Debatt:

Lars Bugge Aarset har vunnet fram med sitt krav om feriepenger for tjenesten i Heimevernets innsatsstyrker. Han skriver at soldatene må få utbetalt feriepenger for alle år i tjeneste.

På tide å ta dommen på alvor?

Forsvarsdepartementet må innse at soldater i innsatsstyrkene har krav på feriepenger for alle årene de har tjenestegjort, skriver Lars Bugge Aarset.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsdepartementet har nå ettertrykkelig gitt soldatene i landets innsatsstyrker «fingeren» per SMS.

Forsvarsdepartementet har trenert feriepengesaken i 15 år. Soldatene har stilt spørsmål om feriepenger siden 2005.

På spørsmål og krav har Forsvaret svart med stadig nye og merkelige begrunnelser: «Det står i kontrakten…»

«Vi har skrevet det på våre nettsider…» «Det står i et lønnsplanhefte vi har skrevet… (som er ukjent for soldatene)

«Vi har skrevet det i en e-post til noen andre en gang tidligere…»

Rett på feriepenger

Arbeidstilsynet sier soldatene har rett på feriepenger. Stortingets ombudsmann for Forsvaret har to ganger konkludert med at soldatene har rett på feriepenger. Høyesterettsadvokat Lars Holo (som har skrevet ferieloven) har konkludert med at soldatene har rett på feriepenger.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har konkludert med at soldatene har rett på feriepenger. Forliksrådet i Trondheim har konkludert med at soldatene har rett på feriepenger.

Har du lyst til å bidra i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Forsvarsdepartementet svarer deretter med å saksøke en HV-soldat og dra han inn for Sør-Trøndelag tingrett. Soldaten har ikke gjort noe annet enn å be om feriepenger. I retten møter soldaten regjeringsadvokaten som motpart.

Sør-Trøndelag tingrett konkluderer også med at soldatene har rett på feriepenger.

Forsvarsdepartementet anker til Frostating lagmannsrett. Frostating lagmannsrett konkluderer med at soldatene har rett på feriepenger Forsvarsdepartementet anker til Høyesterett.

Høyesterett konkluderer med at soldatene har rett på feriepenger.

Ferieloven er ufravikelig

Jussen er enkel: Arbeidstakere har rett til feriepenger etter Ferieloven (§ 2). Ferieloven er ufravikelig (§ 3). Etter både Ferieloven (§ 2) og Arbeidsmiljøloven (§ 1-8) er «enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste» en arbeidstaker.

Etter gjennomgang av rettskildene konkluderte Frostating lagmannsrett slik i sin dom: «Lagmannsretten har etter dette kommet til (soldaten), som frivillig tjenestegjørende i Heimevernets innsatsstyrker, har krav på feriepenger beregnet av lønn og innsatstillegg han oppebærer fra Forsvaret, jfr. ferieloven § 2 første ledd.» (4) Ankeutvalget slutter seg til dette. (5) På denne bakgrunn finner ankeutvalget enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Til tross for dette forsøker Forsvarsdepartementet seg nå med å kun utbetale feriepenger for tre år.

Dette er altså kun basert på departementets egen og ubegrunnede lovtolkning og ingenting annet. Det er arrogant, smålig og direkte respektløst.

Eller sagt med andre ord: Hva er det dere driver med i Forsvarsdepartementet?

Visste du at vi sender ut nyhetsbrev med de viktigste oppdateringene hver morgen? Meld deg på her.

Forsvarets forum har forelagt kritikken som fremkommer i dette innlegget for Forsvarsdepartementet og gitt det muligheten til å svare.

Powered by Labrador CMS