Nyheter:

Staten kan stå overfor millionkrav

Lars Bugge Aarset (48) ble tilkjent erstatning for tap av feriepenger. Dersom dommen blir rettskraftig, kan flere tusen i Heimevernets innsatsstyrker ha krav på feriepenger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Aarset, som er befal i Heimevernets innsatsstyrke «Rype», fikk i desember medhold i feriepengekravet på 19 756, 62 kroner. Det viser en dom fra Frostating lagmannsrett. Dommen konkluderer også med at Forsvarsdepartementet som var motpart, skal dekke sakskostnadene. Dersom dommen blir stående, markerer det slutten på en nesten fire år lang kamp for å få utbetalt feriepenger for innsatsen i HV. 

– Min klient er også forberedt på å stå hele løpet ut dersom Forsvarsdepartementet anker til Høyesterett, sier Aarsets advokat Berit Svensli Solseth til Forsvarets forum. 

– Jeg registrerer at verken tingretten eller lagmannsretten har vært i tvil med hensyn til konklusjonen hvoretter min klient fikk medhold i sitt krav på feriepenger, sier hun. 

Solseth understreker at de nå avventer om Forsvarsdepartement vil anke dommen. Det er likevel ikke gitt at det vil føre fram til enda en ny runde i retten, ifølge advokaten. 

Anker til Høyesterett blir bare fremmet til behandling i overkant av én av ti tilfeller, sier Solseth.

Kan gjelde flere 

Dommen som ble avsagt i lagmannsretten kan gjelde langt flere enn HV-soldaten i innsatsstyrkene. Overfor Fædrelandsvennen fortalte hovedtalsperson i innsatsstyrkene, Aleksander Gudmundseth, at kravene fra andre i lignende situasjon kan beløpe seg til 300-400 millioner kroner. At det gjelder flere bekreftes også sentralt i Heimevernet. Ifølge kommunikasjonssjef i Heimevernet, Per Gunnar Grosberghaugen, er tjeneste i HVs innsatsstyrker frivillig og alle har dermed undertegnet en kontrakt. Hovedsakelig består HV av personell som er innkalt til tjeneste etter førstegangstjenesten, altså som en del av verneplikten. Det er i motsetning til personellet i innsatsstyrkene som gjør det frivillig. 

– Jeg vil anta at personellet i innsatsstyrkene er opptatt av denne saken, da det har økonomiske konsekvenser for den enkelte, skriver kommunikasjonssjef i Heimevernet, Per Gunnar Grosberghaugen i en epost til Forsvarets forum. 

Han viser til at det er 3000 som frivillig og under kontrakt, tjenestegjør i Heimevernets 12 innsatsstyrker. 

– Heimevernet opplever ingen stor pågang av spørsmål omkring denne saken nå, men jeg vil anta at dette vil kunne endre seg når vi har en rettskraftig dom. Vi vil naturligvis informere eget personell så snart dommen er rettskraftig og konsekvensene av dommen er kjent, skriver Grosberghaugen.

Kan anke dommen

Feriepenger: Lars Bugge Aarset har fått medhold i kravet om feriepenger for sin tjeneste i HVs innsatsstyrker (Foto: Privat).
Feriepenger: Flere kan ha krav på feriepenger dersom dommen fra Frostating står, sier advokat Berit Svensli Solseth (Foto: Arntzen de Besche advokatfirma AS). \n

Seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet Lisa Nordøen sier til Forsvarets forum at de ikke har svart Høyesterett om de vil anke. 

– Men vi vil gi et svar innen ankefristen, sier Nordøen som viser til at fristen utløper fredag 31. januar. 

I tingretten og i lagmannsretten har Forsvarsdepartementets bestridt at Aarset har krav på feriepenger.  Forsvarsdepartementets har argumentert for at det å gjøre frivillig tjeneste i innsatsstyrkene ikke er å regne som et arbeidsforhold – og at slik tjeneste må sees i lys av verneplikten. 

«Det motsatte vil få store konsekvenser for Forsvaret, herunder økonomiske. Det er også andre grupper i Forsvaret som har frivillige kontrakter, og en slik løsning (dommen, journ. anm.) vil medføre en rekke implikasjoner enn bare spørsmålet om feriepenger», heter det blant annet i dommens gjengivelse av Forsvarsdepartementets argumentasjon. 

– Denne dommen, hvis den blir stående, har ikke rettskraftsvirkning for andre enn Bugge Aarset. Men konklusjonen innebærer at andre som har inngått samme eller lignende kontrakt vil ha krav på feriepenger, avslutter advokat Berit Svensli Solseth. 

Powered by Labrador CMS