Nyheter

LANG HISTORIE: Kulturen med patcher har en lang historie i Forsvaret. I hver forsvarsgren finner man patcher som representerer alt fra avdelinger, øvelser til helt spesielle oppdrag.

Vafler, snikmordere og sjøhester: Her er Forsvarets hjemmesnekra merker 

Merker som bæres på uniform og utstyr er en kultur i Forsvaret som både forener og frustrerer. Noen er inspirert av gamle krigsfilmer, andre av nystekte vafler i felt. Forsvarets forum har samlet inn noen av dem. 

Publisert Sist oppdatert

– Vi kalte hverandre hitman og assassin på spøk, med referanse til filmen Generation Kill, som vi betraktet som god fagkilde til språk. Etter et par uker med spøk begynte det å bli kultur, forteller Ola Falch som var med en del av et vakt- og sikringslag i Mali i 2016. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Falch snakker om fenomenet «patcher», eller borrelåsmerker, som soldater bærer på skuldre, yttertøy eller annet utstyr. 

Patcher har vært en tradisjon i Forsvaret i alle tider og representerer alt fra øvelser, avdelingen man tilhører, et lag, en operasjon eller til minne om noen som har gått bort i tjeneste. 

Disse merkene kommer i tillegg til Forsvarets offisielle avdelingsmerker. 

– Forsvarsgrenene er ulike og patcher skaper identitet og mangfold, sa Forsvarets sjefssersjant Rune Wenneberg til Forsvarets forum i oktober 2023. 

Men ikke alle er like begeistret. Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) har bakgrunn fra Hæren og Etterretningsbataljonen. Han mener at for mange egenlagde patcher kan være negativt for det samlede fellesskapet.

Patch-kulturen kommer tydeligst fram hos Luftforsvaret som man samlet ser har mange fler patcher enn hos de andre grenene, men også i Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet finnes det mange egenlagde patcher.

BLE KULTUR: Navnet Assasin var inspirert av blant annet språkbruken i krigsfilmen Generation Kill.

Det totale antallet patcher er nærmest umulig å anslå.

Hitman og Assassin

Patcher har en lang tradisjon også utenfor Norges grenser. I internasjonale operasjoner (INTOPS) har utallige patcher og merker blitt laget knyttet til ulike oppdrag. Dette var intet unntak i 2016 for det norske Hercules-bidraget i Mali.

Soldatene fikk patchene laget inne i leir og trykket opp til alle i laget.

– Vi bar de kun bak på vesten. Luftforsvaret hadde ikke kontroll på patcher, noe som var tydelig da enkelte feilplasserte offiserer gikk med «Tiger meet» fra 2013 i Mali, forteller Falch. 

Livets tre 

LIVETS TRE: Mottoet In Cordis Basi - Med hjerte i basen.

– Denne patchen er vi utrolig stolte av, forteller sjef for baseskvadronen på Evenes, Trond Viggo Opdal. 

TROPP 3: De tre styrefinnene i pilen representerer tropp 3, populært kalt Sunnnmørstroppen.

Yggdrasil var verdens senter i norrøn mytologi og er bindeleddet mellom jord og luft. Så lenge treet er grønt og bærer friske skudd,  vil verden bestå. 

– Vi i baseskvadronen er i grunnen bindeleddet og et sentrum i basen. Vi står for mye av logistikken for å holde basen operativ, både forpleining, transport, idrett, velferd og post. Så lenge vi leverer, og er grønn med friske skudd, så fungerer basen, forklarer Opdal. 

Griffen

– Mange kaller den for ørnen, men det er faktisk en griff, som er en blanding av ørn og løve. Patchen er basert på det gamle infanteriregiment 11 (IR 11) sitt emblem, som ble nedlagt sammen med resten av infanteriregimentene i 1995, forteller løytnant Arnstein Erdal. 

ØRN OG LØVE: Patchen brukes fortsatt i dag, men uten pilen.

Pilen representerer innsatsstyrken Archery, i HV-11 i Møre og Romsdal. Archery var kodenavnet på det som også blir kalt Måløyraidet, en aksjon under andre verdenskrig som foregikk på Vågsøy og Måøy 26-28 desember 1941. 

–  Patchen ble brukt av innsatsstyrken Archery fra opprettelsen av innsatsstyrkene i 2005 frem til 2016. Etter dette ble selve emblemet modernisert til kun å være Griffen, uten pilen i klørne, forklarer Erdal. 

Merket er et offisielt godkjent avdelingsmerke. 

Sjøhesten

Båt- og dykkertroppen i Ingeniørbataljonen skal sette inn og hente ut hærsoldater. I 2021 lagde de sitt eget avdelingsmerke. 

– Troppen har opp gjennom årene blitt flyttet mye rundt på, nedlagt, gjenopprettet og samtidig endret fra halvt vervet til vernepliktig miljø, noe som har ført til at mye kultur har dødd ut, forteller sersjant i Ingeniørbataljonen Martin Østingsen. 

