Nytt om navn

OPPRYKK: Kyrre Haugen går fra Forsvarsdepartementet til Marinen.

Han er Marinens nye sjef

Kyrre Haugen tar over som sjef for Marinen etter flaggkommandør Trond Gimmingsrud. 

Ny jobb?

Har du eller noen du kjenner fått ny jobb? Da vil vi gjerne at du skriver et par linjer om vedkommende og jobben, samt legger ved et bilde i breddeformat, og sender til tips@fofo.no. Merk gjerne emnefeltet med «Nytt om navn»

Fredag ble kommandør Kyrre Haugen utnevnt til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordret i stilling som sjef for Marinen. Haugen kommer fra stillingen som seksjonsleder i Forsvarsdepartementet. 

Han har operativ erfaring fra MTB-våpenet og har vært blant annet skipsoffiser, nestkommanderende og skipssjef. Han har også vært skvadronssjef ved 22. MTB-skvadronm sjef for Taktikksenteret ved KNM Tordenskjold, Sjøforsvarets utdannings- og kompetansesenter for maritim krigføring. 

Han har deltatt i internasjonale operasjoner i Middelhavet og i Bahrain. 

– Jeg er veldig glad i dag, og jeg er takknemlig for tilliten og ydmyk over oppgaven jeg har fått. Det er gjort svært mye godt arbeid i Marinen de siste årene, spesielt innen sikkerhetsområdet. Dette arbeidet vil jeg videreføre, sier Haugen i en pressemelding fra Forsvaret. 

Ifølge sjef for Sjøforsvaret Oliver Berdal har Haugen vært sentral i arbeidet med forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) og ny langtidsplan for Forsvaret. 

– Dette vil komme godt med i den krevende og viktige tiden Sjøforsvaret nå går inn i, med en omfattende fornyelse av flåten, sier Berdal.

I langtidsplanen skisseres en gigantsatsing på Marinen, med nye ubåter, nye fregatter og inntil 28 nye standardiserte fartøy. Det bidrar til at Sjøforsvaret blir den forsvarsgrenen som får den største biten av langtidsplan-kaken, målt i kroner og øre. 

Haugen tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Hans forløper Trond Gimmingsrud forlater jobben for å bli student ved Royal College of Defence Studies i London. 

Powered by Labrador CMS