Meninger

TYDELIG: Det må ikke være tvil om at forsvarssjef Eirik Kristoffersen ønsker mest mulig åpenhet i Forsvaret. Det tror jeg også folk i Forsvaret har forstått, skriver brigader Eystein Kvarving (t.h.).
TYDELIG: Det må ikke være tvil om at forsvarssjef Eirik Kristoffersen ønsker mest mulig åpenhet i Forsvaret. Det tror jeg også folk i Forsvaret har forstått, skriver brigader Eystein Kvarving (t.h.).

Det skal være åpenhet i Forsvaret

Helt grunnleggende handler det om at befolkningen skal ha tillit til oss, og at det er mest mulig forsvarsvilje i befolkningen.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarets forums leder fredag 9. februar setter søkelys på en viktig sak. Åpenheten i Forsvaret. Det må ikke være tvil om at forsvarssjef Eirik Kristoffersen ønsker mest mulig åpenhet i Forsvaret. Det tror jeg også folk i Forsvaret har forstått. 

Vi forventer at sjefer på alle nivå i Forsvaret er åpne om sitt virke innenfor det som ikke er sikkerhetsgradert. Vi ønsker at flere kommuniserer aktivt og oftere. 

I så måte er det bra at flere og flere sender inn innlegg til Forsvarets forum om ulike saker. Så hender det vel at folk trår feil, men det må vi tåle. 

Ikke sånn vi vil ha det

Eksemplene som trekkes frem av Forsvarets forum er en måte å håndtere media på som ikke er sånn vi vil ha det. Samtidig er det viktig å understreke at de som avtjener førstegangstjenesten velger selv om de vil snakke med media. 

Det er ingen som skal tvinges mot sin vilje dersom de av ulike grunner foretrekker å takke nei til en forespørsel fra pressen. Her er det en viss forskjell på sjefer, som vi ønsker skal kommunisere, og øvrige ansatte og folk inne til førstegangstjeneste som kan velge selv hva de er komfortable med. 

De som avtjener førstegangstjenesten sin i Forsvaret er myndige personer, og det er dem vi forholder oss til. Det kommer tidvis henvendelser fra foreldre som sikkert mener godt, men Forsvaret må forholde oss til den enkelte voksne person, ikke til familiene deres når det gjelder saker som angår dem selv.

Åpenhet og tillit

Hvorfor er det så nødvendig at flest mulig kommuniserer i Forsvaret? Helt grunnleggende handler det om at befolkningen skal ha tillit til oss, og at det er mest mulig forsvarsvilje i befolkningen. Det er bare å se hvor beundringsverdig og viktig forsvarsviljen til folket i Ukraina er for deres forsvarskamp. 

Videre er det sånn at Stortinget har bevilget ganske mye penger til Forsvaret. Da er det viktig å være mest mulig åpen om hvordan vi bruker midlene for å oppnå mest mulig forsvarsevne.

Det er ganske unikt at Forsvaret holder seg med og betaler for et eget uavhengig medium – Forsvarets forum. De jobber godt med å belyse alle sider ved Forsvarets virksomhet, og bidrar til å øke interessen for forsvarssaker i samfunnet. 

Det betyr også at vi må tåle at det stilles kritiske spørsmål til oss. Det gjør oss bedre. Tross alt er Forsvarets oppgave å forsvare fred, frihet og demokrati. En fri presse er en viktig del av demokratiet vårt. 

Powered by Labrador CMS