DAGLIG I BRUK: Patchen er i daglig bruk på sekker og i felt, spesielt på tørrdrakten soldatene bruker ombord på båtene.

Han forteller at dette igjen førte til at hver eneste kontigent med vernepliktige lagde egne logoer og merker for å ha noe å knytte seg til. 

SYMBOL: Sjøhesten alene symboliserer hele båt- og dykkertroppen i Ingeniørbataljonen.

– Noen av disse merkene var bra, andre var mindre gjennomtenkte. På bakgrunn av dette valgte vi ansatte derfor å lage en logo og et eget merke som var fastsatt for troppen, legger han til. 

Sjøhesten blir ofte brukt av militære avdelinger for å vise tilknytning til det marine og har lenge vært et sterkt symbol i Hæren, et stolt dyr med rak rygg som spiller en stor rolle i økosystemet, selv om det er lite av størrelse. 

– Dette føler vi symboliserer troppen vår, forklarer Østingsen.

Kulturen i dykker-gruppen har blitt godt bevart gjennom årene, men Østingsen forteller at de vernepliktige ikke har vært like godt representert, og at det derfor har blitt laget to ulike patcher.  

– Det ene merket består kun av sjøhesten som skal symbolisere hele troppen, mens det andre har det gamle kvalifiseringsmerket for ingeniørdykkere på toppen av våpenskjoldet. Dette for å symbolisere og verdsette tiden dykkerne har lagt inn for å bli ingeniørdykkere, sier han. 

Dette ble også gjort for å prøve og ikke overkjøre gammel,  allerede etablert kultur. 

– Jeg skulle gjerne likt å se muligheten for at troppsmerker anerkjennes lengre opp. God kultur bygges fra bunn og oppover, ikke motsatt, sier Østingsen. 

Se de ulike patchene i bildegalleriet under: 

