Nyheter:

Høyesterett avviste anken fra Forsvarsdepartementet. Det innebærer at blant andre Lars Bugge Aarset får utbetalt feriepenger for tjenesten i HVs innsatsstyrker.

Får utbetalt feriepenger

Høyesterett avviste anken til Forsvarsdepartementet. Det innebærer at soldater i Heimevernets innsatsstyrker har krav på feriepenger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Med utgangspunkt i dommen vil Heimevernet iverksette automatisk utbetaling av feriepenger til de som har tjenestegjort i I-stryker de tre siste årene».

Det skriver sjef Heimevernet Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen på Facebook.

Hun skriver videre at Heimevernet vil også støtte Forsvarsstaben i undersøke konsekvenser av dommen. Det innebærer blant annet om andre grupper kan ha krav på feriepenger som følge av dommen og om det vil føre til operative konsekvenser, skriver sjef Heimevernet.

– Forsvarsdepartementet har trenert

Lars Bugge Aarset, som er befal i Heimevernets innsatsstyrke «Rype», fikk i desember medhold i feriepengekravet på 19 756, 62 kroner, viste en dom fra Frostating lagmannsrett. Dommen konkluderte også med at Forsvarsdepartementet som var motpart, skulle dekke sakskostnadene.

Aarset er fornøyd med at dommen fra lagmannsretten er rettskraftig etter at Høyesterett avviste anken fra FD .

– Høyesterett har nå slått tydelig fast at soldatene har rett til feriepenger. Dette kan ikke ankes, skriver Aarset til Forsvarets forum.

Forsvarsdepartementet anket dommen fra lagmannsretten som slo fast at Aarset hadde rett til feriepenger.

Han har imidlertid lite til over for den lange tiden det tok før han fikk innfridd kravet om feriepenger.

– Soldatene har stilt spørsmål om feriepenger siden 2005. Etter å ha trenert saken etter beste evne i årevis og tapt i alle rettsinstanser forsøker Forsvarsdepartementet nå seg med foreldelsestrikset og vil avspise soldatene med feriepenger kun for tre år, altså kun en brøkdel av hva de skylder.

Ifølge Aarset kan nå soldater i HVs innsatsstyrker fremme krav om feriepenger for mer enn tre år.

– Retten har ikke tatt stilling til spørsmålet om foreldelse og det er ingen ting i veien for at soldatene kan stille krav om feriepenger tilbake fra 2005.

Starter utbetaling

Pressevakt i Forsvarsdepartementet Lars Gjemble svarer at Forsvaret har igangsatt prosessen med utbetaling av feriepenger til de som har krav på det som følge av at dommen fra lagmannsretten nå er rettskraftig.

Han viser til at FD mente at det var viktig å anke tidligere dommer som falt ned på at Aarset hadde krav på feriepenger.

– Den arbeidsrettslige statusen til de frivillige i HVs innsatsstyrker er av prinsipiell betydning for staten. Vi mente derfor at saken skulle ankes opp til Høyesterett, skriver Gjemble i en epost til Forsvarets forum.

– Vi forholder oss til dommen fra lagmannsretten og utbetaler feriepenger i samsvar med dommen. Forsvaret vil i tillegg uoppfordret utbetale feriepenger til øvrig personell i Heimevernets innsatsstyrker tre år tilbake i tid, skriver Gjemble.

Ifølge Gjemble er lovens system at krav foreldes etter tre år.

Flere millioner i utbetaling

Det er totalt 3.341 soldater i heimevernets innsatsstyrker som berøres av dommen. Og kostanden ved at dommen i lagmannsretten opprettholdes vil være nær 17 millioner kroner, skriver Forsvaret.no.

Powered by Labrador CMS