Leder

ÅPEN: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen oppfordrer ansatte til å snakke med pressen.

Hvorfor tar dere ikke sjefen på ordet?

Forsvarssjefen oppfordrer til åpenhet. Det har ikke alle nedover i avdelingene fått med seg.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Under lokalvalget i 2021 ble et knippe rekrutter på Setermoen forhindret fra å stemme. Ifølge Forsvaret skyldtes det hele en misforståelse.

– Om de skulle få stemt, måtte problemstillingen ha blitt løftet før fredag. Det ble ikke tatt opp som en sak av noen i troppen, uttalte en talsperson for Hæren den gangen.

Foreldre Forsvarets forum snakket med hadde derimot en annen versjon av historien. Rekruttene kom ikke til stemmelokalet fordi de hadde fått feil informasjon fra sine ledere i Forsvaret.

Dette ble ikke publisert da Forsvarets forum skrev om saken. Årsaken er at ingen av rekruttene turte å snakke med media. De var redd for represalier fra overordnede og for å gjøre seg upopulære i leiren.

Må stille kasse

Dette er en problemstilling journalister som jobber med Forsvaret møter jevnlig. Vi hører om dårlige boforhold, ulykker eller lovbrudd, men når vi undersøker sakene, blir folk stumme.

Ofte får Forsvarets forum vite om kritikkverdige saker gjennom de vernepliktiges foreldre. I mange tilfeller kan vi ikke skrive om det vi hører, fordi soldatene frykter at det vil skape problemer for dem om det blir kjent at de har kontakt med pressen.

Det er ikke bare soldater i førstegangstjeneste som er redde for å snakke med media. Også erfarne soldater vegrer seg for å stå frem, i frykt for å fremstå som illojale mot Forsvaret.

I hvilken grad soldater møter represalier av å snakke med media, er vanskelig å slå fast. Det er uansett ingen tvil om at det er en utbredt oppfatning i Forsvaret om at det straffer seg å snakke med pressen. En uformell straff for soldater er å måtte «stille kasse» – kjøpe en kasse øl til avdelingen man jobber i – dersom man blir eksponert i media.

Styrke

Dette er stikk i strid med budskapet fra Forsvarets øverste leder. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har gjentatte ganger oppfordret vernepliktige og ansatte til åpenhet.

– Jeg oppfordrer alle i Forsvaret til å snakke med media. Snakk med lokale media, skriv kronikker, bruk den ytringsfriheten vi har i Norge for det den er verdt, sa Kristoffersen i Forsvarets egen podkast i november.

Hvorfor tar ikke folk i Forsvaret sjefen sin på ordet? Er ikke Kristoffersen tydelig nok når han formidler informasjon nedover i systemet? Gir han forskjellige beskjeder innad i organisasjonen og utad i media? Det som er sikkert er at ansatte i Forsvaret enten ikke har hørt forsvarssjefens oppfordring til åpenhet, eller ikke tror på den.

Åpenhet er styrke, også for Forsvaret. Når mediene avdekker kritikkverdige forhold, gir det Forsvaret en mulighet til å rydde opp. Nå legges kritiske stemmer under lokk. Mener Kristoffersen alvor når han oppfordrer til åpenhet, må alle i organisasjonen få vite at det ikke skal straffe seg å snakke med pressen.

Powered by Labrador CMS