REKRUTTBATTERIET: Den grønne R er fortsatt Rekruttbatteriets nåværende avdelingsmerke og har eksistert i over 30 år. Rekruttbatteriet er Norges eldste ungdomsheimevernavdeling, underlagt utrykningseksvadronen.
VAFFELHJERTET: Deles ut på kurs for alle Forsvarets tros- og livssynsassistenter etter første utdeling av vafler i felt. – Patchen kan ikke bæres i garnison, men i felt eller i kapellet en vaffelkveld er innafor, forteller feltprest på Setermoen Terje Salvigsen
KAMPSTØTTE: Patchen representerer de fire forskjellige troppene og staben i Kampstøtteskvadronen i Telemarksbataljonen, som er samband, sanitet, bombekaster, rep og berging (SBBN). Lynet er tatt fra SBBNs logo og er et universalt tegn på samband. Den svarte figuren er en høymast med bom og fire tilkoblede antenner som brukes i Sambandstroppen. Designet av Joakim B. Røgeberg.
VÅPENTEKNIKK: Avdelingsmerke for våpeteknisk overflate på KNM Thor Heyerdahl er basert på et bilde av en av kanonen ombord. Patchen er fortsatt i bruk i dag.
INTOPS: En av mange veteran-patcher tilknyttet internasjonale operasjoner.
FRA BODØ TIL ØRLAND: Patch laget i forbindelse med kampen om nedleggelsen av Bodø som kampflybase for flytting til Ørland.
SISTE REISE: Da det siste jagerflyet av typen F-16 var ute av Forsvaret, ble det også laget en egen patch. I 2022 ble flere F-16 sambleobjekter solgt til inntekt for Barnekreftforeningen, en organisasjon som Luftforsvaret har gitt støtte til i mange år.
HAUGESUND: Heimevernsungdommen i Haugesunds patch som ble brukt på 80-90 tallet. Patchene skal trolig ha blitt laget på privat inititativ, og den gang godkjent på distriktsnivå i HV 08.
AVSKJED: Etter 54 år i operativ drift av treningsflyet P-3 Orions, ble det laget en egen patch som ble delt ut til besetningen og støttepersonell på bakken under deres avskjedstur. Dette som en hyllest til P3-Orions tjeneste de siste årene.
SICILIA: Militærbasen Sigonella på Sicilia med sin egen patch for Nato Alliance Ground Surveillance, hvor flere nordmenn arbeider med blant annet Natos Global Hawk-droner.
PIONERENE: PI-troppen i FNs fredsbevarende styrke i Libanon (UNFIL). – Dødninghodet var det samme som var plassert som skilt på ulike minefelt. Den skulle representere fare. Jeg. var i UNFIL kontigent 36, oktober 1995 til mai 1996, forteller Rune Stålby. PI-troppen jobbet blant annet med miner og sprengstoff.
NATO: Natos-patch ble brukt av de aller fleste styrkene som tjenestegjorde i Afghanistan.
MANGFOLD: Patchen med enhjørningen på ble som et ytterpunkt i diskusjonen rundt en ny avdelingspatch for crewet på P-8A Poseidon som skulle bryte med de mørke og dystre fargene i Forsvaret.
LUFTVERN: Nike-batteriene var et missil-basert luftvernsystem som var i bruk i Norge i perioden 1960-1991, utplassert på Trøgstad, i Asker, Nes og Våler.
VÅLER: Våler batteri med Oozlefinken. Patch-kulturen blomstret blant Nike-batteriene på 80-tallet.
NIKE MISSIL: Asker Batteri.
KABUL: Designet for et av sanitetsbidragene i Kabul i 2021. Patchen ble laget etter at Nato bidraget var avsluttet og Norge valgte å fortsette oppdraget sammen med USA. Fjellene representerer både Norge, USA og Afghanistan.
LANGT MOT NORD: Patch laget for lærlinger som blant annet gikk radar- nasams 3- og radioteknikerutdanning på Kjevik.
NORDIC RESPONSE 2024: Vinterskolens Nato-patch ble båret på uniform under årets vinterøvelse i Nord-Norge.
NORGE I LIBANON: Merket ble designet i mai 1981 og ble benyttet av norske FN-styrker i Libanon. Senere ble avdelingsmerket modifisert av andre tropper og brukt i flere år etterpå. Det ble også malt på vegger og skilt.
KONTROLLTÅRN: Patch for lokalt alarmmottak (LAM) på Ørlandet flystasjon fra 2017, som overvåker og kontrollerer alle alarmer og sensorer på hele flystasjonen. Inspirert av et kameras iris og representerer at LAM har ett øye i alle kriker og kroker på basen.
MARSJ: Patch laget i forbindelse med Nijmegenmarsjen. Dag fire har soldatene en stopp i Beers hvor de samles. Har de kommet til Beers innen en fastsatt tid blir de registrert og etter fem ganger får de en medalje og et ordensbånd. En populær patch, som kun de norske som går får utdelt.
BJØRNEN: For Fredrikstad er bjørnen helt et helt sentralt element i byvåpenet, og ble derfor et naturlig valg i utformingen av Fredrikstad HVs eget avdelingsmerke. Patchen ble godkjent som offisielt avdelingsmerke i 2022.
BOSNIA: FN patch brukt på uniformene til Norair-personellet i UN Pretction Force (UNPROFOR) i Bosnia fra 1993-1995. – Patchen var plikt å bruke på uniformene den gang. Generalinspektørene i Luftforsvaret hadde egne bestemmelser for patcher og i avdelingene kunne man lage nye patcher, men de måtte godkjennes tjenestevei før bruk, forteller pensjonert oberstløytnant i Luftforsvaret, Erik Dokken.
KYSTVAKT: Patch laget i 2016 for den maritime Nato-operasjonen Sea Guardian. Operasjonen omfattet flere land og skulle øke Natos rolle i Middelhavet.
JEGERE: Jegertroppen i Grebe, heimevernsdistrikt 5.
KNIVLAUS: Oppklaringslaget i utrykningstroppen i HV-05 fikk sin ferske patch fra trykkeriet i desember 2023. "Knivlaus mann er livlaus mann" er et uttrykk brukt innad i laget.
FLAGGPATCH: Finnmark Heimevernsdistrikt (HV-17) har samiske soldater laget en egen flaggpatch. Patchen er produsert opp i en grønn variant som står til uniformen og en i fargene i det samiske flagget.
STINGTROPP: Laget for hele Stormingeniør-miljøet, spesielt i Nord-Norge. Patchen skal synliggjøre personell som tjenestegjør i Stingtroppene, med gjennomført grunnleggende sting-utdanning (sprenging, søk, minetjeneste og stingdriller). Patchen bæres på kamputrustning eller venstre skulder på kampuniformen.
VILJE TIL INNSATS: Utviklet for Luftforsvarets tidligere avdeling 720 skvadron ved Rygge i 1996 og ble brukt en kort periode. Ønsket var å bringe videre den internasjonale suksessen Unprofor videre.
BRUNSSUM: Patch tilhørende avdelingen Joint Force Command Brunssum. Vikingskipet til høyre var symbolet som tidligere preget avdelingsmerket til Nordkommandoen i Nato på Kolsås. Sverdet og borgen var det tidligere avdelingsmerket til sentralkommandoen i Nato, lokalisert i Frankrike, men senere Nederland.
AMERIKA: Patchen tilhører 62d skvadronen som holder til i Arizona. I denne skvadronen utdannes norske kampflygere.
ØRN: Brukt av norske soldater i Provincial Reconstruction Team (PRT) i Meymahne.
RØVERHISTORIEN: Det som startet som en uskyldig røverhistorie fra en norsk PSYOPS plansjef i Irak, til en amerikansk kollega, ble til en patch godkjent på generalnivå.

Trykk på plusstegnet til høyre i galleriet for å se hele bildeteksten. 

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det innsatsstyrken til HV 11 Archerys merke var en griff. Dette stemmer ikke. Det riktige er en ørn. Feilen er rettet og det er i tillegg lagt inn en presisering at denne patchen er et offisielt godkjent merke. Feilen ble rettet 2. april 2024 kl. 09:47. 

Powered by Labrador CMS