etter ulykken.

Powered by Labrador CMS