Nyheter

HELIKOPTER: Et NH-90-helikopter avbildet utenfor Akershus festning.

Regjeringen vil levere tilbake NH90-helikoptrene og kreve pengene tilbake

OSLO (Forsvarets forum): Lav pålitelighet, krevende og omfattende vedlikehold og forsinket levering er årsakene til at regjeringen ikke lenger vil ha helikoptret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram holdt fredag morgen pressekonferanse om de skandalebefengte helikoptrene. Nå vil regjeringen kreve tilbake de fem milliardene som hittil er betalt for helikoptrene.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarsmateriell (FMA) har fått i oppdrag av regjeringen å avslutte innfasingen av NH90 og heve kontrakten med leverandøren, går det frem i en pressemelding fra FMA. FMA har sendt en såkalt hevingserklæring til leverandøren NHI. En heving av kontakten innebærer full tilbakeføring av partenes ytelser, står det.

– Aldri levert

– Det er ikke noe håp om at dette her kan komme i lufta til en fornuftig pris, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen fredag morgen.

Han opplyser at de har kommet med en anbefaling, og så har regjeringen gjort beslutningen om å levere tilbake helikoptrene.

– Det er et helikopter som aldri har levert, sier forsvarssjefen.

HEVER KONTRAKTEN: Regjeringen vil levere NH90-helikoptrene til Forsvaret tilbake, og de krever å få igjen 5 milliarder kroner som hittil er blitt betalt for helikoptrene. FMA-direktør Gro Jære forteller om flere utfordringer med maskinen.

Det har vært flere problemer med helikoptret, sier FMA-direktør Gro Jære.

  • Leveransen er vesentlig forsinket.
  • Påliteligheten til helikopterne er fortsatt ikke god nok.
  • Vedlikeholdet er fortsatt krevende og svært omfattende.
  • Leveringen er nå så forsinket at enkelte systemer som ble bestilt sammen med helikopterne er gått ut av produksjon.

– Vi ga leverandøren beskjed i desember 2020 om at de hadde siste mulighet til å komme opp med en plan som vi har tillit til. Og når vi da har sett at de siste planene ikke er blitt holdt, så var det på tide å gi dette rådet og ta denne beslutningen, sier Jære til Forsvarets forum.

FMA-direktøren vil ikke anslå når nye helikoptere kan være på plass, men at det normalt tar om lag fem år.

– Nå må vi gå ut og orientere oss i markedet. Det er jo ikke så veldig stort, men vi må se på noe som allerede er i bruk og som allerede er i drift i henhold til strategien i langtidsplanen.

Ny sikkerhetssituasjon

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at regjeringen har satt i gang en konseptvalgutredning, for å gå gjennom de mulighetene Forsvaret har til å dekke opp mangelen på helikoptere på kortere og lengre sikt.

– Er det muligheter for innleie? Er det muligheter for samarbeid med allierte for å få noe kapasitet, som eventuelt kan oppskaleres etter hvert? sier statsråden.

PRESSEKONFERANSE: Direktør i FMA Gro Jære, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen under fredagens pressekonferanse.

– Det er krig i Europa og en helt ny sikkerhetssituasjon. Er vi spesielt sårbare nå?

– Det har lenge vært et problem for forsvaret, for norsk forsvarsevne og vår beredskap at vi ikke har hatt en fungerende maritim helikopterkapasitet. Det er ikke blitt mindre viktig med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen vi har i Europa. Men nettopp derfor er vi nå nødt til å skjære gjennom og få i gang prosesser for å sikre at vi får kapasitetene vi trenger.

– Er det blitt gjort feil i denne prosessen? Har dere noe å lære av det som har skjedd?

– Selvsagt har man noe å lære, det har man i alle prosesser, ikke minst en prosess som den her, som har vært såpass komplisert og vanskelig over lang tid.

Vurderte på nytt

Det har over tid vært utfordringer med helikoptret. I april i fjor opplyste forsvarssjef Eirik Kristoffersen at de hadde halvert ambisjonsnivået for NH90, fra 5000 timer til 2100 timer.

I februar ba daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) Forsvarsdepartementet om å sette i gang et arbeid med å se på martime helikoptre til Forsvaret helt på nytt, meldte Aftenposten. Én av mulighetene var å si opp kontrakten for NH90.

Forsvaret, FMA og Forsvarets forskningsinstitutt gjorde vurderingen. Deres rapport slår fast at selv med store ekstrainvesteringer, vil ikke helikopterkapasiteten økes til et nivå som møter Forsvarets behov, skriver FMA.

I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne hadde brukt åtte milliarder kroner på noe som ikke var levert.

Fakta om NH90

  • Kontrakt om kjøp av 14 NH90-helikoptre til kystvakten og fregattvåpenet ble inngått med NH Industries (NHI) gjennom et felles nordisk anskaffelsesprogram i november 2001.
  • Prosjektets kostnadsramme er på 7,2 milliarder kroner (2017-kroner).
  • Fregatt- og kystvakthelikopteret NH90 skulle etter planen vært levert fra2005 til 2008, og leveransen er nå planlagt sluttført i løpet av 2022.
  • Det er mottatt 11 helikoptre fra leverandør, seks i en midlertidig versjon og fem helikoptre i en endelig versjon.
  • Fire helikoptre er så langt returnert til NHI for oppgradering til endelig versjon.
  • Helikoptrene kan operere ut fra Marinens Fridtjof-Nansen klasse, og Kystvaktens Nordkapp- og Svalbard klasse.

Kilde: Forsvarsmateriell

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS